De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

GASboetes in 2014: enkele bedenkingen en toekomstvoorspellingen

GASboetes in 2014: enkele bedenkingen en toekomstvoorspellingen

vrijdag 27 december 2013 10:48
Spread the love

Een beschouwing en een toekomstvoorspelling over de GASboetes.

(Voor twitteraars, die maar 140 tekens kunnen lezen: ik ben ertegen.)

Vijf jaar geleden zijn we met ons werk verhuisd, naar een ruim en licht kantoor. Voordien waren we gevestigd in een krap herenhuis. Als er één leuke herinnering aan die vroegere huisvesting overblijft is het de ligging pal naast een lagere school. Elke speeltijd – zeker in de zomer, als de ramen wijd open staan – een gejoel van jewelste: veel decibels en hoge tonen. En tijdens de laatste junidagen soms een hele dag lang “repetitie” van het slotdansje en -liedje. Geconcentreerd doorwerken aan een nota of dossier, zelfs telefoneren mocht je dan vergeten. Maar ja, dat is maar werk…… en de glimlach is er weer, telkens ik eraan terugdenk. Overlast? Alleen als je voorheen al zuur genoeg was.

Toen ik verhuisde naar de streek waar ik nu woon, nu ruim 20 jaar geleden, zag ik op verschillende plaatsen langs de weg, bv. aan de Neerijsesteenweg in Leefdaal, plakkaten met daarop de tekst “sluikstorten 15.000 BF boete”.  Overlastbestrijding? Neen, bestrijding van crimineel gedrag: je versleten koelkast in een bos kieperen is een misdrijf.

Er is een duidelijk verschil tussen de twee voorbeelden hierboven. Het is niet een “gradatie” van hetzelfde: joelen op school tijdens de speeltijd leidt niet tot sluikstorten. Er is een verschil tussen criminaliteit – koelkast in bos – en onbeschoft gedrag – kersenpitten op de stoep.

De gemeentelijke administratieve sancties deugen niet. Veel argumenten ga ik hier niet meer neerschrijven. Alles is gezegd. Voor ik me aan een toekomstvoorspelling waag deze top 3:

1.     Scheiding van machten: de uitvoerende macht – het gemeentebestuur – eigent zich bevoegdheden toe die aan de gerechtelijke macht toebehoren. Als je in de bijlage bij de wet nakijkt wie allemaal boetes mag uitschrijven, staan daar stadswachten en gewestelijke ambtenaren tussen…… Over opleiding en deontologie voor die ambtenaren staat er niets in. Opleiding wordt wel vernoemd als mogelijke straf. Daar kan ik als pedagoog niet echt voor warmlopen. Bij de te bestraffen overlast staan duidelijke misdrijven opgesomd, zoals “slagen en verwondingen” en “diefstal”.

2.     Rechtsonzekerheid: als je een gemeentegrens overschrijdt wordt een strafbaar feit ineens toegelaten, en een toegelaten feit strafbaar, voor een kilometer of 5.

3.     Deze wetgeving is gemeenschapssplitsend, terwijl ze gemeenschapsbevorderend zou moeten zijn. Ze stigmatiseert mensen en groepen, en zet ze tegen mekaar op: de gezagstrouwen tegen de toleranten… de welopgevoeden tegenover het tuig… Voor de cohesie in een maatschappij is dit nutteloos, zelfs gevaarlijk.

En nu enkele voorspellingen voor het jaar 2014: de vernieuwde sancties zullen ingaan op 1 januari. Mijn glazen bol zegt:

·      Tegen het eind van 2014 betaalt nog maximaal 20% van de overtreders de boetes. Sommige bewindvoerders zullen voorstellen het gemeentelijk stemrecht af te nemen van mensen die niet betalen, a fortiori van recidivisten. Wie zei er weer “kies je eigen volk”?

·      Moedwillige overtredingen zullen het levenslicht zien: mensen zullen zich verplaatsen om elders een onnozel regeltje te overtreden en een boete op hun palmares te schrijven. Dit zal leiden tot getrouwheidskaarten met stempeltjes en regelrechte competities zoals de “GASronde van Vlaanderen”.

·      IJverige boete-uitschrijvers zullen te maken krijgen met bespotting, pestgedrag en sociale isolatie. Dit zal leiden tot burn-outs, ontslagenen een occasionele zelfmoord. Niemand zal nog GASambtenaar willen worden.

·      Politici zullen aangewezen worden als “tegenstanders van hun eigen bevolking” en bij de verkiezingen afgestraft worden (dit laatste zei mijn glazen bol niet, maar dat hoop ik erbij – jammergenoeg lopen er waarschijnlijk genoeg zuurpruimen rond om dit te logenstraffen).

Check bij nieuwjaar 2015.

De wet met bijlagen vind je o.m. hier:

http://www.milquet.belgium.be/sites/default/files/130701-%20Gasboetes.pdf

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2013-07-01&numac=2013000441#top

HH wenst U een GASboeteloos 2014

take down
the paywall
steun ons nu!