De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Campagne Rosa
Campagne Rosa

Internationale dag voor vrouwenrechten: Campagne Rosa organiseert coronaproof protestacties tegen seksisme in 10 steden

Campagne Rosa zet ook dit jaar acht maart actief op de agenda als een dag van strijd. 

zaterdag 6 maart 2021 13:05
Spread the love

 

Vrouwenrechten liggen overal onder vuur, ook in België. 12 procent van de vrouwen heeft regelmatig geen geld om menstruatieproducten te kopen en mist daardoor soms lessen, sociale activiteiten enz. Eén op vijf vrouwen krijgt te maken met huiselijk geweld. De recente erg lichte straffen voor gefilmde groepsverkrachting (één door agenten, één op de toiletten van uitgaansbuurt Overpoort) tonen dat seksueel geweld nog steeds niet serieus genomen wordt, laat staan dat traditionele politici met een degelijke oplossing op de proppen komen.

Bron: Campagne Rosa

De coronacrisis heeft bestaande ongelijkheid versterkt. Deze recessie wordt daarom ook wel de she-cessie genoemd. Elise Craeghs, Campagne Rosa Leuven: “Vrouwen leiden sinds de covid19-crisis gemiddeld dubbel zoveel inkomensverlies als mannen. Onbetaald huishoudelijk werk wordt opnieuw grotendeels door vrouwen uitgevoerd. Slachtoffers van huiselijk geweld zitten letterlijk opgesloten met hun misbruikers. Wij kijken niet lijdzaam toe! Campagne Rosa eist een 14 euro minimumloon, geïndividualiseerde uitkeringen die alle kosten dekken, snelle en duurzame investeringen in kwaliteitsvolle opvang- en vluchthuizen en sociale woningen …”

Enkel door consequent actie te voeren, kunnen we die eisen afdwingen. Met onder andere onze mobilisaties tegen Schild & Vrienden in 2018, onze video en acties rond de gortige lezing van Jeff Hoeyberghs bij het KVHV in 2019 en onze betoging, in solidariteit met vakbond ACOD, voor een 14 euro minimumloon aan de Universiteit van Gent in 2020 bewezen we dat Campagne Rosa klaar staat om de strijd tegen elke vorm van seksisme en voor een sociaal programma te voeren.

Emily Burns, Campagne Rosa Brussel: “Acht maart is ontstaan als een dag van strijd. Wij herstellen die traditie, in België, maar ook internationaal met Rosa International. Elk recht voor vrouwen is door strijd afgedwongen: stemrecht, recht op abortus … Wij zetten die strijd consequent verder, tegen het oprukkend seksisme en voor een sociaal beleid!”

Bron: Campagne Rosa

 

Meer info:

www.campagnerosa.be

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!