De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

EU-onderhandelaar Jos Delbeke hoopvol voor Klimaattop Parijs

EU-onderhandelaar Jos Delbeke hoopvol voor Klimaattop Parijs

vrijdag 13 november 2015 10:48
Spread the love

De inhoud van de beleidsplannen inzake CO2-reductie die meer dan 150 landen hebben opgesteld voor de komende klimaattop in Parijs stemmen Jos Delbeke hoopvol dat er in tegenstelling tot de vorige top in Kopenhagen op deze bijeenkomst wel resultaten zullen kunnen geboekt worden. Dat heeft Delbeke, die als EU-directeur Klimaat tijdens deze top de hoofdonderhandelaar is namens de EU, op maandag 9 november gezegd tijdens een debat in Leuven dat georganiseerd was door Oikos, Masereelfonds, Climaxi en het kunstencentrum Stuk.

Delbeke waarschuwde dat er in Parijs enkel een akkoord, die naam waardig, uit de bus kan komen als alle landen meedoen, in de eerste plaats de VS en de opkomende industrielanden zoals China, India, Brazilië… “We zullen goed moeten luisteren wat hun verzuchtingen zijn. Landen als China willen door te industraliseren hun bevolking uit de armoede halen, de VS claimt een ongebreideld recht om alle fossiele brandstoffen uit de grond te halen… Er is dus een limiet aan wat we zullen kunnen bereiken. Dat er echter voor die verschillende realiteiten beleidsplannen op tafel liggen stemt me hoopvol dat we niet in de val van Kopenhagen zullen trappen. Met de EU hadden we toen een zeer goed standpunt, maar de rest van de wereld ging niet akkoord”, aldus Delbeke.

Maatregelen zijn dringend nodig want bij ongewijzigd beleid warmt de aarde op met 4,8°. Met de beleidsplannen die thans voorliggen kan de opwarming beperkt worden tot 2,7 a 3°. “Dit is nog onvoldoende, maar toch zit er veel goed nieuws in de plannen. In meer dan 100 landen zien we dat over een periode van 5 tot 15 jaar het aandeel hernieuwbare energie toeneemt van 20 tot 35 procent. Vele landen nemen voor het eerst dergelijke initiatieven. Het is niet langer ‘business as usual’. De opkomende industrielanden proberen we te overtuigen met de ontkoppeling die de EU dankzij technologie heeft kunnen realiseren tussen economische groei en uitstoot. Het BNP in de EU is sinds 1990 gegroeid met 46 procent, terwijl de CO2-uitstoot met 26 procent daalde”, aldus Delbeke.

Delbeke wil dat in het akkoord van Parijs engagementen worden opgenomen dat alle landen hun beleidsplannen daadwerkelijk uitvoeren en ook voldoende transparantie voorzien om dit kunnen opvolgen. De lange termijndoelstelling om de opwarming tot 2° te beperken moet overeind blijven en eventueel aangepast worden tot 1,5° als er hierover onder wetenschappers een consensus zou ontstaan. “Het akkoord moet ook juridisch bindend zijn. Het kan niet zijn zoals met het Kyoto-verdrag dat een nieuwe VS-regering de engagementen van de vorige zomaar overboord kan gooien”. Delbeke zei ook dat de EU naar Parijs financiële steun zal meebrengen voor arme landen zoals Bangla Desh die het moeilijk hebben om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatopwarming.    

Luc Vanheerentals

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!