De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

J.P. Minckelersstraat nodigt Burchtstraat uit elkaar te ontmoeten
Johan Dils, Rudi Bollen

J.P. Minckelersstraat nodigt Burchtstraat uit elkaar te ontmoeten

vrijdag 26 november 2021 13:27
Spread the love

Dag Stef,

Dank voor je artikel Teveel autobussen in het hart van onze steden? Dat is toch juist deel van de oplossing! van zondag 21 november 2021 waarin je de zorg voor de leefbaarheid in de stad centraal stelt.

En ik ben blij met de nieuwe verkeerssituatie in de Burchtstraat die inderdaad weer een menselijke bewonersstraat is geworden dankzij de beperkingen voor het autoverkeer én het invoeren van de fietsstraat.

In onze straat is dat terugdringen van de auto nog niet voor morgen of overmorgen:

° de parkings die historisch gezien al (te) lang in ons blauwe stadsdeel  huisvesten zorgen voor veel autoverkeer en jammer voor ons, maar die  auto’s komen en/of gaan via de J.P. Minckelersstraat.

° i.p.v. een parking te weren uit de binnenstad, zal in het project Nieuw Leuven, de Minckelerssparking toch weer een nieuw onderkomen krijgen.

° verder is er een nieuwe supermarkt Jumbo op komst in het project Nieuw Leuven wat voor meer autoverkeer zal zorgen, alsook de vele geplande woonunits met ruime parkeermogelijkheid voor auto’s.

Dus ja, we snakken naar hoop en perspectief en hopen en kijken ernaar uit om die net als jullie in de Burchtstraat, samen met het stadsbestuur te vinden.

Je suggesties:

Herwaardering van de straat als bewonersstraat i.p.v. invalsweg ?  INDERDAAD !

Een fietsstraat ? JA !

Een beperking van autoverkeer ? HEEL GRAAG !

Bomen en meer groen ? SUPER !

Openbaar vervoer ? NATUURLIJK !

De bus ? Euhm…  niet elke bus !

Als je een kijkje komt nemen in onze straat en je oog laat vallen op de breedte van de straat, de breedte van de voetpaden,  de staat van de voetpaden,  de indeling van de straat tussen de Vaartstraat en de Rijdende Artillerielaan en je denkt daar stadsbussen bij die elkaar kruisen, dan gaat je hart toch heel wat sneller kloppen of het valt stil…

Een bus in één richting is misschien een mogelijkheid, maar we vernemen dat De Lijn daar niet van wil weten. Het moet busverkeer worden dat met een hoge frekwentie in de twee richtingen reizigers vervoert.

En als dat wil zeggen dat bomen gekapt, parkeerplaatsen verdwijnen, de vele voetgangers op de voetpaden en de talrijke fietsers op de rijweg zich nog onveiliger voelen dan nu al vaak het geval is, … dan: neen, liever niet. Parkeerplaatsen voor auto’s mogen wat mij betreft plaats maken voor parkeerplaatsen voor fietsen, bakfietsen,  bromfietsen, … maar niet voor het faciliteren van het verkeer van 10-tonners.

Verder krijgen we als bewoners rillingen van de trillingen van de 10 tonners die door de straat denderen. Rillingen van de trillingen… waar gaat dat over? Een aantal jaren geleden lag het plan van de bussen ook op tafel van het stadsbestuur en werd toen niet weerhouden omdat de buurt in moerassig gebied ligt door de aanwezigheid van twee waterlopen. De straat en de huizen zouden niet bestand zijn tegen de trillingen van druk busvervoer. Nu wordt dit gegeven niet meer als relevant beschouwd. Maar onze bezorgdheid blijft want wat is er veranderd met dat moerassig gebied?

Als we dan verder wandelen in onze straat tussen Rijdende Artillerielaan en de Van Monsstraat dan valt het op dat dit deel aangelegd is als een breed open snelweg waarbij voetpaden, parkeerstrook en rijweg in eenzelfde vlak lopen.

Daarbij stel ik me de vraag: was de bewoners van de huizen in deze straat geen extra halve meter voetpad gegund. Auto’s parkeren voor de deur zonder een fysieke scheiding met de voetgangers.  Er is geen stoep, geen stoeprand, enkel de kleur van stenen is anders. Een veilig gevoel bij het wandelen over het voetpad geeft me dat niet.

Verder is de breedte van het voetpad hoop en al 1m50, waarbij je wel rekening moet houden met het gegeven dat auto’s vaak met een deel van wiel en/of zijspiegel een deel van de voetpadstrook innemen én er vaak fietsen tegen de huisgevels staan bij gebrek aan fietsenstallingen ! Ai, vervelend ! Met z’n tweeën naast elkaar wandelen op het voetpad… dat lukt niet meer.

In een ontwerp waar bewoners, voetgangers, fietsers en de leefbaarheid voorrang krijgen op de auto’s, stel ik voor de parkeerplaatsen van de auto’s 50 cm naar de rijbaan op te schuiven: de voetgangers kunnen het voetpad ten volle waarderen, het autoverkeer wordt geremd door de smallere rijweg en ja ! laten we er een fietsstraat van maken ajb. Volgens mij is dat de manier om de auto zachtjes te laten verdwijnen: ze zullen het beu worden om de straat nog te gebruiken. En als je zorgt voor makkelijk bereikbare parkings aan de rand van de stad, dan geef je ze een prima alternatief.

Dan de breedte van de rijweg en de breedte van de bussen…:

Ter illustratie: in een artikel in het Nieuwsblad van 4 oktober 2008 (2008!) lees ik:

“De vrije busbanen en -stroken zijn vaak te smal. Veel buschauffeurs klagen dat ze soms sterk moeten vertragen om te voorkomen dat hun spiegels andere voertuigen raken of dat ze tegen de stoeprand zouden schuren. (…)

Vervoersmaatschappij De Lijn vraagt een breedte van 3,25meter op wegen waar je 50kilometer per uur mag rijden, maar de chauffeurs vinden dat te krap. Nieuwe bussen zijn 2,55 meter breed, maar daar komt nog eens de breedte van de spiegels bij. Als een fietser over de busbaan rijdt, is het vaak onmogelijk om te passeren, laat staan om een veilige afstand te bewaren.

‘Zeker in stadscentra is de breedte van busbanen meestal erg nipt’, zegt Geert Van Lierde, die het probleem aankaartte in Car & Bus Magazine. (…)

Vooral op busstroken waar ook fietsers mogen rijden, kan dat problemen geven. (…)

Het wordt nog problematischer als bussen elkaar moeten kruisen op een dubbele busbaan. Onder andere op de Leien in Antwerpen, 6,5 meter breed, moeten chauffeurs naar eigen zeggen soms zwaar in de remmen om elkaars spiegels er niet af te rijden. In Nederland, Frankrijk en Duitsland is zo’n dubbele baan gemakkelijk zeven meter breed, Britten maken zelfs vier meter vrij per bus.”(…)

‘Het minimum van 3,25 meter is breed genoeg’, reageert Tom Van De Vreken van De Lijn. (…)

Ik geef enkele breedtes mee van de rijweg in onze J.P. Minckelersstraat. Ik heb de goten niet meegerekend als rijweg omdat enerzijds geparkeerde auto’s graag hun zijspiegels behouden en anderzijds ik als voetganger op het voetpad niet graag de zijspiegel van bus, vrachtwagen of auto tegen me aan krijg.

tussen Vaartstraat en Kardinaalsstraat :  5m00

tussen Kardinaalstraat en Twee Watersstraat: 5m45

tussen Tweewatersstraat en Rijdende Artillerielaan: 5m80

tussen Rijdende Artillerielaan en Van Monsstraat: 6m

Begrijp je waarom we zeer bezorgd zijn over plannen met een dubbele busbaan?

 

Openbaar vervoer : JA !

De bus ? JA: de shuttle bus die nu  al door onze straat rijdt: klein, elektrisch en alle verbindingen met haltes aan Vaartkom, Sint Maartensdal, stadscentrum, station worden ingevuld ! Joepie !

Maar niet elke brede stadsbus, niet het voorstel dat nu op tafel ligt bij stadsbestuur en de Lijn.

 

Hartelijke groeten en van harte welkom voor koffie en wandeling door onze straat,

 

Johan Dils

Rudi Bollen

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!