De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Handicap International roept met 13 organisaties op voor staakt-het-vuren in Gaza
Opinie - Handicap International

Handicap International roept met 13 organisaties op voor staakt-het-vuren in Gaza

Tijdens de internationale conferentie voor de burgerbevolking in Gaza die op 9 november door Frankrijk georganiseerd werd, hebben 13 organisaties voor humanitaire hulp, ontwikkelingssamenwerking en de verdediging van mensenrechten opgeroepen om onmiddellijk een staakt-het-vuren in te stellen om bijkomende slachtoffers in Gaza, Israël en de Westelijke Jordaanoever te vermijden.

maandag 13 november 2023 12:06
Spread the love

 

Vertegenwoordigers van deze 13 organisaties* roepen de Franse president Emannuel Macron en de staatshoofden, regeringsleiders en wereldleiders die aanwezig zullen zijn in Parijs om alles te doen om tot een onmiddellijk staakt-het-vuren te komen. Dit wil zeggen, concrete maatregelen treffen om de gijzelaars te bevrijden en de burgerbevolking te beschermen, de toegang van humanitaire hulp in Gaza garanderen en het respecteren van het internationaal humanitair recht.

Deze oproep tot een staakt-het-vuren (#CeasefireNOW) wordt gesteund door 700 organisaties uit 70 verschillende landen en 820.000 personen uit de hele wereld.

Manuel Patrouillard, algemeen directeur Handicap International: “Alleen een staakt-het-vuren tussen de partijen in het conflict kan een tegemoetkoming aan de immense noden van de burgerbevolking mogelijk maken. Het gebruik van explosieve wapens met een enorme vernietigende kracht doodt en verwondt duizenden burgers en veroorzaakt een humanitaire crisis op grote schaal.  Slachtoffers en overlevenden worden geconfronteerd met acute humanitaire behoeften. De humanitaire conferentie in Parijs moet een keerpunt betekenen in deze humanitaire ramp en leiden tot concrete inspanningen om levens te redden.”

 

*Amnesty international, Action against Hunger, CCFD-Terre Solidaire, Handicap International – Humanity & Inclusion (HI), International Federation for Human Rights (FIDH), Dokters van de wereld, Artsen Zonder Grenzen, Norwegian Refugee Council (NRC), Oxfam Frankrijk, Platform of French NGOs for Palestine, Première Urgence Internationale (PUI), UOSSM-International en War Child UK

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!