De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dresden: van anti fascisme naar begrip ervoor?

vrijdag 13 februari 2015 18:58
Spread the love

Dresden:
van antifascisme naar begrip ervoor

Jaar en dag  worden de bombardementen en slachtoffers in Dresden
herdacht. Maar tevens hebben de Europese oude en neonazi’s een traditie om dan
in Dresden de ‘300.000’ doden te herdenken, het aantal dat in de nazipropaganda
in februari 1945 voorop stond. Recent historisch  onderzoek maakte er 25.000 nog altijd even te
betreuren doden van.

Op 12 februari 2008 trok ik voor 10 dagen naar Dresden, niet wetende zelfs
dat het juist het moment van de herdenking van het bombardement en de doden
was, maar ook vonden dan de nazibetoging en de tegenbetoging plaats , met daar tussenin nog 1.000
‘autonomen’.

Een eerste gevoel was het onnuttige, onnodige en allesvernietigende
bombardement, als een van de laatste grote aanslagen op de Duitse bevolking en
het Duitse cultuurgoed. Maar daarmee kwamen we niet weg in de gesprekken en
discussies van de Dresdenaren en hun organisaties. Het bombardement van Dresden
is de schuld van het nationaalsocialisme dat hier 12 jaar geregeerd heeft. De
oorlog en de bombardementen kunnen buiten verhouding geweest zijn maar het doet
geen enkele afbreuk aan de schuld van het nationaalsocialisme en van het volk
dat hen gesteund heeft.

In de huidige berichtgeving en interviews, ondermeer op de VRT met een 12 jarige
overlever van toen gaf aan dat het bombardement in Dresden een oorlogsmisdaad
was, zonder erbij te vermelden dat het nationaalsocialisme hiervoor de eerste
verantwoordelijke was. Het buiten beeld houden van het fascistische
gedachtegoed komt in feite neer op begrip ervoor en dat jaagt de Dresdenaren op
stang, maar daar is geen weerklank van in de media.

Geh Denken, stond in 2008 op de
eerste pancarde van de tegenbetoging en op het hoogste appartementsgebouw in
Dresden, een boodschap die vooral bedoeld was voor de neo-nazis, en nu evengoed
opgaat voor Gegida en navolgelingen, en ook voorwie de islam en de moslims wil
denigreren en ontmenselijken, ook in eigen land.

Voor een uitgebreide fotoreportage die nog altijd op Indymedia-archiv actief
is, in twee delen:

Deel 1: http://www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F26120.html

Deel 2: http://www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F26121.html

Jan
Hertogen,

www.getuigen.be
www.sonnenburg.be

take down
the paywall
steun ons nu!