De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoe ‘allochtonen’ de stemuitslag (kunnen) bepalen

Hoe ‘allochtonen’ de stemuitslag (kunnen) bepalen

vrijdag 4 juni 2010 14:55
Spread the love

Bij verkiezingen maakt elke mens zich een voorstelling van de uitslag waarbij het soms moeilijk is om wensen van werkelijkheden te onderscheiden. Meestal zijn er onverwachte elementen en zelden lijnt een uitslag zich naar het vooropgezette, laat staan het verwachtte resultaat.

Toch loopt men elke keer weer in de val, en deze keer is het niet anders. In de aankondiging van me’n BuG 128 over de Dienstencheques kon ik het niet laten 8 scenario’s uit te tekenen waarbij de ‘allochtone’ stem impact zou/kon hebben op de kiesuitslag, met de belofte ze na de verkiezingen te toetsten aan de effectieve uitslag. Hier gaan we:

1. De MR en met haar het FDF zouden wel eens de grote verliezers kunnen worden in Brussel, niet voor niets zoekt het FDF een uitweg naar Wallonië.
2. Zal het NV-A, zoals het Vlaams Belang, in Brussel volledig van de kaart geveegd worden?
3. De neergang  van het Vlaams Belang zal zich in de steden allicht exponentieel voortzetten en misschien leiden tot een resultaat dat op Vlaams niveau eerder naar de 10% dan naar de 15% gaat.
4. Zolang het NV-A niet méér wint dan het Vlaams Belang en LDD verliest, moeten de ‘grote’ partijen zich dan zorgen maken? Het NV-A zal wellicht maar doorbreken als zij het in de steden en vooral Antwerpen kunnen waarmaken.
5. Als de CD&V in de problemen komt is dat dan in de eerste plaats omdat zij de stem van de allochtonen genegeerd hebben? Dan weten zij voor de toekomst wat te doen.
6. Zal de Sp-a zoals in de vorige verkiezingen de meubelen redden door de allochtone stemmen in de steden? Nu nog de allochtonen zelf als voldoende rijp beschouwen voor bestuursfuncties, zoals schepen in Antwerpen bv.
7. Waar gaan de 2% stemmen op moslimpartijen in Brussel naartoe, gezien deze niet opkomen voor deze verkiezingen?
8. En wat met het Front des Gauches, de PVDA-PTB+ en Egalité die, zeker voor Brussel, globaal het meeste allochtonen op hun ljsten hebben: komt er voor hen een perspectief?

Van alle acht is het eerste allicht het belangrijkste, wegens de communautaire impact, en ook het meest plausibele gezien de tendens de laatste drie jaar in Brussel en het alsmaar kleiner wordend aantal ‘oude Franstalige Brusselaars’ die nog enkel in rijkere Brusselse gemeenten is terug te vinden. Dat zou wel eens, meer nog dan de NV-A hét feit van deze verkiezingen kunnen worden. Wie daarvan zal profiteren is onduidelijk: de CDH?, minder waarschijnlijk, Ecolo, alhoewel zij een eerder beperkt aantal allochtone kandidaten hebben, de PS, daar zal het wel op neerkomen. En de Vlaamse partijen in Brussel, daar maken we een 9de scenario voor op.

Na de drastische daling van het aantal stemmen op Nederlandstalige partijen in Brussel de laatste jaren is er vorig jaar een zekere stabilisatie opogetreden, hetgeen enkel het gevolg kan zijn van een stijgende “allochtone” stem op Vlaamse lijsten. En het kan er dus in zitten dat we de opgang gaan meemaken van de Vlaamse stem in Brussel, ook al zijn de allochtonen quasi afwezig op de Vlaamse kieslijsten van de grotere partijen. Een revival van de Vlaamse aanwezigheid dankzij de allochtone stem, dat zou nog eens wat zijn. Wie ervan profiteert? CD&V, als ‘religieuze’ partij, dat is wedllicht z’n wensen voor werkelijkheid houden, Groen! of de Liberalen?, of zoals bij de PS zou het allicht de SP-a kunnen zijn, tot spijt van wie het benijdt.

Jan Hertogen

Aantal en % stemgerechtigde ‘allochtonen’ in je gemeente langs % stemgerechtigde inwoners van vreemde afkomst per gemeente in België.
 

take down
the paywall
steun ons nu!