De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Helpt Defensie tegen oorlog? Waarom is er oorlog? Een diepzinnige uitleg in eenvoudige termen.

zondag 3 juli 2022 18:43
Spread the love

“Oorlogsdreiging en vredesbeweging? Wat ervan te denken? Wat kan je doen? Een Uitleg in eenvoudige woorden.”

Een oude kennis van me is niet tevreden met de gevoerde politiek door Europa en NATO. Hij stuurt me teksten van de vredesbeweging. Hij schrijft:

“Ik zie overal oorlogssstokers en oorlogstaal. Wij zijn de slaafjes van Biden”

De man is een handige, dienstbare arbeider met christelijke interesse, maar hij laat zich vaak ook geregeld beïnvloeden door populistische boodschappen op internet van extreme groeperingen. Een man uit de velen, dus.

Ik heb de kennis een zo eerlijk, degelijk en zo duidelijk mogelijk antwoord geboden. Vanuit mijn ruime wetenschappelijk onderbouwde kennis en na zeer veel reflectie. Ik denk dat ook anderen er iets mee kunnen en geef mijn visie hier daarom integraal mee.

Goed weekeinde nog, alleszins.

《Goedemorgen L,

Je probeert op jouw manier de werkelijkheid te vatten, met beperkte inzichten, kennis en ervaringen.

“Oorlogsstokers”… een woord waar een hele denkwereld achter schuilgaat. Maar die klopt niet.

Denk eens aan uw kinderjaren. Nog voor de vredesbetogingen waaraan je deelnam zoals ikzelf. Bij ons op de speelplaats waren er altijd ettertjes, stoute kinderen die anderen aanvielen en (met plezier) pijn deden.

Uit jaloezie of uit nijd of uit een minderwaardigheidsgevoel dat zij wilden compenseren met brute kracht en door pogende vernedering van de “brave jongens”.

Zo zit de wereld in elkaar ook die van de “grote mensen”. Agressie en haat zitten in het beestje.

Die trekken, drijfveren zijn door de Evolutie niet uit onze aard weggefilterd in de miljoenen jaren van onze menselijk-dierlijke geschiedenis.

In de Natuur heeft brute kracht immers haar waarde. De Natuur is niet zomaar gelijk aan een God van Liefde en zorg.

Elke lente vechten vele soorten dieren en vogels tegen elkaar. De sterkste verwerft het beste territorium en dus kansen om een nest jongen groot te brengen. Kansen op genoeg voedsel.

In het wezen van de mens zitten dezelfde drijfveren, mutatis mutandis.

Sommige partijen, vooral de extreem rechtse en extreem linkse, geloven bovenal in sterke centrale macht, in Kracht, wars van moraal of mededogen.

De geschiedenis leert dat zowel de rechtse Hitler als de linkse Stalin of Mao zulke wrede, eenzijdige machtsmensen waren. [Zelfs een Churchill, Roosevelt en Truman traden soms meedogenloos op, maar niet structureel].

Wat ga je ertegen beginnen als die opstaan en ruzie zoeken? Wat deed jij op school als kind?

Sommige boosaardige kinderen kon je niet tot rust brengen of paaien. Zij wilden je vernederd zien. Of wilden bezit van je afnemen. Of op jouw gelaat de angst zien, iets waarvan zij dan genoten. [Ik persoonlijk leerde slaan en vechten, overwinnen.]

Op straat kom je als volwassene ook zulke mensen tegen. Daarom is er onvermijdelijk Politie. Wat doen die? Macht en geweld gebruiken, onder het gezag van de overheden. Van de Wet. Onder controle van het parlement en het juridische systeem (rechters).

In de wereld zijn er altijd, altijd, vele duizenden jaren lang, landen geweest die andere na verloop van tijd wilden aanvallen of binnenvallen.

Bijvoorbeeld om de rijkdom af te nemen of om er afzetgebieden voor hun producten van te maken. Ook vaak gedreven door narcistische, brute, haatdragende leiders. Zonder gevoel voor recht of mededogen, geweten-loos.

Daarom is het de natuurlijke logica zelve dat je land een leger moet hebben en onderhouden.

Rechtvaardige strijd, ook op leven en dood, die bestaat.

Het martiale zit in de mens; door de natuur is het vooral in de man gelegd. Maar die vecht ook juist om vrouw en kinderen te beschermen of levenskansen te geven.

Besluit: oorlog hoort erbij. Je kunt je er maar beter voor en tegen wapenen. Zowel als persoon (ook door technieken om angst en stress de baas te blijven en af te voeren; en door te studeren, je goed te informeren; door bepaald bezit te verwerven en rechten; door een vriendenkring… Maar niets biedt de volledige garantie. Je moet hopen. Je verliest controle over je lot. En zo ook als Natie, als land, als volk, als (democratisch) systeem.

Het enige dat wij kunnen doen is als hij weer eens opduikt, de oorlog, hem goed, eerlijk, rechtvaardig en beperkt te voeren. En ons voorbereiden, met wapensystemen en strategische voorraden. Met allianties.

Voor zover dat in de mogelijkheden ligt. Want er zijn nu eenmaal fenomenen en gebeurtenissen die ons te boven gaan. Die de mens overstijgen. Die transcendent zijn.

Zowel God is transcendent als ons lot.

Bijvoorbeeld wanneer een “oorlogsstoker”- ook een oorlogsliefhebber, een oorlogsvoerder, een oorlogszoeker als president Poetin in actie komt en in zijn arsenaal atoombommen heeft.

Angst mag ons niet in onze schelp doen kruipen. Wapens en agressie verbrijzelen schelpen. De droom dat wij door braaf stil te zitten, de situatie gaan redden is dan een illusie. Iets dat sommigen zichzelf wijsmaken. Dat is Zelfbedrog. Ook daar is de mens erg vatbaar voor. Voor mij komt het er op aan eerlijk en diep na te denken en na te voelen.

Geen extreme of ondoordachte, halfbakken standpunten in te nemen, ook niet voor de vrede, op basis van vaak heel gedeeltelijk begrip. Vanuit on-begrip over de diepere aard van de mens, van de dierlijke natuur, van psychologie, van geschiedenis, van economie, van politiek. Om de bron van elke wijsheid, volgens Socrates, de Zelfkennis niet te vergeten.

Ga niet voor valse beschuldigingen naar onze leiders en ons systeem, ook al kan de verleiding door ervaring van angst en onmacht daartoe groot worden.

Leef bewust.
Wakker.
Waakzaam & Weerbaar.
Denk na. Bestudeer de belangrijke kwesties.
Engageer je daarna; met dapperheid en integriteit. In vrede zowel als in oorlogstijd zijn goede, bewogen, verstandige, dappere, hulpvaardige mensen vandoen. Mensen zoals ik en u.

Behoud uw Waardigheid, en bewaak ook die van anderen waar je kan.
Zelfs deze van de vijand.》

SHS

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!