De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een Vlaamse bevoegdheid kan geen bevoogding worden

Een Vlaamse bevoegdheid kan geen bevoogding worden

zaterdag 5 november 2022 08:04
Spread the love

Onderwijs is een Vlaamse bevoegdheid.
Als de minister van Onderwijs opdracht geeft om een Vlaams canon samen te stellen miskent hij onze realiteit:
geen Vlaams canon zonder Belgisch canon, en omgekeerd. En dat is maar goed ook.

Good luck bij de gediversifieerde ontwikkeling op beide niveaus.
Middeleeuws Vlaanderen is niet Brabant of Limburg.
De Frontbeweging (WOI) is geen Collaboratie (WOII) en nu blijkt het Verzet een onderbelicht hoofdstuk.

Good luck bij de onvermijdelijke overlappingen ook. Met de gekende toe-eigening en afstotingsverschijnselen.

Hoe kan de Minister in dit verband verwijzen naar een pedagogisch project in Nederland dat sedert de tachtigjarige oorlog op een hobbelig eigengereid pad een succesvol economisch verhaal heeft geschreven?

Wat zou er verkrampt zijn aan een oefening die uitgaat van onze gelaagde identiteit?

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!