De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

J’ accuse de FOD-verkiezingen, partijvoorzitter M. Almaci ( groenen),

J’ accuse de FOD-verkiezingen, partijvoorzitter M. Almaci ( groenen),

zondag 29 november 2015 19:20
Spread the love

Je m’accuse en premier, want ik moet enkele errata in mijn bijdrage van daarnet vermelden.

– wake-up call;

– mur”dog”; maar dat is bewust.

Over de duidingskracht van de wettelijk voorziene “blanco stem” schreef ik mij voor de laatste verkiezingen het pleures.  Aangezien nog maar een kleine minderheid voldoende vertrouwen had in de politieke handelingen, was ik overtuigd dat de blanco stem dat zou uitdrukken en de enige mogelijkheid was om verbetering te brengen aan dat vertrouwen ( op termijn)..  Ik vind dat nog steeds.

Wat deed het FOD-verkiezingen?  Ze verzweeg wetens het aantal blanco-stemmen ( dat bij wet moet geteld en meegedeeld worden ) tot de regering gevormd was.  Ik steigerde en steiger, horror horror.  En de lezer hier?  Noot : ik heb mails vanwege deze FOD die dat bevestigen.

Dat is driedubbel schandalig.  Eentje :   Ik ben zeker dat met openbare kennis van dit percentage er een andere regering zou zijn gevormd.  Kleine (?) oorzaak, grote gevolgen.

Ik ben een notoir activist en schreef de oppositie aan om daarover een parlementaire vraag te stellen.  Almaci ( op geschrift ) weigerde botweg !  De groenen zijn deel van de totaal ontspoorde democratie onder de macht van de media.  En de ontstane oligarchie.  Wat denkt de lezer ; de groenen verkochten stilzwijgen voor enkele postjes.  Ofte : scratch my back, I’ll scratch yours.  Gewis.  ZEER kleine politiek dus.

Stem volgende keer maar blanco.

Louis Marie Lagae

Louis Marie Lagae. 

take down
the paywall
steun ons nu!