De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hand in Hand tegen structureel racisme
Opinie -

Hand in Hand tegen structureel racisme

dinsdag 9 juni 2020 23:10
Spread the love

 

Wie ons volgt op sociale media, weet uiteraard dat Hand in Hand tegen racisme vzw niet stil blijft bij de ontwikkelingen na de dood van George Floyd. Voor wie ons niet volgt op Twitter, Facebook of Instagram, verduidelijken we hierbij kort ons standpunt en onze strategie.

 

De moord op George Floyd laat niemand onberoerd en leidt tot een nooit geziene wereldwijde reactie tegen racisme en solidariteit met de Black Lives Matter-beweging in Amerika. Ook in België maken mensen op allerlei manieren duidelijk dat ze solidair zijn. Dat is hoopgevend.

Als Hand in Hand tegen racisme vzw willen we echter wel duidelijk stellen dat dit maar een eerste stap is.

  1. Het gaat niet enkel om de moord op George Floyd, hoe erg ook, het gaat om een heel machtssysteem van structureel racisme dat eeuwen geleden is ontstaan tijdens de westerse kolonisatie van de wereld en dat nog steeds doorwerkt in deze tijd.
  2. Dit structureel racisme is even goed aanwezig in België. Dat is al uit ten treure bewezen door talloze studies over discriminatie op de arbeidsmarkt, de woonmarkt, het onderwijs, de politiek, …  en ook over etnische profilering door de politiediensten.
  3. Dit structureel racisme wordt mee in stand gehouden door allerlei vooroordelen en denkbeelden van valse superioriteit die teruggaan tot het koloniale verleden.

De solidariteit met George Floyd en de Amerikaanse betogers moet dus aangevuld worden met een aanpak van het structureel racisme en bijgaande machtsverhoudingen en denkbeelden in België.

Daarom kiest Hand in Hand voor de volgende acties:

1. We vragen de politieke partijen niet enkel lippendienst te bewijzen aan de antiracistische strijd in de VS maar heel concreet hier in België het structureel racisme aan te pakken. Inspiratie hiervoor kunnen ze halen uit 3 platformen waarin wij actief zijn:

Via al deze platformen blijven we de druk opvoeren om hier werk van te maken.

2. Voor concrete acties in België naar aanleiding van de gebeurtenissen in Amerika ondersteunen we de voorstellen vanuit de meest betrokkenen, de zwarte mensen en de andere mensen van kleur. Zij bevinden zich in een gelijkaardige onderdrukte positie als de mensen van Black Lives Matter en zijn het best geplaatst om tot daadwerkelijke verandering op te roepen. We zullen mee oproepen voor deze acties en we houden hierbij uiteraard rekening met de veiligheidsmaatregelen omwille van Covid-19. Het spreekt voor zich dat Hand in Hand kiest voor geweldloos verzet.

Volg de geplande acties op onze sociale media.

3. Om de dieperliggende vooroordelen aan te pakken, gaan we verder met onze educatieve dekoloniseercampagne, www.baanbrekers.dekoloniseer.be. Deze historische figuren bieden immers nog steeds inspiratie voor het heden.
Aanvullend verspreiden we informatie hoe iedereen zelf verder kan groeien in het dekoloniseringsdenken. Heel veel (witte) mensen steunen nu de antiracistische strijd in welgemeende en welkome solidariteit maar hebben soms te weinig zicht op hun eigen geprivilegieerde situatie en op de echte gevolgen van structureel racisme. Dit soort blinde vlekken is normaal maar je kan er wel iets aan doen door te luisteren naar de ervaringen en ideeën van mensen van kleur. Zie b.v. https://www.withuiswerk.nl

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!