De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Doorlicht het Economisch Huis

Doorlicht het Economisch Huis

zondag 31 augustus 2014 03:05
Spread the love

De
essentie van mijn pleidooi namens
Groen in de
Gemeenteraad van vrijdag 29 augustus 2014 was: het Economisch Huis heeft grote
verlies opgelopen in 2013 en dit moet weggewerkt worden. Ook stadsadministratie
stelden hier
vragen over. Een deftige besparingsplan is dan ook onontbeerlijk maar er is GEEN
besparingsplan; wél een oplijsting van budgetposten. #Groen vindt wel de geplande doorlichting
van het Economisch Huis zoals aangekondigd door schepen Niko Geldhof een goede
zaak. Wij hebben gehoord dat Groen hierbij betrokken wordt en wil hier
constructief meewerken. We wachten einde doorlichting af en dan trekken we
conclusies. We geloven nog altijd in het nut en het hoopvol verhaal van het
Economisch Huis. Enige voorwaarde is wel dat er een efficiënter werking
komt.

De tussenkomst

Toen Schepen Niko Geldhof (SP.A) een jaar
geleden de bevoegdheid voor het Economisch Huis Oostende op zich nam vond Groen
zijn prioriteiten en intenties goed. Voor een Economisch Huis wiens realisaties
ondermaats waren zijn goede plannen onontbeerlijk. Wij dachten dat een nieuwe
schepen alle kansen zou moeten krijgen om zich te bewijzen. Wij kondigden aan,
in deze zaal op 28 juni 2013, dat wij het Economisch Huis Oostende het best
opnieuw beoordelen na verloop van tijd en op zijn realisaties.  Dat moment is er nu want vóór ons ligt  de vraag om de uitbetaling van het saldo van
de financiële middelen 2014 voor het Economisch Huis Oostende, namelijk een
bedrag van 490.500,00 euro.

Als oppositiefractie dragen wij mee de
verantwoordelijkheid om het Economisch Huis te doen functioneren als de motor en centraal
aanspreekpunt voor alles wat in Oostende met economische activiteiten te maken
hebben. Dit doen wij door constructieve suggesties en voorstellen door te
spelen aan de vzw of aan de schepen, hier in de Gemeenteraad of in de
raadscommissies. Wij zijn dan ook blij om vast te stellen dat het Economisch
Huis het voorbije jaar hard heeft gewerkt en een gesprekspartner aan het worden
is voor bedrijven en economische instanties voor hun contacten met de overheid,
de andere actoren in de sector en elkaar.. Een rechtstreeks resultaat is het feit
dat Oostende vandaag tot de derde grootste winkelstad in Vlaanderen behoort als
wij het onderzoek van het Nederlandse bedrijf City Traffic mogen geloven.
Ongeacht een daling van 0,6% van het aantal shoppers is dit een goede score.
Naast de lichte daling zijn er ook andere aandachtspunten, zowel strategisch
als in de inhoudelijke werking van het EHO waarop wij goed moeten letten.
Oostendenaars hebben een verduidelijking nodig in enkele zaken.

AANDACHTSPUNTEN

Groen weigert een blanco cheque te geven, voor
ons is het onmogelijk om in te gaan  op
de vraag tot uitbetaling van het saldo van de financiële middelen 2014 voor het
Economisch Huis. Dat omwille van een reeks knelpunten waarop wij al in juni
2013 aandacht gevestigd hadden.

1.     
Verlies en besparingsplan

Het Economisch Huis Oostende heeft een verlies
van 131.185 euro opgelopen in 2013.  Dat
is zeer veel geld. In het raadsdossier werd verwezen naar een besparingsplan
die het verlies in 2013 zou aanzuiveren tijdens de boekjaren 2014 – 2015. Maar
dat plan en wat het inhoudt is nergens terug te vinden. Het plan dat ons
ondertussen per e-mail bezorgd werd, is vaag en allesbehalve overtuigend. Er is
een verschil tussen een oplijsting van budgetposten en een plan. Een plan bevat
concrete acties die tot resultaten leiden en is niet louter een oplijsting van
budgetposten. Het Economisch Huis heeft geen besparingsplan, wel een oplijsting
van budgetposten. Dat is veel te vaag. Nochthans heeft het Economisch Huis een besparingsplan
nodig
.  De stad Oostende moet investeren
met zicht op redelijk returns. Het kan niet dat wij aan grote geldverspilling
doen en verwachten dat de Oostendenaar dit braafjes zal dulden.

2.      Schrapping 100.000 euro uitgavenpost vzw Shopping
Centrum

Bij de goedkeuring van de begroting 2014
werd de som van 100.000,00 euro, namelijk de inkomenpost “inning lidgelden
handelsbonden” geschrapt. Daardoor werd de uitgavenpost “vzw Shopping Centrum”
van 190.000,00 euro gewijzigd naar 90.000,00 euro. We stellen vast dat de vzw
het met 100.000,00 euro minder moet doen. Dit leidt tot drie vragen: welke
acties vallen dan weg; tot hoeverre heeft dit een invloed op de opgestelde
targets en hoe denkt men dit in de begroting 2015 en verder te remediëren?   

3.     
Kwijting bestuurders

Na goedkeuring van het jaarverslag en de
jaarrekening wordt traditioneel bij het Economisch Huis Oostende kwijting
verleend aan de bestuurder. Deze manier van werken is misschien in het algemeen
aanvaard maar we vinden dat dit beter en anders kan. We vragen ons af of het
niet beter zou zijn dat de bestuurders (inclusief de gedelegeerd bestuurder)
van alle verantwoordelijkheid wordt ontlast na goedkeuring van het jaarverslag
en de jaarrekening door de Gemeenteraad. De Stad Oostende is niet vreemd aan
deze manier van werken want straks krijgen wij de vraag van de burgemeester
onder agendapunt 43 om krachtens de statuten van de Gemeenteraad kwijting te
verlenen aan de Bestuurders en de Commissarissen van het Autonoom
Gemeentebedrijf Haven Oostende aangaande het boekjaar 2013. Dit is
transparanter en we vragen ons af wat ons belet om dit toe te passen in het
Economisch Huis. Misschien iets om mee te nemen bij de omvorming van de EHO
naar het EVA.  

4.     
Signaal stadsadministratie

In het gemeenteraadsdossier steekt een
batterij van kritische vragen van de stadsadministratie richting het Economisch
Huis. Dat is een signaal dat de werking anders aangepakt moet worden. Hier een
bloemlezing:

 • Bij bestellingen van materiaal
  stelt de administratie vragen of de wetgeving op overheidsopdrachten gerespecteerd
  worden. Voor Groen is een “telefonische rondvraag” alleszins onvoldoende.
 • Het Economisch Huis publiceert
  vaak eigen advertenties. De stadsadministratie vraagt zich af waarom geen
  gebruik gemaakt werd van de advertentieruimte van de Stad in de Tips.
 • Het Economisch Huis heeft eigen
  abonnementen op kranten en tijdschriften, hoewel Oostende toegang heeft tot de
  persdatabank Mediargus. De stadsadministratie stelt zich daar terecht vragen
  over
 • Er worden vragen gesteld bij een
  factuur van 12.100 euro voor een “evaluatiemoment Economisch Huis”

Dat het
schepencollege zich snel tevreden stelt met de halfslachtige antwoorden van het
Economisch Huis en zo de terechte, groeiende kritiek op de interne werking van
het Economisch Huis opzij schuift, is voor ons onbegrijpelijk. Dit gaat om
belastinggeld.  

DE
VRAAG

De discussie over het
Economisch Huis sleept al lang aan. Zo vond Groen al in de Gemeenteraad van
juni 2013 dat de realisaties van het Economisch Huis ondermaats waren. Toen
meende Groen dat u als schepen alle kansen verdiende om de zaken beter en
anders aan te pakken. Dit subsidiedossier toont aan dat dit niet gelukt is. Wat
is uw reactie en hoe wilt u beter doen?

take down
the paywall
steun ons nu!