De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Is there something rotten in the State of Denmark? And only there?

Is there something rotten in the State of Denmark? And only there?

donderdag 19 augustus 2010 16:10
Spread the love

Woensdag 18 augustus werd door een 35-tal activisten van Climate Justice Action Belgium en de Ecotopia Climate Justice Biketour een solidariteitsdemonstratie gehouden aan de Deense ambassade voor de vier klimaatgerechtigheidsactivisten die zich moeten verantwoorden voor een rechter naar aanleiding van de protesten tijdens de COP15 te Kopenhagen, vorig jaar in december.

Repressie en criminalisering van sociale bewegingen

Tijdens de klimaattop te Kopenhagen werden ongeveer 2000 personen preventief gearresteerd en in hechtenis genomen tijdens protesten voor een politiek correcte agenda en rechtvaardige oplossingen voor de klimaatcrisis tijdens de onderhandelingen die plaatsvonden in het Bella Center.

Van deze 2000 personen brachten er een twintigtal een maand in de gevangenis door en worden er nu uiteindelijk vier voor de rechter gedaagd.

Volgens de activisten zijn de massa-arrestaties tijdens de top en de gerechterlijke vervolging van de vier gedaagden buitenproportioneel en tekenend voor een wereldwijde tendens van criminalisering van sociale bewegingen en de repressie ervan.

De activisten willen met hun solidariteitsactie benadrukken dat het recht om te protesteren en je stem te laten horen een fundamenteel democratisch recht is waar niet aan mag getornd worden. Ook werd een brief met de eis tot onmiddelijke en onvoorwaardelijke intrekking van de aanklachten tegen de beklaagden overhandigd aan een vertegenwoordigster van de Deense ambassade.

De gedaagden worden ondermeer aangemeten protesten georganiseerd te hebben, verstoring van de openbare orde, het plannen van geweld tegen de politie en vandalisme.

Gelegenheidswetten met grote gevolgen

Sommige van deze aanklachten worden gestoeld op Deense anti-terrorisme wetten en de straffen hiervoor werden verstrengd door de Deense lømmelpakken, dit zijn repressieve wetten die speciaal naar aanleiding van de top werden doorgevoerd in Denemarken.

Het is een verontrustende tendens dat ter gelegenheid van manifestaties en toppen landen zich ertoe geroepen voelen om de bevoegdheden van politionele diensten en gerecht uit te breiden met als gevolg het aantasten en inperken van fundamentele, democratische vrijheden.

Zo was het bijvoorbeeld de politie tijdens de G8/G20 toppen in Canada, juni jongstleden, toegestaan om mensen zonder aanwijsbare reden te arresteren. Ook daar werden reporters en vreedzame demonstranten slachtoffer van politiegeweld.

Hallucinant zijn ook de bedragen die een land voor dergelijke beveiligingsoperaties vrijmaakt. Plaats bijvoorbeeld de 1,2 miljard dollar voor de beveiligingsoperatie van de G8/G20 in Canada tegenover de, tijdens de G8, 5 miljard dollar beloofde, grotendeels middels herschikking van reeds toegezegde, hulp. Waarvan 2,85 miljard dollar trouwens van Canada komt.

Hoewel de aanklachten tegenover de vier klimaatgerechtigheidsactivisten ongefundeerd zijn volgens de activisten kunnen ze resulteren in jarenlange gevangenisstraffen.

Volgens de activisten tracht de Deense overheid de vier beklaagden verantwoordelijk te houden voor de collectieve besluitvorming en het collectieve protest van een ganse beweging.

* * *

De vier beklaagden zijn: Natasha Verco (Australië), Noah Weiss (VS), Stine Gry Jonassen (Dk) en Tannie Nyboe (Dk). Verco en Weiss’s rechtszittingen vinden plaats op 24, 25 en 31 augustus, en Jonassen en Nyboe’s rechtszittingen op 6, 27 en 28 oktober.

De rechtszaak die werd aangespannen tegen de Deense staat met betrekking tot de onrechtmatige, preventieve massa-arrestaties zal plaatsvinden tijdens zittingen op 23 en 30 augustus en 1 september.

take down
the paywall
steun ons nu!