De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

GENEZING VAN MENS EN LICHAAM

maandag 22 augustus 2016 19:11
Spread the love

Een Mens is een bewustzijnswezen met levensenergie, denken, gevoelens, instinct en lichaam.

Het doel en de zin van het leven in de stoffelijkheid is bewustwording, zelfkennis, dromen en talenten ontwikkelen en uitdrukken.

De Schepper/Zijn is eenheid, onvoorwaardelijke liefde, vergeving en algemeen belang.

Het doel en de zin van het leven is zich de essentie van de Schepper eigen te maken en uit te drukken.

De mens voelt zich afgescheiden van anderen, is onvolmaakt, onbewust, egoïstisch, hebzuchtig. Ze zoeken plezier, eigenbelang ten nadele van  anderen. Ze liegen, stelen en plegen geweld om aan hun egoïstische verlangens en belangen te voldoen. De mensen hebben nog een lang groeipad in het vooruitzicht.

Ik wens iedereen veel wijsheid, gezondheid, liefde, vreugde, overvloed .

Zelfkennis

Zelfkennis is een belangrijke taak, zijn talenten, krachten, zwakheden en tekortkomingen leren kennen.

Het doel is om, door bewustwording, een beter mens te worden, meer vreedzaam, liefdevol, vergevensgezind, vrijgevig, onzelfzuchtig, mededogend, eerlijker en integer.

Meestal hebben de mensen “negatieve” gevoelens zoals nijd, wrok, gierigheid, jaloersheid, woede, haat, verdriet, angsten, een negatief zelfbeeld, geen zelfvertrouwen, geen zelfrespect.

Het is belangrijk om een proces van bewustwording, “therapie” te doorlopen. Ik vind dat, op het pad van bewustwording, het belangrijk is om eerlijk met zichzelf te zijn en gevoelens toe te geven. Door de negatieve gevoelens te leren kennen, de oorzaak ervan te achterhalen, het “trauma” te kunnen plaatsen in de juiste plaats en tijd. Zoeken in het verleden, in de kindertijd waar men een gelijkaardig trauma beleefd heeft. Het gevoel van het heden moet versmelten met het gevoel van toen. Door de “traumatische” scene in zijn plaats en tijd te zetten en opnieuw te herbeleven, de kracht van de negatieve emotie verminderen en zo de bevrijde onderdrukte emotie, levens energie/kracht uitdrukken en naar het heden brengen.

In geval van woede, haat is het goed om in een beschermde omgeving te kloppen tegen een sofa of kussen om de emotie uit te drukken, stoom af te laten en door het bewustwordingsproces de negatieve emotie te verminderen.

Het is goed om elke bewustwordingssessie af te ronden door de dader en zichzelf te vergeven en zelf vergeving te vragen voor mogelijke schade aan de anderen.

Het doel is door bewustwording een beter mens te worden, meer vreedzaam, liefdevol, vergevensgezind, vrijgevig, onzelfzuchtig. Een mens is een bewustzijn in een informatie-veld en daardoor is het belangrijk ernaar te streven om positieve gedachten en emoties te hebben.

Als er toch negatieve gedachten of emoties opkomen dan is het belangrijk om het bewustwordingsproces, zoals hierboven beschreven, uit te voeren om de terug naar een positieve toestand te komen.

De mens moet meer medeleven en mededogen krijgen zodat hij zich in de plaats van de Ander kan plaatsten, ruimte geeft om het standpunt en de belangen van de Ander te kennen zodat de waarheid en rechtvaardigheid kan zegevieren en niet de eigen belangen van de machtige.

Het is een grote opluchting, bevrijding, ontroerende vreugde om de fouten te kunnen erkennen en toe te geven. Door toe te geven komt er kennis en wijsheid, medeleven, mededogen, vergeving en vrede. Deze positieve eigenschappen zijn het waardevolle bezit van de mens en het doel van de evolutie.

De materialistische geneeskunde geeft alleen aandacht aan het lichaam, ondanks dat gedachten, gevoelens, een negatieve levenshouding, ziekten in het lichaam kunnen veroorzaken.

De materialistische geneeskunde houdt weinig rekening met de mogelijke negatieve gedachten en gevoelens van haat, wrok, schuld, onmacht,…

Eerlijkheid tegenover jezelf en anderen.

Zelf-kennis, je gevoelens toegeven ,leren kennen, bewustworden ,uitdrukken, zuiveren.
jezelf en de anderen vergeven.

Spreek met en luister naar Grote geest/Schepper, Als  vriend en raadgever vragen wat gij nodig hebt.
Laat de levensenergie stromen van de voeten naar het hoofd en vice versa

zie ook:

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2017/01/29/mogelijke-genezing-van-kanker

Rudi Proesmans ” optimale immuniteit,verhoog je weerstand tegen virussen en bacteriën”

-Optimaal gezond zonder medecijnen”

-Kelly Turner “Radicale Remissie. De negen speerpunten die een wezenlijk verschil kunnen maken”

-Barry Lynes “The Cancer cure that worked:The rife report”

-William Anthony “Medical Medium”

Ben Goldacre ‘Bad Pharma”

Peter Gotzsche “Vaccinaties,leugens en controverse’

-Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad’

https://www.denieuwedokters.nl/

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2010/09/10/spirituele-psychologie

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2010/08/24/spirituele-bijdrage-aan-de-genezing-van-het-lichaam

https://www.dewereldmorgen.be/community/dans-tussen-ik-en-zijn/

www.goodfrequencies.com

https://www.wrf.org/men-women-medicine/kate-baldwin-md.php

http://community.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2012/07/22/de-gespleten-mens

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!