De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gaza. Op reis in verre landen blijkt het morele failliet van het Westen. Koert Debeuf duidt.

Gaza. Op reis in verre landen blijkt het morele failliet van het Westen. Koert Debeuf duidt.

vrijdag 27 oktober 2023 03:14
Spread the love

 

In een opiniestuk in De Standaard vinden we een helder overzicht van een aantal delen van de voorgeschiedenis van dit conflict en waarom vele landen Amerika en Europa niet meer geloofwaardig vinden, in het bijzonder over mensenrechten. De dwaze, onrechtvaardige oorlogen en martelingen van gevangenen onder president Bush junior dragen nog slechte vruchten tot op vandaag, als ik het mag samenvatten.

Proficiat aan Koert Debeuf. Die is adjunct-professor Midden-Oosten (VUB) en auteur van Waarom dit niet de laatste oorlog is. Over de psychologie van internationale conflicten (Lannoo). Hij was onlangs te gast in Japan en leerde een en ander uit de gesprekken met intellectuelen aldaar. De samenvatting van zijn stuk luidt: “Het Westen gaat erg selectief om met inbreuken op het internationale recht. Daardoor wordt het voor de rest van de wereld totaal ongeloofwaardig.” Voorwaar een standpunt dat ook De Wereld Morgen al lang lijkt te leiden bij haar analyses.

————–

“Het verschil met de rest van de ­wereld is dat er sinds de Holocaust in Europa en de VS een historisch schuldgevoel heerst ten aanzien van de Joodse gemeenschap. Dat schuldgevoel is volledig terecht. De Holocaust was de grootste en ergste genocide die ooit heeft plaatsgevonden. Het is vanwege dat schuldgevoel dat landen als Duitsland Israël altijd zullen steunen. Dat is op zich begrijpelijk. Het verschil is dat de rest van de wereld dat schuldgevoel niet deelt, omdat ze er eenvoudigweg geen verantwoordelijkheid voor draagt. In zekere zin kijken die landen met een objectievere blik naar het huidige conflict in Gaza. ”

“Zij zien dat Israël momenteel in Gaza het internationale recht niet alleen met de voeten treedt, maar zich er bovendien niet eens zorgen om lijkt te maken. Die landen zien ook dat het Westen Israël daarin blijkbaar volledig steunt. Europa en de VS geven daarmee het signaal dat mensenrechten en het internationale recht voor sommigen wel geldt, maar voor anderen niet. Sommige landen die rechten met de voeten treden, worden gesanctioneerd, terwijl andere landen simpelweg worden gesteund. ”

“Het is die houding die het Westen in de ogen van de rest van de wereld moreel bankroet maakt. Met welk gezag kan het Westen China nog bekritiseren voor zijn heropvoedingskampen voor de Oeigoeren? Wie zal nog luisteren wanneer Europa een nieuw rapport publiceert over problemen met de democratie en de mensenrechten in Turkije?

Dit is niet alleen problematisch voor de geloofwaardigheid van Europa en de VS. Het grootste probleem is dat de mensenrechten, het internationale recht en de democratie zelf onderuit worden gehaald. Dat zijn nochtans de waarden waarop de wereldorde na 1945 is gebouwd. ”

 

Foto

Een jonge Koert Debeuf in 2009. Foto Flickr beschikbaar gesteld via VLD.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!