De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het ACW en zijn mandatarissen een onhoudbare spreidstand

Het ACW en zijn mandatarissen een onhoudbare spreidstand

maandag 4 februari 2013 11:37
Spread the love

Minister VANACKER  zegt  regelmatig dat hij een ACW’er is, best bewonderenswaardig zo weten we voor wat hij staat.

De gewone basismilitant uit de christelijke arbeidersbeweging fronst hierbij zeker de wenkbrauwen , was het niet deze minister die de index op tafel legde, het volkskapitalisme promootte en onlangs de neo-liberale idee van het langer werken nogmaals in de belangstelling bracht. Allemaal thema’s die de beweging wiens belangen hij geacht wordt te behartigen bekampt.

Ware het niet beter dat een arbeidersbeweging zich partijonafhankelijk zou opstellen? Enkel op deze manier wordt een sociale organisatie niet door politici in verlegenheid gebracht

take down
the paywall
steun ons nu!