De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ik lust geen JAMBON

Ik lust geen JAMBON

zondag 11 mei 2014 23:30
Spread the love

Het
leefloon en een werklozensteun zijn twee verschillende dingen.

Werklozensteun
behoort tot de sociale zekerheid, zij die bijdragen betaalden ( uitgezonderd de
schoolverlaters die kunnen op de solidariteit van de werkenden rekenen zonder
bij te dragen) kunnen wanneer ze werkloos worden genieten van de steun. Deze
reeds na twee of drie jaar stoppen is , gezien het verzekeringsprincipe,
onaanvaardbaar.

Voor het
verkrijgen van een leefloon bestaan zeer strenge normen. Het is zeker niet zo
dat iemand die huurinkomsten heeft een leefloon krijgt. Een leefloon is bedoeld
voor mensen die “echt” geen andere inkomsten hebben.

Jan Jambon (NV-A)
gooit alles op een hoopje en wekt de indruk dat mensen zonder werk profiteurs
zijn  en wil enkel een leefloon toekennen
als al hun weinige spaarcentjes op zijn.

Hij aarzelt er niet voor om de “vette” ontslagpremies
voor de arbeiders in de auto-industrie aan de kaak tetsellen. De arbeiders
hebben niet gevraagd om ontslagen te worden, ze werden gedumpt. Een mooie
premie is een balsem op de wonde, deze werklozen verliezen immers hun status
van “arbeider” in een gerenommeerd bedrijf. Hun status wordt van de ene dag op
de andere “dopper”. Nu deze werkers na drie jaar veroordelen tot een leefloon
onder strenge voorwaarden is asociaal en onaanvaardbaar.            

take down
the paywall
steun ons nu!