De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gary Lineker en het recht van journalisten om een mening te uiten

Gary Lineker en het recht van journalisten om een mening te uiten

dinsdag 14 maart 2023 00:23
Spread the love

 

De heisa rond de uitspraken van voetbalcommentator Gary Lineker in Engeland rijt bij mij oude wonden open. Ik heb als freelancejournalist sinds het begin van de jaren ’90 bijdragen geleverd aan de nieuwsuitzendingen van Radio 2 Vlaams-Brabant, maar op 1 januari 2023 beëindigde de VRT deze samenwerking. Gevraagd naar de reden hiervoor wees Roeland Gelade, coördinator van de nieuwsuitzendingen van Radio 2, onder meer naar mijn kritische posts op facebook. Een post, waarin ik in juni 2022 kritiek uitte op de herhaalde bemoeienissen van Lubbeeks burgemeester Theo Francken (N-VA) met het mobiliteitsbeleid van zijn buurgemeenten, was sommige mensen binnen de VRT in het verkeerde keelgat geschoten. De toon van deze column was echter honderd keer minder scherp dan de tweet waarin Lineker de taal waarop Britse politici over asielzoekers spreken vergeleek met deze die in de jaren ‘30 gebruikt werd in nazi-Duitsland.

Ik vind dat journalisten gerust hun licht mogen laten schijnen over hete en andere dossiers waarmee ze professioneel bezig zijn, hetzij in een column, editoriaal of wat dan ook en dit zowel in het medium waarvoor ze werken of via sociale media. Journalisten hebben niet alleen weet van de essentiële basisinfo, maar ook van de waaier standpunten hierover. Ze zijn dan ook best geplaatst om deze in eer en geweten te evalueren. De ’10 geboden op vlak van sociale media’ die de VRT haar medewerkers oplegt is volgens mij dan ook aan herziening toe. De openbare omroep legt hierin op ‘zeer terughoudend te zijn bij het innemen van standpunten rond maatschappelijke controverses”. “Wat je zegt wordt ook altijd geassocieerd met de VRT. Zeg daarom nooit iets op sociale media dat je ook niet voor een VRT-microfoon zou zeggen”. In de praktijk zien we gelukkig dat vele VRT-journalisten geregeld hun voeten vegen aan deze code. Sportjournalisten gaan daar het verst in.

Vanzelfsprekend zijn er limieten aan de wijze waarop journalisten eigen meningen spuien. Wat uiteraard niet kan is activisme gelinkt aan een partij of drukkingsgroep. Opiniërende columns moeten bovendien duidelijk onderscheiden worden van gewone stukken. Een goed opiniestuk bevat tevens het nodige cijfer- en feitenmateriaal waaruit het geformuleerde standpunt als het ware logisch voortvloeit en onderscheidt zich op die manier van de loze kreten die je vaak op sociale media aantreft. Ik ben er persoonlijk geen voorstander van dat journalisten korte, niet onderbouwde tweets verspreiden over controversiële onderwerpen. De toon waarop de standpunten geponeerd worden en de argumenten van tegenstrevers weerlegd worden dient eerder gematigd te zijn. Als de journalist daarna over hetzelfde onderwerp een gewoon stuk publiceert mag er vanzelfsprekend van de eigen opinie niets te merken zijn.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!