De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

EU misleidend over dierproeven?

EU misleidend over dierproeven?

donderdag 6 oktober 2016 21:46
Spread the love

Goed nieuws op verschillende media, Europa zou dierproeven op cosmetica-producten verbieden, producten die getest zijn op dieren worden verboden. Maar klopt dit?

Er is ondertussen al een redelijke aanloop naar het verbod op cosmetica-producten die op dieren getest zijn. Zo zou er al sprake zijn geweest in 2012 en 2013 dat de EU dit zou verbieden. Echter, toen heeft de cosmetica-lobby dit nog kunnen uitstellen. Nu zou er via de Europese Ombudsman duidelijkheid zijn en verschillende media melden al dat het nu zeker is dat er geen producten te koop zijn die op dieren getest zijn.

Als we de tekst lezen valt echter iets op. Dit is het besluit:
Article 18(1)(b) of Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on cosmetic products must be interpreted as meaning that it may prohibit the placing on the European Union market of cosmetic products containing some ingredients that have been tested on animals outside the European Union, in order to market cosmetic products in third countries, if the resulting data is used to prove the safety of those products for the purposes of placing them on the EU market.

De laatste zin is opvallend, namelijk “als de resulterende data gebruikt is om de veiligheid van de producten aan te tonen om ze op de Europese markt te plaatsen”. Dus dat is een belangrijke toevoeging aan het besluit.
Lauren Dodge van van Londens advokatenkantoor Bristows LLP, duidt er echter op dat als een product getest is op dieren, maar die test niet gebruikt wordt om de veiligheid aan te tonen, het toch verkocht mag worden. Zij verwijst ook naar de product information file (PIF).

Dit lijkt allemaal nogal onduidelijk maar als we verder kijken naar hoe zo’n product information file eruit ziet, dan wordt het al duidelijker. Dit bestaat namelijk uit 5 onderdelen:
1. Een beschrijving van het cosmetisch product waarbij duidelijk blijkt over welk product het gaat. 2. Het veiligheidsrapport van het product.
3. Een beschrijving van de fabricatiemethode en een verklaring van correcte fabricatie.
4. Het effect dat het product zou hebben en bewijzen voor deze verklaringen.
5. Data betreffende dierproeven van ontwikkelaar en leveranciers, gerelateerd aan het vieligheidsonderzoek voor het cosmetica-product en de ingrediënten, inclusief dierproeven om te voldoen aan wetgeving.

Dit zijn aparte onderdelen in de product information file. De laatste zin in het eerste besluit zorgt er dus voor dat men op zoek zal gaan naar dierproeven in het tweede onderdeel, waarin de veiligheid wordt aangetoond.
Een product kan dus voor een markt buiten de EU getest zijn via dierproeven, dit zou dan in onderdeel 5 staan. Maar daarnaast kan ook een test zonder dierproeven zijn uitgevoerd voor de EU, waardoor deze in het veiligheidsrapport kan opgenomen worden. Op die manier kunnen er dus toch producten op de Europese markt komen die op dieren getest zijn.

Een verklaring hierin ligt mogelijk in het feit dat er 2 argumenten zijn om zich tegen dierproeven te kanten.
Ten eerste is er het argument dat dit dierproeven soms vertekende beelden geven. De meeste bekende zijn waarschijnlijk Softenon dat goed uit de dierproeven kwam maar hetgeen heeft geleid tot 10.000 kinderen met afwijkingen. De regelgeving van de EU komt dus tegemoet aan dit argument.
Een tweede argument tegen dierproeven is echter de ethische kwestie. Is het correct om vele dieren bloot te stellen aan dierproeven voor cosmetica-producten? Dit is een argument dat voor veel mensen doorslaggevend is bij het kiezen voor cosmetica die niet op dieren is getest. Echter, voor hen is dit besluit dus niet voldoende en zij zullen zich nog moeten baseren op andere informatie om te weten of het cosmetica-product van hun keuze al dan niet op dieren is getest.

Het lijkt erop dat de EU vooral het eerste argument belangrijk vond, en dus een verbod op dierproeven om gezondheidseffecten te onderzoeken heeft uitgewerkt. Echter, het ethische argument is niet doorslaggevend geweest omdat de producten alsnog op dieren getest kunnen zijn voor het op de markt brengen in andere landen. Wie dus alsnog dierproefvrij wil kopen zal te rade moeten gaan bij de vertrouwde merken waarvan men reeds weet dat deze volledig dierproefvrij zijn.

take down
the paywall
steun ons nu!