Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

HarrieH

Schrijft over:
Samenleven, filosofie, religie, semiotiek.

Bio

Probeer zelf te denken: sceptisch atheïst, principieel socialist. Europeaan en Wereldburger. Boekenlezer, natuurliefhebber, wandelaar, fotograaf. Social pedagoog; ex-coördinator van Vormingplus Oost-Brabant, daarvoor werkzaam bij Praxis Vormingsdienst en De Andere Film, Mios.

Werkgebied

Volwassenenvorming, (burger)participatie, communicatie, media, filmanalyse, Appreciative Inquiry.

De boerderij en het kiekenkot: over nationalistische politiek

Ik heb altijd, vanaf mijn tienerjaren, interesse gehad voor politiek, maar heb me nooit daadwerkelijk in het politieke bedrijf geëngageerd, omdat onze nationale politiek zichzelf voortdurend verkleinde, en irrelevanter maakte. Toen ik aan de unief zat, begon de mallemolen van de staatshervorminge...

Hoe overbevolking oplossen? Democratisch, menselijk, zonder doemdenken.

Over het zogezegd niet bestaande probleem van overbevolking, want het is een taboe. Een antwoord op, of liever bedenkingen bij de column van Mark Elchardus in De Morgen van zaterdag 9-2-2019. Mark Elchardus schrijft op zaterdag 9 februari: “Die blindheid voor de rol van bevolkingstoename is typi...

Juist ja, bevolkingsgroei is het probleem niet. We kunnen het niet oplossen, bedoel je.

Een zeer onpraktische kritiek op twee artikels.  Merkwaardig. Op 1 week tijd lees ik twee artikels over hetzelfde onderwerp, met dezelfde teneur: “Bevolkingsgroei is het probleem niet”, staat er in Wonder en is gheen Wonder, uitgave van Skepp, lentenummer 2017, in een voorpublicatie uit een boek...

Oproep tot meer Vlaams zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Bovendien: welkom aan de oorlogsvluchtelingen.

Ik erger me meer en meer aan nationalisten. Vooral aan de Vlaamse, ook aan andere, maar vooral aan de Vlaamse omdat ik precies met hén in hetzelfde land moet wonen, en ze in onze regeringen zitten. Ik ben Vlaming en daar ben ik fier op, en jullie, collega-Vlamingen, mogen daar ook fier op zijn. ...

Gemediatiseerde verkiezingen hinderen de samenleving en de democratie

David Van Reybroeck schreef in "De Correspondent" dat verkiezingen nefast zijn voor de democratie. Op een aspect daarvan, de band tussen verkiezingen en massamedia en samenleven ga ik hier verder in. In 1988 publiceerde De Andere Film, de organisatie waarvoor ik toen werkte, een Beeldboek. Daari...

Een lange tekst over culturele identiteit, ontmoeting, samenleven.

Ik schrijf dit artikeltje omdat ik in deze tijd van vluchtelingen, migratie, botsing van extremistische en gematigde religieuzen, breed verspreide opkomst van populistische en nationalistische partijen in Europa, te pas en te onpas de term “identiteit” zie opduiken, als iets waar we weer naar op ...

Over een detail uit Zouzou Ben Chikha’s ervaringen bij de Gentse politie.

( = Ook over de ervaringen van de Gentse politie met Zouzou Ben Chikha, over media, en over de N-VA) Zouzou Ben Chikha is een bekende Vlaming (BV) bij Canvaskijkers, bij Radio1-luisteraars en bij theaterliefhebbers. De Gentse politiemensen die deze vredelievende en bovendien geëngageerde burger ...

Samenleven in onzekerheid, en co-creatie.

Of: Help? Hoe omgaan met al die vreemden? Moet dat écht? Een samenleving wordt niet gevormd in het hoofd van een religieus leider, een partijvoorzitter of een president. Een samenleving wordt niet gevormd volgens een recept of een handleiding. Een samenleving wordt niet gevormd naar teksten uit ...

De kracht van verandering? Je vraagt je af hoe ze het verkocht gekregen hebben, want er verandert helemaal niks. Een verkiezingsprogramma.

Je vraagt je af hoe ze het verkocht gekregen hebben: “de kracht van verandering” ???? Wat zien we na de regeringsvormingen ? Van die kracht van verandering is geen spoortje te zien, en we leven met het voortgezette , maar “tijdelijk versterkte” zwaktebod van “alweer he...

(een vernieuwd hameren op een oude spijker naar aanleiding van de discussie over de excuses van gematigde moslims voor de excessen van de jihadisten, de cijfers over discriminatie, schoolresultaten, arbeidsuitsluiting, en de opnieuw opduikende hoofddoekdebatten) Sociol...

Load More