De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Israel, de vriend die steun kreeg om illegale atoomwapens te bouwen

zaterdag 17 maart 2012 12:26
Spread the love

Israel heeft zelfs het non profileratieverdrag niet getekend en heeft zelfs veel steun van de VSA en andere westerse landen gekregen om de illegale nucleaire wapens te bouwen, wat een duidelijke overtreding is van het non profileratieverdrag dat wel door die westerse landen ondertekend is.
Israel, de vriend die goedkeuring krijgt voor zijn illegale atoomwapens, krijgt geen inspecties, geen sancties en geen bedreigingen.
De IAEA (Internationaal Atoomenergie Agentschap) is een organisatie die ten dienste staat van de misdadige belangen van de wereldoverheerser en daardoor hebben ze nooit volledige transparantie gevraagd, geen inspecties uitgevoerd en geen rapporten over de illegale atoomwapens van Israel geschreven.
Israel, de vriend die sinds 60 jaar het Palestijnse volk mag vernederen, onderdrukken, martelen, duizenden Palestijnen eindeloos in rechteloosheid mag gevangen houden, de steden en dorpen mag plat bombarderen en plat buldozeren. Israel, de vriend die tanks, oorlogshelikopters en jets mag inzetten tegen onschuldige burgers.
In Palestina telt de wereldoverheerser de vermoorde onschuldige burgers niet.
In Palestina is de wereldoverheerser niet bezorgd over de ongelijkheid van de krachten maar  wordt het machtige Israel nog bewapend en worden de pro-vrijheid milities zwakker gemaakt door een wurgende boykot. Israel mag de pro-vrijheid milities vernietigen, hier geen sancties, geen bedreigingen, geen “no-fly zones”.

De westerse mens draagt nog steeds een kolonialistische bril

We leven in een wereld waar de meesters van slaven nog steeds aan de macht staan. Waar de slaven nog steeds moeten gehoorzamen aan de bevelen en bedreigingen van de meesters. Als de slaven gehoorzamen dan zijn de kolonialisten fier dat ze met “diplomatie” hun misdadige belangen hebben kunnen opdringen.
Als de slaaf stout, ondankbaar is en niet gehoorzaamt dan is hij een misdadiger, een terrorist en dan is het volle recht van de meester om ze uit te moorden als insecten met massavernietigingswapens.
De meeste westerse mensen, als erfgenamen van kolonialisten, lijken akkoord te gaan met deze misdadige barbaarsheid. Ook eerste ministers, presidenten, politiekers, media en mensenrechtenorganisaties vinden het normaal en juist dat, als de slaaf niet gehoorzaamt, de  meester hen zomaar kan uitmoorden.
Dit lijkt me nog steeds dezelfde wrede misdadige argumentatie die de kerk gedurende de inquisitie en bij het verbranden van onschuldige vrouwen gebruikte en nog steeds dezelfde argumentatie bij de genocide door de kolonialisten in 3 continenten.
Deze wrede misdaden blijven nog steeds ongestraft.
De wereldoverheerser gebruikt wel de wrede DADEN van zijn “vijanden” om zijn wrede agressie tegen hen te rechtvaardigen maar uiteindelijk gaat het over koloniale oorlogen, agressie en bezetting, over overheersing, onderdrukking en uitbuiting.

Leven op de planeet van de slaven

De wereldoverheerser VSA met de goedkeuring en steun van koloniaal Europa is sowieso de grootste schender van de mensenrechten, ontvoeren en martelen van mensen in geheime en illegale gevangenissen, de grootste moordenaar van onschuldige mensen, kinderen, vrouwen, ouderen, nog steeds de enige gebruiker van de atoomwapens tegen de burgerbevolking van Hiroshima en Nagasaki, de grootste gebruiker van massavernietigingswapens, chemische wapens, een apocalyptische vuurmacht. Een land dat zelfs het vermoorden van mensen gelegaliseerd heeft, buitenlanders en zelfs landgenoten als ze denken dat ze een ‘vijand’ zijn (buitenrechterlijk vermoorden van burgers).
De wereldoverheerser, de VSA heeft sinds zijn oprichting ongeveer de helft van de landen van de planeet gebombardeerd.

Zie https://www.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/03/25/wounded-knee-libya

Daarmee bewijst de wereldoverheerser dat de DADEN hem absoluut niets kunnen schelen maar wel de DADERS.
De wereldoverheerser, koloniaal Europa, Israel en hun vrienden mogen de grootste oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid plegen en het is altijd GOED want ze hebben goede redenen “het recht op de verdediging van de nationale veiligheid en hun belangen”. Hun slachtoffers zijn altijd terroristen die burgers gebruiken als menselijk schild.
De slachtoffers van de “as van het kwaad” zijn altijd onschuldige burgers of  pro-vrijheid milities.
De wrede koloniale aanvallers en bezetters zien de lokale bevolking, die zich verzet tegenover deze wrede misdaden als terroristen, ze worden als insecten uitgemoord.
Uiteindelijk is de rol van de lokale bevolking die zich verzet tegen de overheersers dezelfde als deze van het verzet tegen de Duitse bezetters tijdens WO II.

.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!