De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

EEN OPROEP VOOR MééR OVERHEIDSBEDRIJVEN

EEN OPROEP VOOR MééR OVERHEIDSBEDRIJVEN

vrijdag 8 augustus 2014 22:41
Spread the love

Telecombedrijven
zijn reeds in vele landen geprivatiseerd. De post wordt bedeeld door iemand uit
de wijk tegen en schamele verloning. Spoorwegmaatschappijen worden
geprivatiseerd (cfr GB) . De openbare banken verdwijnen. Openbare omroepen
krijgen minder middelen en de buurtbussen moeten werken met minder staatssteun.
Elektriciteitsproducenten krijgen een vrijgeleide.

Dit is een hallucinant
lijstje van overheidsbedrijven die langzaam maar zeker ontmanteld worden. Dit
tot eer en glorie van de markt.

Wat zijn de
gevolgen voor gezinnen die arm of kansarm zijn?

Hun
kinderen krijgen geen toegang tot het internet en zijn op school sociaal
gehandicapt , ze kunnen niet mee en worden vlug uitgesloten.

Wie woont
in een wat minder centraal gelegen sociale wijk krijgt zijn post eenmaal per
week, een vertrouwelijk contact met de postbode is er niet meer bij.

Wie de
trein wil nemen bookt best via het internet op het gepaste moment voor de
voordeligste prijs. Armen hebben geen internet??

De televisie
wordt overspoeld door reclame, propaganda voor producten die voor armen verre
dromen zijn en enkel frustratie oproepen.

Aan wie
kunnen armen hun weinige spaarcentjes toevertrouwen? Een openbare bank zou
kunnen opbrengsten garanderen  die niet
marktconform zijn. Nu zijn die bij de grootbanken laag omdat deze geld lenen
bij de ECB tegen extreem lage rentes, dit omdat er geen vertrouwen is tussen de “perverse”
grootbanken.

Men betaalt
teveel voor de elektriciteit in België , dit om de winsten van de quasi elektriciteitsmonopolies
veilig te stellen.

Wanneer we
de kloof tussen arm en rijk verder willen uitdiepen moeten we zo verder gaan. Een
steeds belangrijker wordend volkssegment zal uit de boot vallen. De groep zal begrijpelijkerwijze
een bom leggen onder onze samenleving. Dit kan enkel voorkomen worden door sociale
actie.

We mogen niet
vergeten dat het enkelvoudig stemrecht en de achturendag niet via het parlement
maar wel via de straat gerealiseerd werd. Sterke overheisbedrijven kunnen enkel via sociale actie “afgedwongen” worden.

take down
the paywall
steun ons nu!