De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Foto: Extinction Rebellion
Extinction Rebellion

Extinction Rebellion dumpt ton bietenpulp uit protest tegen uitzonderingen voor bijendodende pesticiden

Vanmorgen hebben activisten van Extinction Rebellion, vermomd als bijen en met de slogan "No bees - No food", een ton bietenpulp voor het MR-hoofdkwartier in Brussel gedumpt. Met deze actie hekelt XR het voortgezette gebruik in België van pesticiden die door de EU zijn verboden vanwege hun hoge toxiciteit voor bestuivende insecten. Volgens XR maakt het ministerie van Landbouw buitensporig gebruik van "toelatingen voor noodsituaties" om het gebruik van deze verboden stoffen te bestendigen.

woensdag 8 juni 2022 17:39
Spread the love

 

Xavier, woordvoerder van XR: “Elk jaar geeft de Europese Unie, op verzoek van het Belgische Ministerie van Landbouw, dezelfde toelatingen voor dezelfde bestuiversdodende pesticiden. Met andere woorden, door veelvoorkomende periodieke fenomenen zoals bladluisinvasies te verklaren als ‘noodsituaties’, laat onze regering een groot deel van de agrarische sector het verbod omzeilen zodat deze middelen blijven gebruikt worden.” (1)

“Het is van cruciaal belang om te begrijpen dat onze toekomst om twee redenen afhangt van de toekomst van insectenbestuivers. Ten eerste omdat 75% van onze voedselproductie rechtstreeks afhangt van hun bestuivingswerk. Ten tweede omdat hun verdwijning gevolgen kan hebben voor de hele voedselketen, waardoor het bestaan van vele andere dier- en plantensoorten wordt bedreigd (2). De klimaatcrisis is niet het enige effect van menselijke activiteit dat onze toekomst in gevaar brengt. De crises met vervuiling en verlies van biodiversiteit zijn even alarmerend.”

XR heeft er niet toevallig voor gekozen om bietenpulp te dumpen, omdat de bietenteelt een van de belangrijkste productiesectoren van ons land is en zeer pesticide-intensief is. Onder de bij-dodende pesticiden die in deze sector worden gebruikt, bevinden zich verschillende moleculen van de beruchte neonicotinoïdenfamilie, evenals Sulfaxoflor, eerst gepromoot als een onschadelijk alternatief, maar uiteindelijk pas twee maanden geleden door de EU verboden.

XR herinnert ons eraan dat België een slechte leerling is wat betreft het behoud van zijn bestuivende insecten. Volgens een studie uitgevoerd in België door onderzoekers van de Universiteit van Bergen, wordt een derde van de bijensoorten in ons land met uitsterven bedreigd, terwijl 12% al is uitgestorven.

Wat de achteruitgang van de totale populatie bestuivende insecten betreft, kan worden aangenomen dat deze in de orde van grootte ligt van de achteruitgang van alle vliegende insecten in de laatste 30 jaar in de beschermde gebieden van Duitsland, die 75% bedraagt. De oorzaak is de alomtegenwoordigheid van pesticiden in onze voedselproductie en die we zelfs op ons bord aantreffen. Volgens een PAN Europe-studie bevatten onze groenten en fruit de hoogste niveaus van pesticiden in de EU.

Bovendien blijkt uit een recente studie van het onderzoekscentrum UNICEF Innocenti dat van de 39 geanalyseerde rijke landen België het land is waar jongeren het meest worden blootgesteld aan pesticiden.

XR eist dat de Belgische regering onmiddellijk stopt met het uitdelen van toelatingen voor noodsituaties voor door de Europese Unie verboden pesticiden en een snelle overgang naar duurzame landbouw in gang zet.

Foto: Extinction Rebellion

Bronnen:

1. Complete lijst toelatingenlijst met toxische pesticiden.
2. DANFORTH, Bryan. Bees. Current biology, 2007, vol. 17, no 5, pp. 156-161.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!