De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

GENEZING VAN MENS EN LICHAAM

maandag 22 augustus 2016 19:11
Spread the love

Een Mens is een bewustzijnswezen met levensenergie, denken, gevoelens, instinct en lichaam.

Het doel en de zin van het leven in de stoffelijkheid is bewustwording, zelfkennis, dromen en talenten ontwikkelen en uitdrukken.

Universeel bewustzijn/ Zijn is eenheid, onvoorwaardelijke liefde,waarheid, vergeving en algemeen belang.

Het doel en de zin van het leven van individueel bewustzijn ‘ik ben’ is zich de essentie van het universeel bewustzijn  eigen te maken en uit te drukken.

We zijn druppels/cellen in  oceaan/lichaam van universeel bewustzijn.

De mens voelt zich afgescheiden van anderen, is onvolmaakt, onbewust, egoïstisch, hebzuchtig. Ze zoeken plezier, eigenbelang ten nadele van  anderen. Ze liegen, stelen en plegen geweld om aan hun egoïstische verlangens en belangen te voldoen. De mensen hebben nog een lang groeipad in het vooruitzicht.

Ik wens iedereen veel wijsheid, gezondheid, liefde, vreugde, overvloed .

Zelfkennis

Zelfkennis is een belangrijke taak, zijn talenten, krachten, zwakheden en tekortkomingen leren kennen.

Het doel is om, door bewustwording, een beter mens te worden, meer vreedzaam, liefdevol, vergevensgezind, vrijgevig, onzelfzuchtig, mededogend, eerlijker en integer.

Meestal hebben de mensen “negatieve” gevoelens zoals nijd, wrok, gierigheid, jaloersheid, woede, haat, verdriet, angsten, een negatief zelfbeeld, geen zelfvertrouwen, geen zelfrespect.

Het is belangrijk om een proces van bewustwording, “therapie” te doorlopen. Ik vind dat, op het pad van bewustwording, het belangrijk is om eerlijk met zichzelf te zijn en gevoelens toe te geven. Door de negatieve gevoelens te leren kennen, de oorzaak ervan te achterhalen, het “trauma” te kunnen plaatsen in de juiste plaats en tijd. Zoeken in het verleden, in de kindertijd waar men een gelijkaardig trauma beleefd heeft. Het gevoel van het heden moet versmelten met het gevoel van toen. Door de “traumatische” scene in zijn plaats en tijd te zetten en opnieuw te herbeleven, de kracht van de negatieve emotie verminderen en zo de bevrijde onderdrukte emotie, levens energie/kracht uitdrukken en naar het heden brengen.

In geval van woede, haat is het goed om in een beschermde omgeving te kloppen tegen een sofa of kussen om de emotie uit te drukken, stoom af te laten en door het bewustwordingsproces de negatieve emotie te verminderen.

Het is goed om elke bewustwordingssessie af te ronden door de dader en zichzelf te vergeven en zelf vergeving te vragen voor mogelijke schade aan de anderen.

Het doel is door bewustwording een beter mens te worden, meer vreedzaam, liefdevol, vergevensgezind, vrijgevig, onzelfzuchtig. Een mens is een bewustzijn in een informatie-veld en daardoor is het belangrijk ernaar te streven om positieve gedachten en emoties te hebben.

Als er toch negatieve gedachten of emoties opkomen dan is het belangrijk om het bewustwordingsproces, zoals hierboven beschreven, uit te voeren om de terug naar een positieve toestand te komen.

De mens moet meer medeleven en mededogen krijgen zodat hij zich in de plaats van de Ander kan plaatsten, ruimte geeft om het standpunt en de belangen van de Ander te kennen zodat de waarheid en rechtvaardigheid kan zegevieren en niet de eigen belangen van de machtige.

Het is een grote opluchting, bevrijding, ontroerende vreugde om de fouten te kunnen erkennen en toe te geven. Door toe te geven komt er kennis en wijsheid, medeleven, mededogen, vergeving en vrede. Deze positieve eigenschappen zijn het waardevolle bezit van de mens en het doel van de evolutie.

De materialistische geneeskunde geeft alleen aandacht aan het lichaam, ondanks dat gedachten, gevoelens, een negatieve levenshouding, ziekten in het lichaam kunnen veroorzaken.

De materialistische geneeskunde houdt weinig rekening met de mogelijke negatieve gedachten en gevoelens van haat, wrok, schuld, onmacht,…

Elke situatie in het heden waarin we emotioneel overdreven reageren kan de invloed zijn van een wond uit onze kindertijd, dus het is belangrijk om deze emoties te analyseren en uit te zoeken welke de wonden uit het verleden zijn. Wordt bewust van alle emoties die met de wonden te maken hebben en en vergeef jezelf en de daders van deze wonden, ouders, familie, andere volwassenen …..meer bewustzijn van mogelijke kwetsuren ,onbewuste en onderdrukt emoties van het verleden en beter circulatie van levensenergie.                                                                                              Therapieën volgen gebaseerd op de uitdrukking van emoties zoals bio-energetica, psychodrama (Moreno),Theta-healing, familieopstelling, regressie onder a lichte hypnose…
Voor beter circulatie van levensenergie: door aandacht je levensenergie laten circuleren van voeten en handen tot hoofd en vice-versa… als nodig is proberen Osteopathie, massage (bv. shiatsu-massage…),acupuncture…

 

Eerlijkheid tegenover jezelf en anderen.

Zelf-kennis, je gevoelens toegeven ,leren kennen, bewustworden ,uitdrukken, zuiveren.
jezelf en de anderen vergeven.

Spreek met en luister naar Grote geest/Universeel bewustzijn, als  je bron  en raadgever vragen wat gij nodig hebt.
Laat de levensenergie stromen van de voeten naar het hoofd en vice versa

Een mens is een multidimensioneel wezen, universeel en individueel bewustzijn, gedachten, gevoelens, levensenergie in een lichaam.                                                                                                            Niet bewustzijn van gedachten en gevoelens, zwakke stroom van levensenergie kunnen pijn en ziekte in het lichaam brengen…De meerderheid van de artsen zijn materialisten en eren het lichaam. Het lichaam is gewoon het doek waar de film van bewustzijn, gedachten, gevoelens, levensenergie wordt geprojecteerd….

 

zie ook:

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2017/01/29/mogelijke-genezing-van-kanker

Brandon Bays “De helende Reis”

Rudi Proesmans ” optimale immuniteit,verhoog je weerstand tegen virussen en bacteriën”

-Optimaal gezond zonder medecijnen”

-Anita Moorjani “Ik moest doodgaan om mezelf te genezen”

-Kelly Turner “Radicale Remissie. De negen speerpunten die een wezenlijk verschil kunnen maken”

-Barry Lynes “The Cancer cure that worked:The rife report”

-Tami Boehmer “From incurable to incredible:Cancer survivors beat the odds”

Joyce whiteley hawkes “Van ziel naar cel. Genezen op celniveau”

-Brian Scott Peskin”Het verzwegen verhaal over Kanker”

-Lynne McTaggart “Wat artsen je niet vertellen.Over de gevaren van de moderne geneeskunde”

-Ard Pisa “Wat Angeline niet wist over kanker maar wel had moeten weten”

-Meredith Kimberley” Awakening to the fifth  dimension”

-William Anthony “Medical Medium”

-Jeanne Achterberg”Lightning at the gate. A visionary journey of healing”

Gabor Maté “Wanneer je lichaam nee zegt”

Ben Goldacre ‘Bad Pharma”

Peter Gotzsche “Vaccinaties,leugens en controverse’

-Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad’

-Bruce Fife “Stop Alzheimer nu”

-William Bengston “Genezing door energie. Activeer je genezende vermogens”

-Jolanda Van Dam”Gezondheidsklachten door straling.Elektro hyper sensitiviteit”

-Yvonne Sangen en Karin Tazelaar “Elektro-magnetische straling.Wat kun je ertegen doen”

-Baranowskiz ‘colloidal Silver-the natural antibiotic alternative”

Marvin Lee Robey”Colloïdal Zilver”

https://www.denieuwedokters.nl/

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2010/09/10/spirituele-psychologie

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2010/08/24/spirituele-bijdrage-aan-de-genezing-van-het-lichaam

https://www.dewereldmorgen.be/community/dans-tussen-ik-en-zijn/

www.goodfrequencies.com

https://www.wrf.org/men-women-medicine/kate-baldwin-md.php

http://community.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2012/07/22/de-gespleten-mens

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!