De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Els Rochette bepleit op BRUZZ het principe van de fusie in Brussel

Els Rochette bepleit op BRUZZ het principe van de fusie in Brussel

vrijdag 14 januari 2022 07:46
Spread the love

One.brussels legt gemeentefusie opnieuw op tafel | BRUZZ

Brussel-Stad heeft heel wat meer activiteiten dan de andere Brusselse gemeenten (grootste inrichtende overheid van onderwijs binnen de Fédération Wallonie Bruxelles, opdrachten als hoofdstad van het land, …) waarmee in een vergelijking altijd rekening dient gehouden.

Natuurlijk moet alles constant geëvalueerd via een kerntakendebat en weg van gesplitste-gedeelde bevoegdheden met meerkost en inefficiënties. Dat is minder een politiek debat, dan wel een vraag naar optimalisering van de dienstverlening voor de bevolking en haar gebruikers. De Brusselaar wil kwaliteit aan een aanvaardbare kostprijs per prestatie.
Zo toonde een vergelijking aan dat de kost per inwoner van de politiezones in het hoofdstedelijk gewest lager was dan de eengemaakte politie van Antwerpen met haar ‘nationale haven’. Natuurlijk geven de centrumsteden in Vlaanderen (en zeker Antwerpen en Gent) meer geld uit per inwoner.
Bij de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds over de lokale besturen wordt er vooraf de helft als voorafname gereserveerd voor de 13 centrumsteden waarvan meer dan de helft voor Antwerpen en Gent.

Bij een doorgedreven keuze voor regionalisering moet dan weer zeker bekeken worden op welke wijze de betrokkenheid van de politiek kan verzekerd. Tegen mediafiguren die centraal (of van buiten Brussel) alles aansturen, zo je wil. Daarom worden de leden van het Parijse parlement verkozen via afzonderlijke arrondissementele kiesdistricten zodat rijkere en armere buurten gegarandeerd hun politieke vertegenwoordiging in het parlement behouden. Anne Hildalgo werd verkozen vanuit het 15de Arrondissement.
Die verkiezing via gedecentraliseerde kiesomschrijvingen zien we in New York trouwens. Eric Adams, de nieuwe rechtstreeks verkozen democratische Burgemeester van New York is afkomstig uit Brooklyn waar hij voorheen ook de Borough President was.
London, Paris, Berlin en New York hebben dus wel lokale structuren behouden.

Hoe denkt Els Rochette als parlementair over solidariteit vanuit een betrokken politiek?
Of worden de sluipende armoede in onze stad en de problematische werkgelegenheid voor de Brusselaar beter aan gemediatiseerde ‘beheerders met overheidsmiddelen’ overgelaten? Dé geloofwaardigheid van de politiek zit in haar eerlijke betrokkenheid en die wordt vandaag op alle mogelijke manieren belaagd.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!