De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het wantrouwen tegenover werklozen, leefloners, en…Sp.a

Het wantrouwen tegenover werklozen, leefloners, en…Sp.a

dinsdag 3 december 2013 10:28
Spread the love

Mijnheer Bruno Tobback, Als sp.a-voorzitter zou, als U zegt: “Het wantrouwen moet stoppen, dat is de meest waanzinnige manier om aan een toekomst te bouwen”, U zich meer zorgen moeten maken over het wantrouwen tegenover uw eigen partij, en waar dat dan wel vandaan zou komen, i.p.v. het wantrouwen van rechtse partijen tegenover mensen die ‘niet mee kunnen’, te hekelen. Bij het ‘uittekenen van de toekomst’ (volgens de sp.a), hoor en lees ik mooie dingen. Dingen die trouwens in menig van de vorige steeds heruitgevonden ‘beginselverklaringen’ en congresteksten, met andere zinnen en woorden te vinden waren. Dingen die ondertussen, tijdens de lange periode wa…arop de partij reeds regeringsverantwoordelijkheid draagt, voor een deel, verkeerd, helemaal niet, of zelfs totaal tegengesteld zijn uitgevoerd.

En het kan best zijn dat de regering waar de sp.a deel van uitmaakt ‘op minder dan drie jaar tijd meer heeft gedaan dan de vorige twee regeringen (waar zij eveneens bij was), maar spijtig genoeg hoor en lees ik nergens een aanvaardbare uitleg waarom zij samen met de Waalse sociaaldemocraten als regeringspartij verantwoorden dat gezinnen in het laagste inkomensdeciel (die hun reden van bestaan zijn), tijdens de laatste tien jaar tijd (tijdens zij onafgebroken in de regering zaten) een koopkrachtverlies van 6,1 procent leden.

Zou het kunnen dat de geloofwaardigheid, van een partij die de bescherming van de minderbedeelden als Cor business heeft (of zou moeten hebben) bij zijn oorspronkelijke electorale achterban onder het vriespunt is gedaald, en dat de ‘sociale’ maatregelen die haar regering nam, waaronder de vermindering met 40% van de welvaartsenveloppe voor de laagste inkomens, daar grotendeels de schuld van zijn?

Blijkbaar Is men bij de sp.a-leiding zich niet bewust dat de dooddoener “zonder ons zou het nog veel erger zijn geweest”, daar geen verantwoording meer voor. Bovendien zijn uitspraken van Bruno Tobback, dat hij tevreden is over het huidige beleid, meer dan een kaakslag voor de 15% voor wie zijn partij IN DE EERSTE PLAATS zou moeten opkomen.

Twee jaar geleden stelde U: “IEDEREEN moet zijn steentje bijdragen tot de oplossing van de crisis”. Uw partij, mijnheer Tobback, moest er voor zorg dragen dat diegenen die niet alleen geen ‘steentjes’ konden missen, maar er zelfs te kort hadden, dat NIET moesten doen.

take down
the paywall
steun ons nu!