De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het internationaal strafhof staat ten dienste van de VSA en Europa om de rest van de wereld te berechten.

donderdag 28 april 2011 13:03
Spread the love

Deel 1: VSA

Zolang het internationaal strafhof (ICC) alleen staatshoofden van gekoloniseerde landen berecht, blijft het een rechtbank ten dienste van de koloniale overheersers.
Het aanklagen van de winnaars van een oorlog en niet alleen de verliezers zou een belangrijk keerpunt betekenen in het internationaal strafrecht.
Ik vind dat eerst en vooral het internationaal strafhof een onderzoek zou moeten beginnen in verband met mogelijke genocide, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid gepleegd door de permanente leden van de Veiligheidsraad, met veto recht, en dus met een voorbeeldfunctie.

DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (VSA)

De VSA hebben de laatste 100 jaar honderden soevereine landen aangevallen en bezet met zeer extreem gebruik van macht, o.a. luchtbombardementen en andere massavernietigingswapens met tientallen miljoenen onschuldige burgerslachtoffers. Ik vind dat de VSA een honderdtal oorlogsmisdaden en tientallen misdaden tegen de mensheid begaan heeft.
Hier vraag ik aan het ICC om de volgende feiten te onderzoeken of er oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid werden gepleegd:
*De  atoombommen op de grote Japanse burgersteden Hiroshima en Nagasaki met honderd duizenden burgerslachtoffers en ook in de daaropvolgende generaties wegens de radioactiviteit.

* Het 10 jarige platbombarderen, ook de chemische oorlogsvoering, het gebruik van napalm (agent orange) in Vietnam, Laos, Cambodja, met ongeveer 5 miljoen doden als gevolg.
De VSA hebben de tactiek van de verschroeide aarde toegepast, namelijk de bevolking afslachten, de dorpen verwoesten en chemicaliën sproeien die de bevolking, bossen, landbouwgronden, water en lucht vergiftigen.

* Zonder een resolutie van de Veiligheidsraad van de VN en met bedrieglijke redenen en op machtsmisbruik gebaseerde aanvallen op Irak en Afghanistan met als bedoeling een staatsgreep te plegen, heeft hier nogmaals aan 1 miljoen mensen op een gewelddadige manier het leven gekost. Irak had zeker geen massavernietigingswapens anders had de VSA nooit Irak aangevallen. Ze hebben, na de tweede wereldoorlog, enkel zwakke landen en weerloze volkeren aangevallen, zoals Laos, Cambodja, Vietnam, Panama, het Caraïbisch eiland Grenada, Haïti, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Somalië, Servië enz.
In Irak en Afghanistan hebben de VSA ook bommen met verarmd uranium gebruikt wat radioactief is en dus kan leiden tot longkanker, botkanker, nierziekte, genetische afwijkingen en andere ernstige medische aandoeningen.

* Zonder een resolutie van de Veiligheidsraad van de VN en eveneens met bedrieglijke redenen, nl. het beschermen van de burgers van Kosovo, gebeurde de militaire aanval, samen met de NAVO, op een Europees land, de ex-federale Republiek Joegoslavië. Ongeveer op hetzelfde moment waren er ook veel andere conflicten waarbij veel burgers omkwamen, zoals Israël tegen de Palestijnen, Rusland tegen de Tsjetsjenen, Turkije tegen de Koerden, Indonesië tegen de Oost-Timorezen, Sri Lanka tegen de Tamils, … Servië heeft gewoon zijn recht op zelfverdediging uitgeoefend tegenover bewapende opstandelingen, het ‘Kosovaarse bevrijdingsleger’ met separatistische doelstellingen. In een gewapend conflict vallen altijd onschuldige slachtoffers. De ware reden was dat Joegoslavië zijn markt beschermde tegenover de bedrijven van Europa en de VSA.
“Operatie allied force” heeft vanaf  24 maart 1999 gedurende 78 dagen Servië op een brutale  manier gebombardeerd, veel burgers gedood en ook burgerdoelen vernietigd namelijk bruggen, fabrieken, spoorlijnen, electriciteits-centrales,de markt en het ziekenhuis van Nis, scholen, één passagierstrein, zelfs twee vluchtelingenkonvooien, de ambassade van China met de dood van 2 diplomaten als gevolg, het bombardement op het Servische tv station met 16 onschuldige gedode burgers. Volgens het instituut voor vredesonderzoek en veiligheidspolitiek van de universiteit van Hamburg zijn ongeveer de helft van de 30.000 luchtaanvallen primair op burgerdoelen gericht.(1)
De VSA vlogen de overgrote meerderheid van de missies en de meeste doelen werden door de CIA aangeleverd. Er vielen ongeveer 4 burgers voor elke dode soldaat.
De meeste burgerslachtoffers in Kosovo zijn gevallen na het begin van de bombardementen en als reactie daarop.

Volgens het Ministerie van Defensie dropten Amerikaanse oorlogsvliegtuigen in 1999 elf honderd clusterbommen op Joegoslavië, die elk 202 mini-bommen bij zich droegen. Zodoende werden er 222.200 van dergelijke wapens over het land verspreid. Niet-ontplofte bommen zijn zelfs een nog groter probleem dan gewone landmijnen, omdat vooral kinderen worden aangetrokken door de kleurrijke projectielen. Die kunnen opduiken in achtertuinen, op schoolpleinen. Toen in juni van 1999 de bombardementen eindigden, waren veel gebieden met dorpen zo goed als onbewoonbaar geworden. Dit zal vele jaren lang het agrarische en economische herstel
belemmeren(2). De VSA  hebben de conventie tegen het gebruik van clusterbommen niet geratificeerd..
De agressie tegen Servië heeft een grote menselijke, materiële en milieuschade veroorzaakt.  Intussen is er nog steeds en VN- troepen macht in Kosovo en zijn de problemen nog steeds niet opgelost.
Ik vind dat na Servië en Kroatië, de VSA en NAVO eveneens voor het internationaal strafhof moeten verschijnen wegens oorlogsmisdaden.

* Aanvallen met onbemande vliegtuigen in Pakistan tegen de wil van het volk en van de Pakistaanse staat. Het zijn buitengerechtelijke moorden en dus misdaden, er vallen ook veel burgerslachtoffers en het is ook een schending van de soevereiniteit van Pakistan. Gezien het volk boos is op de aanvallen kan een volksopstand de stabiliteit van de staat ondermijnen. De VSA brengen Pakistan aan de rand van de afgrond.
* Het eenvoudige feit van luchtbombardementen op weerloze volkeren en de extreme ongelijkheid tussen het machtigste wereldleger en weerloze volkeren, zwakke staten zonder luchtafweer, vind ik een oorlogsmisdaad.

* De deportatie van de bevolking van de eilanden van Diego Garcia om een militaire basis te bouwen en ook het onwettelijk bezetten van een deel van een soeverein land Cuba om een militaire basis te bouwen en deze daarbij nog te gebruiken als gevangenis om haar eigen wetten van de rechtstaat te omzeilen, vind ik op en top misdadige hypocrisie.

* De ideologie van preventief aanvallen van Bush is een duidelijk misbruik van macht van een supermacht die zich boven de wet plaatst. Als ieder land dat al door de VSA gebombardeerd geweest is, de macht zou hebben om enkel zijn zelfverdedigingrecht uit te oefenen zou de VSA al honderden keer platgebombardeerd zijn.

* De ontvoering en gijzeling van mensen en het gebruik maken van geheime gevangenissen overal in de wereld is een schending van de mensenrechten en de soevereiniteit van andere landen. Daarbij nog gebruik maken van marteling en foltering is een ernstige schending van het Amerikaanse en internationale strafrecht. Praktijken van een gruwelijke militaire dictatuur.

Ik vind dat de Algemene Vergadering van de VN het internationaal strafhof moet mandateren om deze misdaden te onderzoeken. Dat zou een enorme opsteker zijn voor het ICC en een motie van vertrouwen voor de principes van het internationaal recht.

Door een aanhoudingsbevel uit te vaardigen tegen Bush jr. had de hoofdaanklager Luis Moreno-Campo, de hoop kunnen geven aan miljarden mensen dat een rechtvaardiger en vredevolle wereld toch mogelijk is.
Veel organisaties zoals BRussels tribunal en Russel tribunal (www.BRusselstribunal.org) en ook El Baradei het hoofd van de IAEA zijn van dezelfde mening en vragen dat Bush voor een internationale rechtbank verschijnt (zie hieronder)
De VSA heeft ook het ICC niet erkend maar wel gebruikt om staatshoofden van de gekoloniseerde landen te zien berechten als dat past in hun geo-politieke belangen. Alweer op en top hypocrisie. Bush heeft zelfs gedreigd om Nederland binnen te vallen als er ooit een Amerikaan voor het ICC zou moeten verschijnen.

Tot nu toe is de ICC een rechtbank ten dienste van de VSA en Europa om de rest van de wereld te berechten.
De Veiligheidsraad van de VN met 5 landen met vetorecht is een dictatuur en niet representatief voor de wil van de meerderheid van de landen van de wereld en dus zou de Veiligheidsraad totaal onbevoegd moeten zijn om het ICC te mandateren om een staatshoofd van een gekoloniseerd land te vervolgen, ook omdat sommige leden van de Veiligheidsraad, zoals de VSA, het ICC niet erkennen.
Ik vind dat alleen de Algemene Vergadering van de VN bevoegd kan zijn om het ICC  te mandateren om een onderzoek in te stellen want alleen de Algemene Vergadering is democratisch vermits ieder land één stem krijgt.

De Veiligheidraad van de VN is een orgaan ten dienste van de VSA en Europa om hun wil en economische belangen(uitbuiting) op te dringen aan de wereld onder militaire macht.
Hier vraag ik de onmiddellijke afschaffing van het vetorecht in de Veiligheidsraad van de VN en dat de belangrijke beslissingen over de wereldzaken worden genomen door de Algemene Vergadering van de VN in absolute democratie, namelijk dat elk land een stem krijgt.
Zolang het ICC ten dienste staat van de VSA en koloniaal Europa (Veiligheidsraad) is het een rechtbank ten dienste van een dictatuur. Alle aanvallen van de VSA en de NAVO hebben als doel om de aangevallen landen open te stellen voor economische uitbuiting door de aanvallers.
Bron:
(1) //vredesbeweging.nl/archief/tka99/moreel5.html
(2) William Blum: Schurkenstaat. De buitenlandse politiek van de enige supermacht ter wereld.

ElBaradei urges ICC trial of Bush
Sat Apr 23, 2011 5:34AM

Former US President George W. Bush (R) and his Vice President Dick Cheney
Former IAEA chief Mohamed ElBaradei says former US President George W. Bush and his administration’s officials should be put on trial in the “International Criminal Court” (ICC) for waging war on Iraq.

ElBaradei in a new memoir, “The Age of Deception,” says that the Bush administration officials should face international criminal investigation for the “shame of a needless war” in Iraq.

He accused then-President George Bush and his administration officials of “grotesque distortion” in the run-up to the 2003 invasion of Iraq with an excuse to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger of weapons of mass destruction (WMD).

The so-called hunt for WMD in Iraq, however, yielded no results.

The then US administration claimed that Iraq possessed WMD despite contrary evidence collected by ElBaradei’s and other arms inspectors inside the country.

ElBaradei, who was the head of the International Atomic Energy Agency (IAEA) from 1997 to 2009, says his inspectors in Iraq have found certain aluminum tubes that were designed for artillery rockets, not for uranium enrichment equipment to build nuclear bombs, as Washington claimed.

He reported the conclusion to the UN Security Council on January 27, 2003, and yet on the next day Bush, in a “remarkable” response, delivered a State of the Union address in which he repeated the unfounded claim about aluminum tubes, ElBaradei wrote.

ElBaradei called the invasion of Iraq “aggression where there was no imminent threat,” and suggested that international courts should investigate it as a possible war crime.

“Should not the International Criminal Court investigate whether this constitutes a ‘war crime’ and determine who is accountable?” the former IAEA chief stated.

ElBaradei wrote that the Iraq war taught him that “deliberate deception was not limited to small countries ruled by ruthless dictators.”

Actualisering maart 2022:

Het Internationaal hof van Justitie in Den Haag staat ten dienst van de machtige Europese Kolonialisten en Europese veroveraars in Noord-Amerika om de zwakke gekoloniseerden te vervolgen.

Het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag staat ten dienst van de meesters van slaven om de zwakke slaven te vervolgen….

Het internationale rechtbank van Den Haag is partijdig en staat ten dienste van de wrede planetaire dictatuur van het ware superieure volk (het Europese volk en veroveraars in andere continenten, V.S) om het echte inferieure volk, meestal mensen uit andere werelddelen met een andere huidskleur, te vervolgen en te berechten.                                                                                                ICC is in feite een privé rechtbank ten dienste van Kolonialistische en imperialistische misdadige belangen van de ware superieure volk.(die nog steeds minstens 35 Anschluss hebben). De volkeren van andere continenten leven sinds lang onder een wrede dictatuur met de medeplichtigheid van ICC.                                                                Het internationale tribunaal in Den Haag bevindt zich in een land met een genocidaal verleden dat zelfs na de bevrijding van de wrede kolonialisten aan het einde van de WOII nog een wrede agressieoorlog tegen de vrijheid en bevrijding van Indonesië gevoerd hebben, die haar vrijheid en onafhankelijkheid had verworven na het vertrek van de Japanners!                                   Hetzelfde met Vietnam,Laos,Cambodja, Algerije,Tunesie,Madagascar,Cameroun…

V.S. hebben ernstige oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid gepleegd. Nog steeds niet vervolgd! Frankrijk heeft ook oorlogsmisdaden in Nieuw Caledonia gepleegd en nog steeds niet vervolgd. De Verenigde Naties bevinden zich in de V.S ,het land van de wrede imperialist die duizenden agressieoorlogen en genociden gepleegde heeft. Sinds het einde van WOII hebben ze ongeveer 200 illegale agressieoorlogen gevoerd! Nog steeds niet vervolgd. De agressiesoorlog tegen Libië, Tripoli en staatsgreep was een illegale aanvalsoorlog omdat de aanvallers V.S/NAVO misbruik gemaakt hebben van een beperkte resolutie van V.N. (no-fly zone Benghazi).

De aanvalsoorlog tegen Irak sinds 2003 is een illegale agressie oorlog omdat er geen VN-resolutie bestaat. Ook gebaseerd op valse beschuldigingen en leugens.

 

http://www.livestation.com/channels/52?youtube_video=http%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2FHsoO4kfSnwc%26feature%3Dyoutube_gdata_player

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!