De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gewelddadig verdrijven van moslims in Palestina

vrijdag 15 augustus 2014 11:46
Spread the love

In 1947/48 heeft de Joodse staat ongeveer 750.000 Palestijnse moslims op een gewelddadige wijze verdreven van hun land, huizen en moskeeën.

De Joodse staat werd gesticht door slachtingen, etnische zuivering en terroristische misdrijven tegenover de inheemse moslimbevolking van Palestina.(1)

Israel heeft ruim 500 verlaten dorpen met de grond gelijk gemaakt om de terugkeer van de verdreven Palestijnen onmogelijk te maken.

Deze barbaarse veldtocht van de Joodse staat tegen moslims gebeurde met de financiële steun en bewapening van christelijk Europa o.a. Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten van Amerika .

De Joodse staat heeft Palestina gezuiverd van moslims zoals nu de Islamitische Staat noord Irak op een gewelddadige manier zuivert van de christelijke bevolking.

De V.S. en Europa bleven ook nadien de extremistische Joodse staat financieel steunen en bewapenen tot de vijfde sterkste militaire macht in de wereld.

Na de oorlog van 1967  is er een nieuwe stroom van ongeveer 500.000  vluchtelingen bij gekomen naar de omliggende landen, en ook naar de Westelijke Jordaan oever en Gaza.

Nu schreeuwen Europa en de V.S. moord en brand over het gewelddadig verdrijven van de christelijke bevolking in noord Irak maar vroeger waren ze wel medeplichtig aan de  oorlogsmisdaden en de etnische zuivering van de inheemse moslimbevolking van Palestina. Ook toen moesten honderdduizenden mensen vluchten in hachelijke omstandigheden naar de omliggende landen o.a. Jordanië, Syrië, Libanon.

Hier leven nog steeds, 67 jaren verder, ongeveer 7 miljoen Palestijnen als vluchtelingen in mensonwaardige en mensonterende omstandigheden.

Europa en de V.S. zwijgen en blijven deze schrikwekkende misdaden in de doofpot stoppen.

Europa en de V.S. plaatsen hun geopolitieke belangen boven het Internationale recht en de mensenrechten.

Ondanks dat Israel veel resoluties van de Veiligheidsraad van de VN, zoals resoluties 194, 242, 338, 465 niet ingewilligd heeft, hebben de V.S. en Europa hier nooit consequenties aan verbonden, zoals economische sancties en dwangmaatregelen doorvoeren, om Israel te dwingen het internationale recht te respecteren.

V.S. en Europa hebben de moslims van Palestina verraden en bedrogen.

Het is mogelijk dat de katholieken in Irak worden aangevallen en verdreven als reactie, als wraak voor het nog steeds ongestraft blijven van de aanvallen en gewelddadige verdrijvingen van de inheemse moslimbevolking van Palestina.

 

GAZA de schande voorbij

Gaza is een ommuurd militair terrein waar het leger van de Joodse staat schietoefeningen kan uitvoeren op levende doelwitten.

Gaza is een getto zoals het Getto van  Warschau of een concentratiekamp waar de Joodse staat een volk dat ze als minderwaardig, als Untermenschen beschouwen, als konijnen in een hok gevangenen houden.

Christelijk Europa en de V.S. vinden deze gruwelen wel aanvaardbaar.

Een concentratiekamp waar 1,8 miljoen mensen hokken in mensonwaardige en mensonterende omstandigheden is toch een ernstige schending van de mensenrechten.

In de laatste agressieoorlog, terreurbombardementen met massavernietigingswapens tegen de weerloze bevolking van Gaza, werden 2000 mensen gedood in een maand. Dit is toch een onmenselijke slachting zoals de slachting in het getto van Warschau (2) of het nazi bombardement op Guernica in Baskenland.

De Joodse staat is even gruwelijk als de islamitische staat in noord Irak. In noord Irak kunnen  de Yazidi’s en de christenen nog vluchten naar de bergen en krijgen ze hulp van alle wereldoverheersers. In Gaza zitten de moslims vast in een gevangenis en worden ze aan hun lot overgelaten.

Als ze niet in een gesloten hok zouden zitten dan waren er wel meer mensen op de vlucht dan nu in noord Irak.

De wereldoverheersers de V.S. en Europa vinden dit aanvaardbaar.  De enige conclusie die ik kan trekken is dat de Joodse staat, Europa en de V.S. de bevolking van Gaza niet als Mensen  beschouwen maar als echte minderwaardig,  als een inferieur ras, als konijnen in een hok die mogen geslacht worden.

De bewoners van Gaza zijn al vluchtelingen, overlevenden, slachtoffers van de horror van vreselijke oorlogen van 1948 en 1967 door de Joodse staat maar toch worden ze gezien als schuldigen, als de boosdoeners. Alleen de wrede machtige agressor heeft recht op zelfverdediging.

We leven in een barbaarse wereld waar onschuldige  gevangenen in concentratie kampen zelfs geen recht hebben om tunnels te graven.

We leven in een barbaarse wereld waar weerloze mensen, slachtoffers, vluchtelingen volledig moeten ontwapenen terwijl het wrede en genadeloze vijfde machtigste leger van de wereld  ongebreideld bewapend wordt door de wrede wereldoverheersers.(V.S. en NAVO landen)

Wanneer gaan de ‘minderwaardige’ mensen van het concentratiekamp Gaza bevrijd worden?

 

Ik beschuldig Europa en de V.S. van medeplechtigheid aan oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en etnische zuivering van de moslimbevolking uit hun geboorte- en thuisland, Palestina.

Daarbij behouden de wereldoverheersers het standpunt dat de wrede machtige agressor en het zwakke slachtoffer, dat de machtige gewelddadige dief en de zwakke beroofde moeten onderhandelen om tot een compromis te komen. Waar ze al 50 jaar mee bezig zijn, begrijpelijker wijze zonder resultaat.

De wereldoverheersers behouden het standpunt dat de meester en de slaven moeten onderhandelen om tot een compromis te komen waarbij de slaaf het eigenbelang van de meester moet koesteren. Dit noemen de wereldoverheersers ‘vrijheid en rechtvaardigheid’.

Deze gunst van vredesonderhandelingen werd niet gegund aan Vietnam, Laos, Joegoslavië/Servië, Irak, Afghanistan, Libië, Ivoorkust, Mali…..Ze kregen een regen van terreurbombardementen met massavernietigingswapens over zich.

De economische sancties en militaire bedreigingen tegen Cuba, Syrië, Iran, Soedan, Rusland, Noord-Korea bewijzen de misdadige partijdigheid van de  wereldoverheersers.

De wrede wereldoverheersers hebben de Palestijnen bedrogen en voor de gek gehouden, evenals de moslims en alle mensen van goede wil en vredelievende mensen.

We leven in een barbaarse wereld waar het recht van de sterkste heerst, we leven nog steeds in een tijdperk van het imperium waar de wet en het recht worden opgedrongen met militair machtsmisbruik. De Verenigde Staten van Amerika, Europa, Israël en hun bondgenoten  blijven ongestraft omdat ze boven de wet staan.

The ‘Clean Break’ Doctrine: A Modern-Day Sykes-Picot Waging War and Havoc in the Middle East

https://www.emunah.nl/studiecentrum/essentials/what-is-the-Jewish-belief-about-Moshiach.html

1. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/16/israel-voert-terreurbombardementen-uit-op-gaza

2. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/22/gelijkenissen-tussen-getto-warschau-en-gaza

Dries van Agt, “Een schreeuw om recht”

https://en.wikipedia.org/wiki/Patria_disaster

https://en.wikipedia.org/wiki/Tegart%27s_Wall

https://nl.wikipedia.org/wiki/Commissie-Peel

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!