De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

gouverneur Jan Sporen toont weinig respect voor zwakke burger

woensdag 20 januari 2021 19:32
Spread the love
Over Klacht 2020-002203,
Op 11 januari heb ik een brief gedateerd van 6 januari 2021  gekregen waarin Vlaams-Brabant Gouverneur schrijft ” hierin wordt uitgebreid geantwoord op uw bemerkingen.Voor zover ik kan beoordelen werden uw klachten op een correcte wijze onderzocht …Ik onderneem dan ook geen verdere actie in dit dossier.”
Vlaams-Brabant Gouverneur  Jan Sporen is partijdig in zijn antwoord, kent de  dossier niet want heeft de dossier niet  bestudeerd, heeft gewoon gekozen  de kant van een zeer onbekwame  oneerlijke ambtenaar, heer Erik Vander Peypen, een ambtenaar die misprijzen toont voor de zwakke burger die hij beschouwt als een minderwaardige mens.
Daarbij neemt hij geen verantwoordelijkheid, vraagt geen excuses dat de zwakke burger heeft moeten wachten minstens sinds begin november op een antwoord van de Vlaamse Overheid.
Vlaamse overheid en Provincie Gouverneur hebben me aanzienlijke morele schade gegeven.
ik voel me zeer gekwetst.
                                       Klachten

Ik heb 2 klachten bij ombudsdienst Leuven ingediend, klacht van 11 september 2020  over onrechtmatige verwijderen van fietsen op 10 augustus in de fietsparking  Naamsestraat,(tegenover Burger restaurant) onder de ogen van de camera’s , omdat de borden stonden tegenstrijdig namelijk ‘wettelijke parkeren’ en ‘verboden parkeren’ borden naast mekaar.

Een tweede klacht rond 18 september ging over verschillende fouten en nalatigheden bij het plaatsen borden ‘verboden parkeren’ voor fietsen in winkel- wandelstraat sinds 1 juni.
1.Ik heb op 2 en 5 oktober 2020, 2 mails  naar Vlaamse overheid gestuurd en bevestiging van ontvangst gekregen maar geen antwoord op de inhoud van mijn klachten.
Een brief gedateerd van 14 okt.2020 gekregen “Geachte heer,U diende op 2 oktober 2020 een klacht in…Ik bezorgde het lokaal bestuur van Leuven  een kopie van uw klacht met de vraag om mij het volledige dossier en het gemotiveerde standpunt te bezorgen. Ik houd u op de hoogte van de resultaten van mijn onderzoeken” getekend door Erik Vander Peypen.”
Vlaamse overheid heeft haar belofte niet nagekomen. Wat ik ervaar als een misbruik van vertrouwen.
Ik heb nog steeds geen antwoord gekregen van ombudsdienst Leuven en ook geen antwoord van Vlaamse Overheid van de klacht van 2 okt (Vlaamse overheid)
Een paar dagen later krijg ik een mail antwoord  van de ombudsdienst Leuven  over mijn klacht van  18 september,bij Vlaamse overheid klacht van 5 okt.   . Ik ben absoluut niet tevreden met de inhoud van het antwoord maar omdat ik al klacht ingediend heb bij Vlaamse overheid wacht ik op een antwoord van Vlaamse Overheid.
 Daarbij op 16 oktober stuur ik een mail naar heer Vander Peypen  waar ik hem informeer dat ik een antwoord gekregen heb van ombudsdienst  leuven …”ik ben niet tevreden maar zal  wachten op een antwoord van Vlaamse overheid om te reageren” 
Geen antwoord gekregen van Heer Vander Peypen  en dus sinds 16 okt. wacht ik op een antwoord van hem.
Waarom heeft Heer Vander Peypen de zwakke burger niet geïnformeerd dat als ik niet tevreden ben met het antwoord van ombudsdienst ik dan een nieuwe klacht moet indienen?
Hier is veel verwarring gebeurt want ik had nog geen bevestiging van ontvangst van Vlaamse Overheid van de klacht van 5 okt. gekregen!
Einde okt. krijg ik nog een bevestiging van ontvangst van mijn ander klacht,klacht van 5 Oct. gedateerd van 28 okt.! “Ik bezorgde het lokaal bestuur van Leuven een kopie van uw klacht met de vraag om mij het volledige dossier en het gemotiveerde standpunt  te bezorgen. Ik houd u op de hoogte van resultaat van mijn onderzoek ,met vriendelijke groeten Namens de gouverneur, getekend door Nicole Pijpops’
Vlaamse overheid heeft haar belofte niet nagekomen. Wat ik ervaar als een misbruik van vertrouwen. 
Daarbij kregen de klachten van 2 e 5 oktober hetzelfde nummer ,wat ik vind een ernstige fout want schept verwarring. Ik vind onaanvaardbaar van Vlaamse Overheid.
            Mail naar Klachtendienst van Vlaamse Overheid 
– op 24 november 2020 heb ik een mail naar klachtendienst van Vlaamse Overheid gestuurd om te informeren dat ik nog geen antwoord van Vlaamse overheid gekregen heb en nog op een antwoord wacht.
Ik vind een ernstige beroepsfout, een klachtendienst die niet beantwoordt, misbruik van vertrouwen ,misprijzen tonen tegenover de zwakke burger die beschouwd wordt als een minderwaardige, inferieur mens.
Waarom heeft hij me niet geïnformeerd dat het antwoord van ombudsdienst Leuven telt als antwoord van de Vlaamse Overheid en als ik niet tevreden ben dan moet ik een nieuwe klacht indienen?
 Mail naar Minister van Binnenlandse zaken
–   Op 5 December 2020 heb ik een mail naar  minister van Binnenlandse Zaken gestuurd (zie klacht 20202461).Wel een bevestiging van ontvangst gekregen maar niet direct een antwoord op de inhoud van mijn mail. Ongeveer twee weken later nog een mail gestuurd en kabinet chef heeft laten weten dat hij ook geen antwoord van Vlaamse Overheid gekregen heeft en dat de minister geen supervisie autoriteit heeft over de Vlaamse Overheid.
Hij heeft wel laten weten dat hij zal opnieuw contact nemen met de Vlaamse Overheid.
Zelfs als een minister contact neemt met de Vlaamse Overheid antwoorden ze niet wat bewijst  weinig respect voor de rechten van de zwakke burger en het algemeen belang. 
Antwoord Provincie Gouverneur 
– Uiteindelijk heb ik  op 11 januari 2021 een antwoord van Vlaamse Overheid getekend door Provincie Gouverneur Vlaams Brabant heer Jan Spooren waar hij schrijft dat ik al een antwoord van ombudsvrouw op 15 oktober gekregen heb. 
                                                                                                               I                                                                                                                                                   ‘Hierin wordt uitgebreid geantwoord op uw bemerkingen’
Sinds 1 juni 2020 in de winkel-wandelstraten ,ongeveer 500 m breedte en 1,3km lengte, zonder herhalingsborden is een  zone ‘verboden parkeren voor fietsen’. Daardoor 95% van de fietsers weten nog steeds niet dat in de wandel-winkelstraat van Leuven ‘verboden parkeren’ voor fietsen is.
Daardoor staan duizenden fietsen dagelijks geparkeerd ,een rechtstaat onwaardig!!!.
-De borden in de savoyestrat staan nog steeds foutief sinds 1 juni,namelijk dubbel ,een einde-en begin bord per paal, ondanks contact met bestuur en klachtdienst Leuven, Politie,Vlaamse overheid,Klachtendienst Vlaamse Overheid,Vlaamse ombudsdienst staan de borden nog steeds foutief opgesteld!!!
-Ook begin Minckelersstraat kant centrum staat ongeveer 80 m lang een zone “verboden parkeren” voor fietsen en daarin is een school en een fietsenrek waar sinds juni tientallen fietsen geparkeerd staan.!!.                                                                                                                   Daarbij is nog het groot probleem van de fietsenrekken met een blauwe bord ‘wettelijk parkeren voor fietsen” schept verwarring, leuven zegt een ‘uitzondering’ een uitzondering is een mogelijk schending van de gelijkheidsbeginsel in de grondwet  en daardoor moet aan een specialist van wegcode gevraagd worden.
Daarbij schept Leuven verwarring  want rond 15 juni was in het nieuws van ROBtv dat de begin borden ‘verboden parkeren voor fietsen’ stonden juist voor een wettelijk parkeren voor fietsers in de Brusselsestraat.De stad heeft een paar dagen later het bord met 30m verschoven zodat fietsenrekken vielen buiten de zone. Daarbij als de stad de begin zone’s zouden verschuiven van 30 m dan zouden ongeveer alle rekken ‘wettelijke parkeren voor fietsen’ vallen buiten de zone ‘verboden parkeren voor fietsen’. Leuven toont onbekwaamheid of kwaadaardigheid….

 

hier antwoord van ombudsdienst:

“U stelt dat er binnen deze zone fietsenstallingen zijn waar wel nog fietsen geplaatst worden terwijl dit niet zou mogen. Deze stallingen zijn echter telkens uitzonderingen op de zone die altijd gemarkeerd zijn door borden waarop staat dat er op die locatie wel geparkeerd mag worden. Wat de politie betreft is deze situatie dus ook wettelijk. Fietsen die hier reglementair gestald staan worden dan ook niet weggehaald door de fietscentrale.”

Het is niet waar wat ze schrijft, want er staan tientallen illegale ‘fietsenparkings’ met of zonder rekken met of zonder de afbeelding van een fiets op de grond met honderdtal fietsen en sinds 1 juni heeft de fietsencentrale geen fietsen weggehaald bv. grote illegale ‘fietsparking’ in de Vanderkelenstraat (bovenkant hoek Diestsestraat), grote illegale parking aan Museum M (100 m lang), aan HEMA Parijstraat,  illegale parking aan school begin minckelierstraat … en ongeveer overall waar winkels, fitness…zijn. Waar 5 mensen hun fietsen illegaal parkeren zullen 30 anderen ook doen…

UITZONDERINGEN

Er staan een paar fietsenrekken met een Blauwe bord ‘wettelijk parkeren voor fietsen’ binnen de zone ‘verboden parkeren voor fietsen”, meestal aan begin van de zone. Wat ik vind dat verwarring schept.

 Ik ben mijn van mening dat een ‘uitzondering‘ kan schenden het gelijkheidsbeginsel in de grondwet en schept verwarring.

Is het wel wettelijk? ik zou graag een antwoord krijgen van een wegcode specialist.

-De meeste Uitzonderingen(blauwe borden) staan aan begin zone ‘verboden parkeren voor fietsen’;(margarethaplein,Vanderkelenstraat/kant rechtbank,Vital Decosterstraat,Janstasstraat,Vanden tymplestraat…)  Daarbij als de Stad hun begin zones ‘verboden parkeren voor fietsen ” zou opschuiven 30 meter dan zouden alle wettelijke fietsrekken vallen buiten de zone “verboden parkeren voor fietsen’. Mij lijkt onbekwaamheid of kwade wil van de bevoegde diensten.

                                                                                                                                                                          tegenstrijdigheden                                                                                                                                                                       -Daarbij  begin wandelstraat Brusselsestraat op 1 juni 2020 stond vast in de grond het beginbord ‘verboden parkeren voor fietsen’ en juist daarachter een bord ‘wettelijk parkeren voor fietsen’

Ik vond  tegenstrijdig en foutief  en half juni heb ik gebeld naar ROBtv,de volgende dag zijn ze gekomen en op de plaats gefilmd en die info gegeven. Een week later was het bord uit de grond en 20m verschoven zodat de fietsenrekken vallen buiten zone ‘verboden parkeren voor fietsen’!!. Hier had ik en ROBtv gelijk.

Nu is de vraag waarom heeft de Stad niet alle andere begin borden 30meter verschoven? zodat de fietsrekken ook  buiten de ‘zone verboden parkeren voor fietsen” vallen?

Waarom in één straat verschuiven en niet in de andere straten?

Het is tegenstrijdig en schept  verwarring  tussen Brusselstraat en de andere straten .

 -ook hun beveringen “de fiescentrale ruimt alle fietsen waar het permanent parkeerverbod van toepassing is met de gedraging foutief gestald’ is niet waar, zoals ik al schreef bestaan grote illegale parkings sommige met een afbeelding van een fiets op de grond of gewoon al lang gebruikt door fietsen dicht bij winkels zoals in vanderkelenstraat(hoek met dieststraat),aan Museum M(100 m lang),HEMA en nog andere parkings waar de fietscentrale sinds 1 juni  nooit fietsen afgehaald heeft.

ik ben op zaterdag 17 okt  tussen 10.30 en 12.30 uur een onderzoek gaan doen over de geparkeerde fietsen in de zone verboden parkeren voor fietsen.

Diestsestraat:

ongeveer 60 fietsen tot minckelersstraat.

-In de Minckelersstraat aan deur minimeninstituut (binnen de zone verboden parkeren voor fietsers) staat een rek (geen borden wettelijk parkeren voor fietsen) staan 20 fietsers en een brommer geparkeerd.

Heeft de bevoegde dienst een fout gemaakt? Hoe komt dat een fietsrek voor de deur van een school staat in een zone verboden parkeren voor fietsers?

-Aan deur minimeninstituut in Diestsetraat,( geen fietsenrekken en geen afbeelding van fiets op de grond) maar toch 25 fietsen verkeerd  geparkeerd. heeft de bevoegde diensten fout gemaakt?

-Van Tympelstraat(hoek diestsestraat) staan rekken en borden wettelijke parkeren voor fietsen maar daarnaast staan  buiten de fietsparking  ongeveer 23 fietsen.

-aan winkel city -fit 6 fietsen.

-tegenover bakker Alexander 19 fietsen;

-tegenover winkel werk-zone 26 fietsen

 

-Van Benedenstraat (hoek diestsestraat) 40 fietsen.(waarschijnlijk afbeelding van een fiets op de grond)

-Vital Decosterstraat ,Basicfit 13fietsen

-Vanderkelenstraat hoek met Diestsestraat (alleen afbeelding van fiets op de grond) 47 fietsen wel uitgebreid zelfs voor ingang Residence Belvedere n°3 .

-Vanderkelenstraat (kant ladeuzeplein)parking Museum M en volgende gebouw(alleen afbeelding van een fiets) een 100 m lang verboden parking voor fietsen 60 fietsen.

heeft de bevoegde dienst een fout gemaakt?

-De Savoyestraat 42 fietsen                                                                              – Aan ingang tunnel station heb ik niet geteld

-In het midden van station plein 35 fietsen

-Bondgenotenlaan 140 fietsen en 3 brommers. Tussen Louis Melsenstraat en station staan de meeste fietsen

-De Somerplein (boven):40 fietsen

-Tiensestraat: ongeveer 80 fietsen en 2 brommers het meeste tegenover pizza Ruffo.

ook dagelijks ongeveer 12 fietsen van winkel Leuven Leisure.

-Grote markt 25 fietsen.

Parijstraat:

-parking Hema Parijsstraat (afbeelding van fiets op de grond) 60 fietsen (dagelijks)

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!