De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Europese verkiezingen.

Europese verkiezingen.

donderdag 1 mei 2014 13:44
Spread the love

Op 25 mei zijn er naast de Vlaamse en Federale, ook Europese
verkiezingen. Het Europese project is er echter één van leugens, bedrog en
georganiseerde desinformatie. Ik ben 52 en leerde op school dat de EU de
achtergestelde landen op hetzelfde niveau ging brengen als de rijkere landen.
Niks is minder waar. Het is altijd de bedoeling geweest van de EU-leiders om
van de EU een vrijhandelszone te maken waar multinationals en banken,
ongehinderd door vervelende wetgeving, miljardenwinsten konden boeken. De sociale
zekerheidsstelsels van de lidstaten werden door Europese dictaten zwaar
uitgehold. Zo had België begin jaren 80 niet alleen het beste sociaal
zekerheidssyteem van de EU maar van de wereld maar de OESO, de Europese
Commissie e.a. ondemocratische instellingen beuken al jaren met leugenachtige
rapporten in op onze sociale zekerheid.

Onlangs verklaarde de OESO dat België
1,8 keer meer uitgeeft aan werkloosheid dan gemiddeld. Ze houden daarbij echter
geen rekening met de uitgaven voor de dienstencheques (dus uitgaven voor
werkenden) en het feit dat in  andere
landen langdurig werklozen en bruggepensioneerden van een andere kas trekken.

Indien we in deze discussie appelen met appelen i.p.v. citroenen vergelijken
dan geeft België minder uit dan de anderen maar aangezien het de taak van de
OESO is onze sociale zekerheid af te breken liegen ze daar dan maar over.
Andere leugenachtige Vlaamse partijen met dezelfde agenda zoals bvb. de NVA
maar ook anderen nemen dit gretig over want ook zij willen sociaal zekerheidsgeld
zoveel mogelijk overhevelen naar het patronaat.

Het gevolg van dit alles is dat er binnen de EU nog 30%
steun is voor de EU. Indien onze leiders enige democratische reflexen zouden
hebben dan zouden ze toegeven dat dit project is mislukt en ermee stoppen maar
dat is buiten de waard gerekend. De EU is opgericht omdat de Europese
arbeidersbeweging in de nationale lidstaten te sterk was om de nationale
sociale zekerheidssystemen af te breken.

Op Europees niveau gaat dat beter want
daar is de democratie ver te zoeken. Voor de Europese leiders in dienst van de
multinationals maar met ons geld betaald is de EU meer dan gelukt. Ze hebben de
werkmensen van Griekenland, Spanje, Ierland, Cyprus, Portugal al tot de
bedelstaf gedwongen en zijn volop bezig dat ook met de rest van de landen te
doen. Vermaledijde dictaturen zoals China en Rusland zenden waarnemers naar de
EU om te kijken wat je vooral niet moet doen om een crisis op te lossen. Deze
landen hebben ook moeilijkheden maar lossen ze op i.p.v. de werkende bevolking
nodeloos te verarmen.

De volgende stap die de EU neemt om de arbeidersklasse als
klasse te vernietigen is het transatlantisch handelsverdrag dat meesterdief en
fraudeur De Gucht nu in het grootste geheim aan het onderhandelen is. Daardoor
zullen bedrijven miljarden schadevergoeding kunnen claimen als landen bvb.
wetgeving uitvaardigen die goed is voor de bevoking maar de winsten in het
gedrang brengen. Exit democratie, leve de bedrijfsdictatuur!

De Europese politiek heeft ervoor gezorgd dat de EU op
mondiaal niveau niet meer meespeelt maar een soort wingewest voor
multinationals is geworden. India en China hebben de EU al lang voorbijgestoken
op economisch vlak. De Wereldbank (nog zo’n ondemocratische instelling) heeft
berekend dat de koopkracht van de OESO-landen in 2011 minder dan de helft van
de wereldeconomie bedraagt. In 2005 was dat nog 60%. En de daling gaat verder.

Binnen een paar jaar zal de EU een verzameling van ontwikkelingslanden zijn. En
dat is de bedoeling want daar kan geld verdiend worden. Onder Barosso swingt
het aantal zelfmoorden ten gevolge van de EU-politiek de pan uit.

Dit Europa is
gebouwd op de armoede en lijken van hen die de welvaart creëren. Zelf zijn
Barosso en de meeste commissieleden Euromiljonairs en worden met hun politiek
steeds rijker. Nu de verkiezingen in aantocht zijn proberen ze via de pers in
handen van de hen steunende kapitaalsgroepen aan legitimiteit te winnen. Je
moet wel gek zijn om op die kleptokraten te gaan stemmen.

take down
the paywall
steun ons nu!