De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Is het vergoeden van de Arco-coöperanten een zaak van rechtvaardigheid?
Luc Soete

Is het vergoeden van de Arco-coöperanten een zaak van rechtvaardigheid?

Momenteel loopt een petitie op de website van De Kamer met de vraag dat het Federale Parlement het initiatief neemt om een oplossing uit te werken voor de 650.000 Arco-gedupeerden. De petitie is half september van start gegaan en een maand later werden al meer dan zevenduizend handtekeningen geplaatst. Van een goede start gesproken! Intussen lopen ook de rechtsgangen verder, maar door de traagheid van het justitieapparaat blijft het minstens tot 2028 wachten op een uitspraak.

donderdag 19 oktober 2023 13:23
Spread the love

De petitie is gelanceerd door Peter Van de Cruys als bestuurslid van de vzw Arcopar Actie Team (AAT), een belangenvereniging bestaande uit vrijwilligers die gedreven vanuit een rechtvaardigheidsgevoel pleiten om de beloftes van de regering Leterme-Reynders en hun opvolgers waar te maken. Ex-premier Leterme gaf onlangs in een interview in Trends (1) toe dat voor de redding van Dexia in 2008 de arm van de Belgische aandeelhouders werd omgewrongen. Daardoor tekenden de Gemeentelijke Holding en Arco hun doodvonnis. Ze hadden immers niet de centen om bij te dragen aan de reddingsoperatie maar deden het toch… door een lening aan te gaan bij Dexia dat in 2011 ten onder ging aan de landencrisis die volgde op de bankencrisis.

De val van Dexia was het gevolg van een jarenlang megalomaan beleid door de internationale bankengroep met zetel in Parijs. Voor meer informatie verwijzen we naar het boek “Tijdbom Dexia” (2) van Bernhard Ardaen (3).

Intussen is er veel gebeurd, beginnend met de wereldvreemde beslissing van de Europese technocraten om de staatswaarborg te vernietigen, terwijl de essentie is dat private aandeelhouders worden betrokken in een reddingsoperatie van de overheid. Dat is nooit eerder gezien! Ondanks de gedane politieke beloftes, zelfs nog ingeschreven in het regeerakkoord van 2014, blijven diezelfde politieke partijen de kat uit de boom kijken. Zij wachten dus liever rechtsgangen af…

Een slecht akkoord is beter dan een goed proces

Nochtans kan het anders. Door alle partijen rond de tafel te zetten en te onderhandelen over een dading.

Deminor, een advieskantoor dat financiële processen ondersteunt volgens het principe no gain no pain, … steunt deze petitie door te stellen dat initiatieven die ertoe kunnen leiden dat buitengerechtelijke oplossingen worden uitgewerkt, aangemoedigd moeten worden. Ook al blijft Deminor zich inzetten voor een goede afloop van de juridische procedures, door de onaanvaardbaar lange looptijd van dergelijke procedures in België hebben zij herhaaldelijk het standpunt ingenomen dat een dossier als Arco beter buiten de rechtbanken wordt opgelost. In de volksmond zegt men dan: “Beter een slecht akkoord, dan een goed proces”.

Nog een voordeel van een dading is dat deze betrekking zal hebben op alle Arco-coöperanten. Een gerechtelijke uitspraak is alleen bindend voor de coöperanten die via één van de juridische advieskantoren een proces hebben aangespannen.

Iedereen is er beter van geworden… behalve de private aandeelhouders

Dat het een kwestie van rechtvaardigheid is, blijkt uit het feit dat iedereen er beter van geworden is, behalve de private aandeelhouders, enerzijds van Arco dat vanuit zijn coöperatieve opstelling het kapitaal bij kleine spaarders ophaalde, en anderzijds van de Gemeentelijke Holding, die als historische aandeelhouder de betrokken gemeenten vertegenwoordigt. De Belgische Staat deed een zeer goede zaak met deze reddingsoperatie door Dexia Bank te kopen voor vier miljard euro en nu al vele jaren voor honderden miljoenen euro dividenden te ontvangen. De tot Belfius omgedoopte bank doet het ook heel goed want het eigen vermogen is in de geconsolideerde balans opgelopen tot meer dan 11,5 miljard euro.

De vereffening van Arco kan niet afgesloten worden zolang de juridische procedures lopen. Ook dit kost geld. Geld dat nu niet kan gebruikt worden om de Arco-coöperanten op een rechtvaardige manier te vergoeden voor hun verlies, waar de andere partijen zich aan hebben kunnen optrekken.

Toch ook nog een woordje over die fameuze “coöperatieve aandelen” die in niets te vergelijken zijn met beursgenoteerde aandelen. Coöperatieve aandelen volgen een eigen wetgeving. Ze zijn op naam, liggen nominatief vast, zijn niet vrij verhandelbaar, met een wettelijk vastgelegde maximale opbrengst. Dit maakt dat we hier spreken over kleine spaarders die niet uit waren op winstbejag. Het maakt hun vraag naar een faire vergoeding er niet minder op. Dat onrecht herstellen vormt de drijfveer van de vzw AAT.

De petitie staat open voor iedereen

Iedere Belg vanaf 16 jaar mag deze petitie ondertekenen. Je hoeft zelf geen Arco-aandelen te hebben want het is een kwestie van rechtvaardigheid. Vandaag gaat het over Arco, morgen over iets anders terwijl de grote fortuinen overal met het grootste gemak weten aan te ontsnappen (denk maar aan de fiscaliteit en het erfrecht in ons land).

 

https://dekamer.mijnopinie.belgium.be/initiatives/i-878?locale=nl

 

Voor meer info over de VZW AAT:

 

  1. https://trends.knack.be/nieuws/macro-economie-beleid/yves-leterme-ik-moet-toegeven-dat-we-arco-ethias-en-de-gemeentelijke-holding-de-arm-omgewrongen-hebben/
  2. https://www.facebook.com/TijdbomDexia/?locale=nl_NL
  3. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2012/05/06/dexia-de-tijdbom-die-ons-nog-20-miljard-kan-kosten/

 

Luc Soete is een gepensioneerde medewerker van Belfius. Sinds pensionering vrijwilliger bij FairFin, Netwerk voor Rechtvaardige Fiscaliteit en bestuurslid van de vzw AAT.

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!