De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geen wonder dat Aarde en Klimaat beschadigd werden. Blijkt dat vele CEO’s een psychopatische persoonlijkheid hebben.

Geen wonder dat Aarde en Klimaat beschadigd werden. Blijkt dat vele CEO’s een psychopatische persoonlijkheid hebben.

maandag 4 maart 2019 20:36
Spread the love

In de humoristische rubriek van de zeer kritische reporters site Apache las ik een passage die mij trof en aan het deken zette. Ik ontdek hier een “moeilijke waarheid”, een reden die wellicht verklaart waarom precies zo veel burgers met ingehouden woede lopen, aan Algemene Stakingen deelnemen, als Gele Hesjes zich gebruikt weten en de straat op gaan, en waarom zeer veel mensen aangeven niet gelukkig te zijn als werknemer, en vaak uitvallen, en in de ziekteverzekering status terecht komen.

Ik citeer even betreffende passage en geef dan een paar tot denken uitnodigende bedenkingen.

Bert Verhoye | 27 februari 2019

Koro 27 februari 2019

Mevrouw Beels,
ik kan niet versteken (om even het Nederlands van Willy Claes te gebruiken) dat ik met bijzondere argwaan de foto zag verschijnen van de Antwerpse coalitie met gebalde vuist. Stoere foto’s leveren zelden prijzenswaardige resultaten op. Dat uw klein sp.a-fractietje de N-VA het vuur aan de schenen zal leggen lijkt mij bijzonder utopisch.

(…)

Op internet zag ik een lijstje passeren van de jobs met de meeste psychopaten. Met voorsprong eerste: de CEO’s. Niet tot mijn verbazing moet ik zeggen. Op twee komen de advocaten. De media komen er evenmin leuk uit. Op drie radio en TV, op zes de geschreven pers. Tot mijn verbazing staan de geestelijken slechts op de achtste plaats. Zou het lijstje dateren van voor de uitvinding van het kerkelijk misbruik? Dan is het een heel oud lijstje.

(…)

————————————————-

Enige duidende bedenkingen hierbij

Ik vind het heel betekenisvol, heel nogal nevralgiek, dat een type mensen die door de huidige generatie leden van de elite vrij unaniem op handen wordt gedragen… (zeker door wie “succesvol” is), de bedrijfsleiders (CEO’s) getekend blijken door de afwijking die “psychopathische persoonlijkheidsstructuur” heet.

Dat is heel ernstig.

Die mensen functioneren vaak ongemerkt in de maatschappij en op de “arbeidsmarkt”,

maar… zij hebben bijna geen invoelingsvermogen.

Dat is een type persoonlijkheid die bijna zonder menselijke sensitiviteit leven, die dan ook vlotjes “over  lijken kunnen gaan”.

Als je aan een kind dat beeld in detail zou schetsen, dan zou het waarschijnlijk heel erg schrikken.

Geen wonder dat Moeder Natuur en onze Planeet gedurende generaties is uitgekleed, uitgebuit, verkracht en beschadigd!

Geen wonder dat miljoenen medemensen zich niet (meer) kunnen thuis voelen in deze maatschappij, deze samenleving, en zich in hun eigen wereldje ophouden, zonder nog media te volgen of veel contacten aan te gaan.

Geen wonder dat vele tienduizenden totaal moeten afhaken, en alleen onder begeleiding van een zachter soort mensen, psychiatrische verpleegkundigen, nog verder kan, in de Institutionele Psychiatrie…

Geen wonder dat 700.000 mensen het Arbeidssysteem verlieten en onderkomen vonden in het statuut van langdurig werkloze of minder valide.

Geen wonder dat uit recent onderzoek gepubliceerd in De Morgen blijkt dat slechts veertien procent werknemers echt tevreden zijn in hun job.

Geen wonder dat er tienduizenden mannen en vrouwen zijn uitgevallen met burn out symptomen!

Geen wonder dat in bedrijven van privé en overheid die door zulke mannen (en vrouwen) geleid worden, tienduizenden werknemers zich onbegrepen voelen, zich gebruikt voelen, het contact met de zin van hun leven verliezen… en in Depressie gaan!

… Dat alles is geen wonder, met dergelijke ‘haaien’ en ‘robots’ aan de top van de bedrijven en organisaties…

Hoe gaan wij  in ‘s hemelsnaam die trend keren?

Ons van het probleem, de ziekte bewust worden, is beslist een eerste, belangrijke stap.

Zijn wij bereid de Economie minder belangrijk te achten, en op een andere leest te schoeien?

Ook als dat geld, inkomen, banen, bedrijfskapitaal gaat kosten?

Persoonlijk ben ik van mening dat zulk alternatief samenlevingsmodel, zonder bijvoorbeeld het bekende, taaie idee-fixe van de voortdurende economische groei en met meer begrip voor de werknemers, meer trouw van de ceo aan wie onder zijn hoede werkt, beter zal mogelijk maken dat vele mensen “het goede leven” ontdekken.

Dan zullen de aantallen Algemene Stakingen en Gele Hesjes als sneeuw voor de zon kunnen smelten.

Stef Hublou

PS.

Vandaag de dag kunnen velen die in de tang zitten van het systeem van arbeid dat dus door een groep bedrijfsleiders vaak op psychopathische manier wordt geleid, nergens heen met hun emoties van verdrukt worden, van onrecht, van zinloze pijn.

In dat verband  waag ik mij  aan een  voorspelling: als wij erin slagen onze gemeenschap en de beroepen te bevrijden van deze uitbuitende mentaliteit en van die figuren, zal meteen ook het aantal burgers die tot op heden op een merkwaardig overdreven manier opkomen voor dieren, die hen par force van elk beetje pijn willen vrijwaren, snel en drastisch zal dalen. Die mensen vonden deden aan wat heet projectie, omdat zij niet de weg vinden om voor zichzelf op te komen, niet de woorden om over hun eigen pijn te spreken. Zij besloten dan intussen alvast, zoals een kind dat in zijn fantasie zou doen, die  “dieren die in een systeem zitten van uitbuiting door een andere soort (!) “ te beschermen, in de letterlijke woorden van een dieren activist op Facebook, die zich bijzonder blij toonde dat begin maart het onverdoofd slachten van jonge koeien wettelijk verplicht werd gesteld.

take down
the paywall
steun ons nu!