De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het ideale product: gebakken lucht

Het ideale product: gebakken lucht

donderdag 20 september 2012 16:01
Spread the love

Groene onheilsprofeten mogen voortaan op hun beide oren slapen: er is een product met een steeds groeiend marktaandeel dat we als ideaal kunnen beschouwen. We kunnen het omschrijven als de productie en verkoop van gebakken lucht. Een voorbeeld er van hebben we kunnen zien in de TV-reeks “Het Geslacht De Pauw” (Woestijnvis, 2004-2005). Vooral in die vorm van een cursusaanbod bereikt het een perfectie, en dit om drie redenen.

UITZONDERLIJKE VOORDELEN

Ten eerste doet het product het bruto binnenlands product sterk in waarde stijgen. Deze cursussen zijn immers extreem duur, en zo zorgen ze voor economische groei, doen ze het nationaal inkomen stijgen, en dus ook het gemiddeld inkomen per hoofd. Dus ook wie niet kan deelnemen vaart er wel bij.

Ten tweede kan het product ecologisch gezien als een voorbeeld worden gesteld. Het verbruikt geen enkele grondstof. Gebakken lucht blijft immers altijd lucht, en wordt niet onttrokken aan het universum, tenzij misschien tijdelijk, tijdens de lessen zelf. Vervolgens produceert het geen enkel afval. Na afkoeling komt de gebakken lucht immers opnieuw ter beschikking van iedereen.

Ten derde vermindert het product de sociale ongelijkheid. Gezien de kostprijs  van de cursus kan iemand met een laag inkomen zich niet permitteren zich in te schrijven. Maar hij verliest daar niets bij. De cursus heeft immers toch geen inhoud. Het blijft gewoon gebakken lucht. Hij heeft dus een besparing uitgevoerd door geen nutteloze uitgave te doen, en zich op die manier verrijkt. De bemiddelde daarentegen die zich wel heeft ingeschreven ziet naargelang de cursus vordert zijn geld in rook opgaan. Hij wordt dan armer. Zo komen de bemiddelde en de onbemiddelde dichter bij elkaar.

EIGEN INITIATIEF

Wij hebben overwogen zelf een bedrijf op te richten om dit lucratieve product aan de man te brengen. Het eerste project is volledig klaar. Het draagt als merknaam: “Iedereen Gelukkig. 365 Recepten voor Dagelijks Geluk”. De cursus omvat 9 fulltime lesdagen. Bijzondere aantrekkingskracht komt van gastdocenten, die als ervaringsdeskundigen toelichten hoe zij het geluk hebben gevonden, soms vanuit een haast onmogelijke uitgangspositie. De afwezigheid van politici is gewaarborgd. Die zullen immers nooit zeggen waar het op aankomt als hun herverkiezing  daarmee in het gedrang komt.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 900 €. Daarin is per cursusdag inbegrepen koffie bij ontvangst, een versnapering en een lichte lunch met vegetarische broodjes.

DOELPUBLIEK

De cursus is gericht op een tweevoudig publiek. Vooreerst op het kaderpersoneel van bedrijven waarvan visionaire ceo’s tot het inzicht zijn gekomen dat gelukkige managers  creatiever zijn en beter presteren. Het terugverdieneffect van het cursusgeld is zo gewaarborgd en het moet gezien worden als een investering in de toekomst.

Vervolgens worden bemiddelde individuele persoonlijkheden beoogd die voortdurend geconfronteerd worden met wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat rijk zijn niet gelukkig maakt, enfin, toch niet meer dan een ander. Voor hen heeft de cursus een therapeutisch effect, zodat zij rijk kunnen zijn zonder complexen.

Het hoge inschrijvingsgeld zal er tevens voor zorgen dat gewone mensen zich niet aanbieden. Hun aanwezigheid zou de managers en de bemiddelden in een ongemakkelijke sfeer kunnen brengen, wat niet bevorderlijk is voor hun opgang naar het geluk.

DE TOEKOMST

We waren reeds gestart met een tweede project: “Hoe leer ik afgeven op de overheid?”. Een bescheiden marktonderzoek heeft echter uitgewezen dat er geen behoefte is aan enige opleiding te zake. Onze medeburgers blijken op dit vlak over een natuurlijke begaafdheid te beschikken die hun prestaties naar ongekende hoogten brengt. Ze hebben niets meer bij te leren.

OPROEP

Daarom doen wij een beroep op aandachtige lezers en lezeressen om zelf voorstellen te ontwikkelen  die onze economie op zo een gunstige wijze doen groeien. Welke onderwerpen zien zij geschikt voor het ontwikkelen van cursussen in  gebakken lucht? Of voor dergelijke initiatieven?  Welke is hun ervaring op dit vlak? Hoe kan onze creativiteit zich hier op zijn best doen gelden?

Laat het weten langs info@terrareversa.be. Redt de samenleving!

*

Heb ik nu zelf gebakken lucht afgeleverd? Ja zeker. Maar gratis. En dat mag.

Ward Bosmans

take down
the paywall
steun ons nu!