De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Equinox

zaterdag 10 december 2011 01:40
Spread the love

Met de voorstelling van de nieuwe dichtbundel van architect Richard Foqué, rijk geïllustreerd met etsen van André Goezu, bewijst De Zwarte Panter van Adriaan Raemdonck alweer een ware veldgalerie te zijn waar uitgevers en plastische kunstenaars de kans krijgen een symbiose op niveau te realiseren. De uitgave werd op donderdag 8 december 2011 voorgesteld in de Antwerpse galerie in aanwezigheid van oud-gouverneur Camille Paulus.

Een equinox is het punt in de tijd, waarop de zon loodrecht boven de evenaar staat. Op dat ogenblik is de lengte van de dag en de nacht overal op aarde gelijk. Tweemaal per jaar wordt dit punt bereikt. In de antieke culturen was dit een magisch tijdstip en gebouwen werden zo ontworpen dat zij het licht op dat tijdstip op een bijzondere manier als het ware konden materialiseren. Stonehenge, de Egyptische en Maya piramides zijn daar voorbeelden van. Vele oude religies stemden hun kalenders af op de equinoxen. Voor dichter Richard Foqué en kunstenaar André Goezu staat equinox ook voor het volmaakte evenwicht tussen licht en duisternis, tussen goed en kwaad, tussen leven en dood: het onbereikbare tijdsmoment, waarop het leven in perfecte harmonie is met zichzelf en vrede vindt, maar ook het punt van reflectie en geloof in de toekomst: Equinox als het culminerende punt in de evolutie: van geboorte over dood naar wedergeboorte.

Levenscyclus

In zeven gedichten en zeven aquatinten wordt deze permanente levenscyclus geëvoceerd. De gedichten werden parallel geschreven in het Nederlands en het Engels. Ze zijn gekenmerkt door het compact en suggestief taalgebruik, het schrijven als een proces van ritmische taalcompressie, zo typisch voor de poëzie van Richard Foqué. Het is poëzie wars van retorische barok maar tezelfdertijd bezwerend en beangstigend. Woorden worden herschikt tussen beelden, balancerend tussen het figuratieve en het abstracte. Vanuit de bewust gekozen eenzaamheid van zijn atelier, tracht André Goezu met pen en penseel, zuren, en verven en inkten, een wederzijdse uitwisseling tussen woord en betekenis weer te geven.

Op basis van de complexe technieken van kleurenets, droge naald en aquatint brengt hij zo een harmonieuze osmose tot stand welke woord en beeld tot synthese brengt. Het werk van Goezu is magisch realistisch, in Equinox brengt hij zo de mysterieuze maangodin Selene in juxtapositie met het vurig licht van Phebus.

Revolver

Richard Foqué publiceerde tussen 1967 en 1972 drie dichtbundels: Alleen kringen en De dieren komen bij de Bladen voor de Poëzie en Drie millivolt van oneindig bij Yang. Het werd gevolgd door een zeer intensief professioneel leven als architect en hoogleraar in de architectuur en als auteur van talloze wetenschappelijke publicaties. Tussendoor verschenen gedichten van hem in literaire tijdschriften zoals Heibel, Revolver, Yang, Dighter, Ballustrada en Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift. In 2011 verscheen zijn vierde bundel bij Kleinood & Grootzeer, Te laat het landschap.

Parijs

André Goezu, schilder en etser, studeerde aan de Koninklijke Academie en het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen en woont en werkt sinds 1968 te Parijs. Hij is medeoprichter van de Antwerps-Parijse kunstenaarsgroep Acid, was gastprofessor aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten en is lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen en Kunsten van België. In 1973 ontving hij de driejaarlijkse prijs voor de schilderkunst van de Provincie Antwerpen. Zijn werk bevindt zich in tal van binnen -en buitenlandse verzamelingen en musea. Diverse bibliofiele uitgaven werden door hem verlucht oa. van Roger Caillois, Jef Geeraerts, Peter Handke, Hugues C. Pernath, Jean Ray/John Flanders, Arthur Rimbaud, Monika Van Paemel, Jo Verbrugghen, Emile Verhaeren en teksten uit de Pentateuch.

Mer informatie over deze dichtbundel: www.kleinood-en-grootzeer.com

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!