De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Elk jaar verdwijnen er in België 170 000 jobs./Stress is de stoflong van de eeuw.

Elk jaar verdwijnen er in België 170 000 jobs./Stress is de stoflong van de eeuw.

dinsdag 30 mei 2017 11:11
Spread the love

Interessant …

“Tussen haakjes: elk jaar verdwijnen er in België nu al 170.000 jobs. Elk jaar worden er echter ook meer dan 200.000 nieuwe gecreëerd. Dus ja, in de komende 5 jaar zal digitalisering honderdduizenden jobs doen verdwijnen. Tegelijk zullen er honderdduizenden nieuwe jobs door gecreëerd worden. Het gaat allemaal inderdaad sneller dan vroeger (vooruitgang is en blijft een exponentieel proces), dus we moeten zien dat we de transitie goed begeleiden en de nodige incentieven behouden voor mensen om hun best te doen de nieuwe jobs in te vullen, zich te herscholen, bij te scholen. Zie het “Skills Investment”-plan van Justin Trudeau in Canada. DAT is het juiste antwoord. Niet een onvoorwaardelijk basisinkomen dat bovendien een Giga-put van ongeveer 10% BBP slaat in de overheidsfinanciën.”

http://www.bloovi.be/nieuws/detail/davy-kestens-het-basisinkomen-kan-bedrijven-verbeteren-op-manieren-waarvan-ze-het-niet-verwachten

Echter, zelfs als deze trend nog enkele jaren aanhoudt, als de bevolking aangroeit met 66 000 per jaar, dan zou het heel goed kunnen dat het werkzaamheidspercentage t.o.v. de hele bevolking hetzelfde blijft, iets meer dan 40 %. (Want nu  ongeveer 11,2 miljoen inwoners en 4,6 miljoen werkenden.) En het is de vraag of de bijkomende banen niet in toenemende mate hamburgerjobs zijn, deeltijds, zero hours contracts, interims, …

” ‘Als deze trend aanhoudt, zal het aantal inwoners van België om de zestien jaar met één miljoen toenemen’, aldus Laeremans. Volgens zijn prognose zal België tegen de 2030 de kaap van twaalf miljoen inwoners bereiken. Laeremans noemt de bevolkingstoename ‘uitsluitend het gevolg van immigratie.”

http://www.standaard.be/cnt/dmf20130412_00538228

“EN TOCH STIJGT DE WERKGELEGENHEIDSGRAAD AMPER?Sinds het begin van de eeuwzijn er 550.000 arbeids-plaatsen gecreëerd. Eigen-aardig genoeg is de werkge-legenheidsgraad in die peri-ode amper toegenomen: van65,8 naar 67,4 procent. Datkomt omdat ook de bevol-king op arbeidsleeftijd isgegroeid. Volgens de Natio-nale Bank heeft de jobcreatievan de voorbije twee jaar deverslechtering van de situa-tie tijdens de grote recessieook nog niet helemaal onge-daan gemaakt: in 2008 wasde werkgelegenheidsgraad68 procent. De zeer beschei-den toename van de werkge-legenheidsgraad is voorna-melijk het gevolg van de gro-tere werkzaamheidsgraad bijvrouwen. Ook bij de 55-plus-sers is die de afgelopenvijftien jaar sterk toegeno-men, van 26 procent in2000 naar 44 procent in2016. 
 
http://www.vbo-feb.be/globalassets/actiedomeinen/arbeidsmarkt–werkgelegenheid/arbeidsmarkt-en-werkgelegenheid/arbeidsmarkt-schakelt-twee-versnellingen-hoger-trends/2017.02.16-arbeidsmarkt-schakelt-twee-versnellingen-hoger-trends.pdf
 
 ………………………………………..
 
DE CONINCK: Vraag me nu niet naar de kleinste details. Ik stel alleen vast dat er vandaag heel veel mensen vroegtijdig uitvallen en zelfs niet in staat zijn om te werken op de reguliere arbeidsmarkt. Zo’n 10 à 15 procent kan een gewone baan niet aan. Ik heb het dan niet per se over mensen die fysiek of psychisch gehandicapt zijn, het gaat over mensen die niet genoeg of niet de juiste sociale competenties hebben om mee te draaien in een samenleving die steeds meer eist van iedereen. Geen enkele werkgever wil hen in dienst nemen. Voor hen zal er nog een andere oplossing moeten worden bedacht, zoals een basisloon. 
https://www.s-p-a.be/artikel/de-n-va-wil-terug-naar-de-tijd-van-upstairs-downst/
 
———————————————- 
http://www.tijd.be/service/modernminds_6
 

‘Stress is de stoflong van de 21ste eeuw’

Een op de twee Belgen ervaart meer stress dan vijf jaar geleden, een op de vijf werknemers heeft een verhoogd risico op burn-out. Minister van Werk Monica De Coninck grijpt in, en dat is volgens psycholoog Paul Verhaeghe en psychiater Dirk De Wachter niks te vroeg. Een driedubbelgesprek. ‘Mensen zijn het – letterlijk – ziek.’

 

Paul Verhaeghe: ‘Het gevoel van ‘op’ te zijn, is de grote gelijkmaker aan het worden. Volgens een rapport van The London School of Economics uit 2006 zou één op de zes Britten een depressie of een chronische angststoornis hebben. Een. Op. De. Zes. Dat is onthutsend. Als zoveel mensen dezelfde klachten ontwikkelen, in amper één generatie, kun je niet langer van individuele problemen spreken. Dan heb je met iets anders te maken.’

 ————————————-

“Zo’n 42 procent van de Belgische vrouwen werkt deeltijds, tegenover 8,4 procent van de mannen. Hoe hoog het percentage ook mag lijken, Europese koplopers zijn ze daarmee bijlange niet. In Nederland werkt meer dan driekwart (76 procent) van de vrouwen deeltijds, in Zwitserland 60 procent en in Duitsland ligt hun aantal op 45 procent. Ons land scoort stevig boven het Europese gemiddelde (32 procent), maar wereldwijd is er in landen als Japan, Australië en het Verenigde Koninkrijk een hoger percentage deeltijds werkende vrouwen. Alleen in de Verenigde Staten ligt het aandeel lager: uit gegevens van de Bureau of Labor Statistics blijkt dat in de VS in 2009 zo’n 26 procent van de werkende vrouwen deeltijds aan de slag was.”

https://www.vacature.com/nl-be/carriere/2011/9/de-lokroep-van-deeltijds-werk/

take down
the paywall
steun ons nu!