De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Van een Europees StabiliteitsPact naar een Solidariteits- en InvesteringsPact

Van een Europees StabiliteitsPact naar een Solidariteits- en InvesteringsPact

vrijdag 11 maart 2022 09:36
Spread the love

In de huidige Europese normering van het Stabiliteitspact wordt een investering door een overheid volledig op 1 dienstjaar ten laste genomen. Europees Commissaris Pierre Moscovici en zijn administratie hebben dat destijds al als een foutieve verrekening erkend in het Brussels parlement.
Een investering wordt beter ten laste genomen op het ritme van de terugbetaling van de leningen en als dusdanig opgenomen in het begrotingsresultaat. De schuldgraad en haar evolutie wordt dan gekoppeld aan de financieringscapaciteit van het bestuur.
De huidige EU-regeling voor investeringen werd (door de administratieve en politieke technici van dienst) verkeerdelijk opgenomen in Europese verdragen en dient inderdaad binnen het stabiliteitspact op de schop.

Vandaag houdt de EU reeds rekening met conjuncturele elementen die kunnen worden aangebracht door lidstaten om tijdelijke begrotingstekorten te verantwoorden. Het toelaten van tekorten betekent evenwel evenzeer dat er bij een hoogconjunctuur positieve marges dienen gespaard voor die magere jaren. Een moeilijk punt voor elke regering en daarom een aandachtspunt voor een EU-overheid die toezicht uitoefent op de lidstaten !

Met andere woorden, de EU kan zeker een belangrijke rol spelen, maar dan niet enkel opdat de individuele lidstaten de eigen verantwoordelijkheid die samen gaat met hun autonomie, zouden kunnen ontlopen.
There ain’t no such thing as a free lunch.

In België heeft een vorige liberaal-conservatieve regering onder het mom van een taxshift een vermindering van de werkgeversbijdragen doorgevoerd om de concurrentiekracht van onze ondernemingen te herstellen. Samen met de hervorming van de vennootschapsbelasting, werd de financiering ervan doorgeschoven naar de volgende regering. Geen taxshift, maar een taxcut dus.

Elke meerderheid mag haar beleid uitvoeren op voorwaarde van een verantwoordelijk budgettair beheer. Zowel als het om de economische slagkracht gaat, als wanneer het maatschappelijke solidariteit en investeringen betreft. Daarbinnen hoort de politiek haar visie op het algemeen belang te verwoorden.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!