De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

INTERVIEW MET LUC SELS, HERVERKOZEN TOT RECTOR VAN DE KU LEUVEN

INTERVIEW MET LUC SELS, HERVERKOZEN TOT RECTOR VAN DE KU LEUVEN

donderdag 13 mei 2021 10:04
Spread the love

NADAT DINSDAGAVOND BEKEND WERD GEMAAKT DAT LUC SELS OPNIEUW VERKOZEN WERD TOT RECTOR VAN DE KU LEUVEN HAD IK VOLGEND INTERVIEW MET HEM

-Proficiat met je overwinning. In 2017 won je nipt met 50,58 procent van de stemmen. Nu haal je 64 procent. Wat is je reactie?

Sels: Dit komt over als een erkenning voor het gevoerde beleid en de kwaliteit ervan. Het is een heel sterk mandaat voor de volgende jaren. Ik ben heel blij met die steun. Niet geheel onverwacht voor mij. Ik voelde wel de dynamiek binnen de universiteit, zeker op bestuursniveau. De samenwerking met de decanen bv. dat zat wel erg goed. Het is altijd wel bang afwachten. Heel goeie debatten gehad de afgelopen weken. Veel geleerd van de vele opmerkingen en vragen die er gekomen zijn. Ik start met een sterk mandaat maar ook met een aantal nieuwe ideeën die de voorbije weken opgeborreld zijn.

-Je hebt het imago van een manager die niet vaak de publiciteit opzoekt, maar met Torfs en Tytgat versla je de voorbije twee verkiezingen twee bv’s onder de proffen. Wat vertelt je dat over de wijze waarop de KUL wenst bestuur te worden?

Sels: Al de stereotypen die de voorbije weken gepasseerd zijn vind ik heel erg overtrokken. Ik vind niet dat ik afwezig ben in de actualiteit, in de pers, integendeel. Men onderschat de complexiteit van een instelling als de KU Leuven. Het gaat om een gemeenschap van 85.000 mensen, 16 faculteiten, 13 campussen in 11 steden, een heel groot ziekenhuis, een psychiatrisch ziekenhuis. Die totaliteit vraagt gewoon dat je heel goed kan besturen. Ik vind een bestuurder, een veel mooier woord dan manager. Het gaat om besturen, maar ook tegelijk om een vermogen om een visie voor de toekomst te ontwikkelen. Ik denk dat die twee elementen heel duidelijk herkend zijn tijdens de campagne. Dat is wat deze unif nodig heeft en wat ik ook herken bij rectoren van leidende universiteiten in Europa en omliggende landen.

-Als de ziekenhuiscijfers onder controle blijven zal het nieuwe academiejaar op de campus volledig opnieuw kunnen opstarten. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Zullen een deel van de lessen online blijven?

Sels: We gaan onze campussen natuurlijk heroveren van zodra dit kan. Het is momenteel nog altijd wat voorzichtig zijn op dit moment en we breiden scenario’s voor voor het geval de pandemie toch nog langer zou aanhouden. We zijn dat verplicht aan iedereen, maar ik hoop met al onze studenten dat we terug naar volwaardig campusonderwijs gaan. Als we een ding geleerd hebben is dat het belang van direct sociaal contact. Zeker in Leuven dat een studentenstad is. Studenten moeten hier leven en dat moet bruisen en dat kan je niet met online-onderwijs;

-Gaan we niet naar hybride-onderwijs waarbij er ook in toekomst nog voor een stuk online onderwijs gegeven wordt.

Sels: Er zijn hybridevormen mogelijk. Dat hangt allemaal af van de docent die oordeelt hoe hij zijn onderwijs op de beste manier denkt vorm te geven. Er zal geen enkele promotie gevoerd worden vanuit het rectoraat om online onderwijs langer aan te houden dan nodig. Er zijn wel bepaalde doelgroepen die heel sterk in ons vizier komen. Ik denk aan alles wat te maken heeft met levenslang leren, volwassenenonderwijs… waar je wel een heel grote doelgroep hebt die wel op zoek is naar plaats- en tijdonafhankelijk leren omdat ze dat moeten combineren met een professioneel leven. Daar kan dat hybride onderwijs een pracht van een oplossing zijn. We houden dat maar zeker niet als de standaard voor onze bachelor- en masterstudenten.

-De coronapandemie heeft zijn tol gevergd wat het mentale welzijn betreft bij zowel studenten als personeel. De studentenpsychologen bijvoorbeeld werken met lange wachtlijsten. Wat ga je eraan doen?

Sels: Wat we nodig hebben is verbindend sociaal contact en ik verwacht daar wonderen van als we die pandemie achter de rug hebben. Ik merk dat de veerkracht bij vele studenten nog wel vrij hoog is ondanks dat gevoel van veel mentale druk. Ik hoop dat we de voorbije goede examenresultaten in juni en september kunnen doortrekken, zodat men wat rust kan nemen en nadien de campussen terug kan innemen. We hebben veel geleerd hoe we het mentaal welbevinden beter kunnen ondersteunen. Dat zal investeringen vragen van de unif maar die brengen we nu al volop gang.

-Er is ook heel wat gediscussieerd over de onderzoekfinanciering van professoren. Je voerde de afgelopen jaren al drie bijkomende vormen van basisfinanciering door zoals een basiswerkingskrediet van 5000 euro voor jonge proffen. Tytgat pleitte voor 45.000 euro per academiejaar voor elke prof. Ga je iets veranderen?

Sels: Ik heb tijdens de campagne voortdurend beklemtoond dat ik grote voorstander ben van basisfinanciering, maar het moet genuanceerd en goed voorbereid aangepakt worden. Vele effecten van een veralgemeende basisfinanciering zijn momenteel nog onvoldoende bestudeerd en gekend. De volgende weken en maanden zullen we de discussie voortzetten over een goede mix tussen basisfinanciering en projectgebaseerde financiering.

-Diversiteit en inclusie was ook een belangrijk thema. Het aandeel studenten met een migratieachtergrond is op tien jaar verdubbeld. Er is nog veel werk aan de winkel wat hun integratie betreft.

Sels: Diversiteit gaat niet alleen over studenten met een migratieachtergrond. Dat is vanzelfsprekend een belangrijke doelgroep om dichter bij de universiteit te betrekken. We hebben op dat vlak al gigantisch veel vooruitgang geboekt. Het gaat daarnaast om een hele ruime waaier van groepen met kwetsbaarheden die moeilijker toegang krijgen tot het hoger onderwijs en problemen ondervinden om binnen dat hoger onderwijs deel te nemen aan die gemeenschap. We nemen nu al heel wat initiatieven van pre-academische programma’s, ambassadeurswerking… om sterker te connecteren met die groepen. We starten nu ook met het nieuwe mijlpaalsysteem in ons onderwijs om een betere studievooruitgang te garanderen en meer werk te maken van studiebegeleiding van groepen die het nodig hebben. Het gaat ook over de 12 à 13.000 internationale studenten die hier zijn en momenteel nog te gescheiden leven van de Vlaamse studentenpopulatie. We hebben nog op al die vlakken nog belangrijke stappen te zetten en dat vind ik een belangrijke prioriteit voor de volgende jaren.

-Het voorstel van Tytgat tot oprichting van een Sanda Dia fonds om kwetsbare studenten financieel te steunen. Maak je daar werk van?

-Sels: We denken al langer na om de gedachtenis, herdenking aan Sanda Dia levendig te houden, ook voor toekomstige generaties van studenten, maar ik heb dat niet willen naar voor schuiven tijdens de campagne. Ik vind dat niet correct ten aanzien van de familie en vrienden. Om het even welk initiatief dat we nemen – ik begrijp van de familie en vrienden dat hier voor meer tijd nodig is – moet een gezamenlijk initiatief zijn. Zij moeten akkoord gaan, zich ook herkennen in het initiatief dat we nemen. Ook dat is werk dat we met veel geduld en dialoog zullen opnemen de volgende weken en maanden.
LUC VANHEERENTALS

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!