De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geslaagde feestelijk opening van onze wijkcomposteringssite.

Geslaagde feestelijk opening van onze wijkcomposteringssite.

zondag 29 augustus 2010 08:48
Spread the love

Op zaterdag 28 augustus is onze wijkcomposteringssite feestelijk geopend. Rond 11.00 uur arriveren de eerste gasten, nieuwsgierige – en  deelnemende buurtbewoners toe. Een leuk bandje is al volop ambiance aan het maken met hun leuke muziekjes. De sfeer zit er onmiddellijk in.
Velen hebben hun afvalemmer voor groeten- en fruitafval al bij. Zij hadden de afgelopen dagen al groenafval verzameld. Anderen kwamen ter plaatsen hun emmer afhalen. Het was er een drukke maar leuke bedoening. Niet minder dan 61 gezinnen hebben momenteel ingetekend om mee te doen met dit pilootproject. Want ja hoor, wij zijn pilootproject voor de stad Lier en daar zijn wij met de buurtwerking en zijn compostcluster toch wel een beetje trots op.
Na het verwelkomingwoord door de voorzitter van de buurtwerking en toespraak van onze Schepen voor leefmilieu werd de site officieel, inclusief lintjeknip, geopend. Nog snel een korte toelichting over de werking van een compostsite door een de vertegenwoordigster van Igemo (besturende intercommunale) en Krisje Verschaeren, onze verantwoordelijke voor de compostcluster, die nog een oproep deed naar potentiële gebruikers en vrijwilligers. Daarna werd een receptie aangeboden met gezonde wereldwinkel fruitsap en verse groetjes in een heerlijk dipsausje. Ondertussen kregen de 10 vrijwilligers compostmeesters hun werkschort en handschoenen overhandigd.
Al snel werd overgegaan tot het ledigen van de eerste emmers met groenafval. Het was heerlijk vast te stellen dat onze deelnemende wijkbewoners zeer goed hebben opgevolgd wat wel en niet in de compostemmer mag. Het eerste groenafval belanden dan ook in de voorziene compostbakken. Het werk kan nu beginnen.
De site zal wekelijks open zijn op zaterdag tussen 11.00 uur en 12.00 uur. Indien we nog vrijwilligers bij vinden die de opleiding compostmeester willen volgen, kunnen we mogelijk een bijkomend openingsmoment op een weekdag overwegen. Buurtbewoners die nog willen inschrijven (is wel voor voorlopige wachtlijst) in dit prachtig project of meewerken als vrijwilliger, kunnen zich opgeven bij de leden van hat buurtcomité of via de stedelijke milieudienst van de stad.
In elk geval de meer dan 60 aanwezigen op deze feestelijke opening waren meer dan enthousiast over dit project dat tot stand is gekomen op vraag van wijkbewoners maar met een vlotte samenwerking met de stad Lier, milieudienst en Igemo.
Wijkcompostsite Het Looks?
Een meer dan geslaagde opening van een prachtig buurtwerkingsproject!!!

Voor meer info over onze buurtwerking, compostcluster en KunstKomité Het Looks, kan je terrecht bij:

Dominic Van Oosterwyck, Voorzitter, dvanoosterwyck@gmail.com

take down
the paywall
steun ons nu!