De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Free Okinawa

woensdag 19 september 2012 11:53
Spread the love

Er zijn niet alleen de moslims die betogen tegen de wrede agressieoorlogen en bezettingen van moslimland, ook de Japanners hebben nog op16 september betoogd tegen de opgedrongen militaire bezetting van Okinawa.

Okinawa nog steeds bezet door het Amerikaanse leger

Okinawa is een eiland op ongeveer 900 km van het moederland, met 1,2 miljoen inwoners.
Japan is, als verliezer van de tweede wereldoorlog, nog steeds bezet als oorlogsbuit voor de overwinnaar. De Amerikanen hebben ongeveer 38 militaire bases en 50000 soldaten in de meeste vruchtbare en bewoonde gedeelten van Okinawa, tot grote frustratie van de lokale Japanse bevolking. 75% van de Amerikaanse bases van Japan liggen in Okinawa ondanks dat dit eiland slechts 1% vertegenwoordigd van het Japanse grondgebied. De gronden van de bases werden gewoon door machtsmisbruik onteigend van de eigenaars.

Het Amerikaanse bezettingsleger gedraagt zich, zoals alle imperialistische legers, respectloos tegenover de inheemse bevolking o.a. verschillende verkrachtingen van vrouwen. Ze hebben ook totaal geen respect voor de plaatselijke cultuur gezien ze hun bases bouwen op oude graftombes. Verder vallen er af en toe vliegtuigen neer die de plaatselijke bewoners in gevaar brengen en door lawaai en pollutie wordt de plaatselijke fauna en flora vernietigd. Daarbij betaalt Japan zelfs nog 75% van alle onkosten van de bases van de bezetter.

Ondanks de massale protestacties en de verkiezingsbeloftes van tot voor kort eerste minister Yukio Hatoyama, blijven de Amerikaanse militaire bases op Okinawa ten volle functioneren.

Van 1945 tot 1972 was het eiland gewoon een kolonie beheerd door het Pentagon. Het was afgesloten van de wereld zoals een super geheime militaire basis. Als de bevolking protesteerde tegen de wrede bezetting werden ze beschuldigd van communisten/terroristen en werden ze gedeporteerd nar Bolivia waar ze werden gedumpt in het afgelegen Amazonegebied. De bewoners waren staatloos en konden niet reizen naar het moederland Japan zonder Amerikaanse toestemmingpapieren. (1)

Misdaad tegen de mensheid

De wrede wereldoverheerser de VSA hebben door de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki  een van de meest afschuwelijke misdaden in de moderne geschiedenis van de mensheid gepleegd.
Ondanks deze monsterachtige misdaad blijven de VSA, door de steun van Europa, nog steeds ongestraft. Door deze monsterachtige misdaad heeft de wereldoverheerser een rode lijn overtreden en in het licht van de waarheid en de rechtvaardigheid staan de VSA buiten de wet, ze blijven nog steeds voortvluchtige misdadigers, moordenaars.

(1) Chalmers Johnson, “The sorrows of empire” blz. 199
http://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2008/11/2008112213264248601.htm

http://www.globalresearch.ca/time-to-set-okinawa-free/
http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2010/04/201042554723575134.html
http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2009/10/2009102064858748916.html

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!