De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geloven en niet geloven , toch bindend.

Geloven en niet geloven , toch bindend.

vrijdag 19 mei 2017 22:24
Spread the love

Geloven niet geloven, atheïsme , islam en christendom lijkt mensen te verdelen. Dit is een spijtige vaststelling.

Mensen die de fundamentele rechten van de mens erkennen en daarnaar leven laten zich niet verdelen door hun overtuiging. Het is perfect mogelijk dat al die gelovige en niet-gelovige stromingen elkaar vinden in de strijd voor rechtvaardigheid. Alleen fundamentalisme kan de samenwerking tussen mensen hypothekeren , Islamieten die zich verheven voelen boven de anderen, christenen die vrijzinnigen bestempelden als barbaren, atheïsten die gelovigen zien als naïevelingen.

Belangrijk is dat wij de anderen zien als evenwaardig en dat we pogen in harmonie samen te leven , want daar gaat het om.

Elke geciteerde overtuiging draagt in zich een aversie tegen het nationalisme en economisch  liberalisme want deze visie staat haaks op het besef van samenhorigheid en solidariteit wereldwijd.

Als sociale activist zie ik mij vanuit mijn christelijke overtuiging de strijd voeren tegen het sociaal onrecht SAMEN met al die anderen die vanuit hun overtuiging ANDERS zijn

take down
the paywall
steun ons nu!