De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Deportatie van de inwoners van Diego Garcia door de Britse koloniale overheersers

vrijdag 10 september 2010 12:18
Spread the love

Diego Garcia is het hoofdeiland van de archipel van de Chagoseilanden. Ze waren samen met Mauritius een Britse kolonie. De eilandbewoners werden tussen 1967 en ’73 door de Britse koloniale overheersers gedwongen te vertrekken.

Bij de strijd voor de onafhankelijkheid van Mauritius hebben de Britten de koloniale macht over de Chagoseilanden behouden en dit in tegenspraak met de VN resolutie 2066 van 1965 “geen actie te ondernemen die het territorium van Mauritius zou opdelen en zijn integriteit schenden”.

Mauritius werd in 1968 onafhankelijk maar de Chagoseilanden bleven een kolonie. Gezien de strategische ligging voor de uitbreiding van de dominantie en de uitbuiting van de rijkdom van de wereld wilden de Amerikanen op het eiland Diego Garcia een militaire basis vestigen.En zo hebben de Britten Diego Garcia aan de Amerikanen verhuurd voor 50 jaar met een automatische verlenging van 20 jaar en dit voor 14 miljoen dollar. De huurtermijn verloopt in 2016.
In tegenspraak met de VN-verklaring 1514 inzake het onvervreemdbaar recht van de koloniale volken op onafhankelijkheid, hebben de Britten door verraad, bedrog en bedreigingen in verschillende fasen, tussen 1967 en 1973, de inwoners van de Chagoseilanden gedeporteerd. In eerste instantie mochten alle mensen die vertrokken naar Mauritius om familie te bezoeken of naar de ziekenhuis te gaan, niet meer terugkomen.

Daarna heeft de Britse regering de toevoer beperkt van medische goederen en voedsel, zo werd de bevolking ‘aangemoedigd’ het eiland te verlaten om uiteindelijk de achterblijvers te deporteren onder dwang en door hun huizen te vernietigen en de dieren de doden.Uiteindelijk werden 2000 inwoners naar Mauritius en de Seychellen gedeporteerd, ongeveer 1200 mijlen verder, waar ze leven als vluchtelingen in krottenwijken en in armoede. Ze hadden op hun eilanden gewoond met scholen, ziekenhuizen en volledige werkgelegenheid en nu werden zij gedwongen tot een leven van extreme armoede in ballingschap met werkloosheid en  gezondheidsproblemen.

militaire basis

De Amerikanen hebben op Diego Garcia een grote militaire basis gebouwd met een landingsbaan voor B-52 bommenwerpers en een haven met ongeveer 1800 militairen en 1500 burgers (cijfers 2006) De basis werd gebruikt voor de militaire agressie tegen Irak en Afghanistan en zal ook gebruikt worden als er een agressie komt tegen Iran. Een verslag van de Raad van Europa noemde Diego Garcia, samen met Polen en Roemenië als plaatsen waar zich mogelijk geheime gevangenissen van de CIA bevinden.

Tussen 2000 en 2006 hebben drie Britse rechtbanken en ook het hooggerechtshof geoordeeld dat de deportatie van de inwoners onrechtmatig was. Maar de Britse regering ging telkens in hoger beroep. In oktober 2008 vernietigde het house of lords een besluit van het hooggerechtshof van twee jaar daarvoor dat de bewoners mochten terugkeren naar 65 eilanden maar niet naar Diego Garcia. Uiteindelijk hebben ze geen gelijk gekregen zogezegd omdat de zaak verjaard was, omdat ze al meer dan 40 jaar gedeporteerd waren. De zaak is nu hangende bij het Europese hof voor de rechten van de mens. Ze hebben een afkoopsom gekregen van ongeveer 4,650 miljoen pond en sinds 2002 komen ze in aanmerking voor het Brits burgerschap.
Ze blijven vechten voor hun recht op terugkeer en recht op een thuisland en een behoorlijke schadevergoeding.  Het aantal Amerikaanse bases in de wereld ligt rond 1000 waaronder 130 in Japan en Okinawa, de ’empire’ de grote DIEF houdt de planeet en de bewoners onder controle en de bevriende landen mogen ook een beetje profiteren van de diefstal.
http://www.saarslegers.nl/tekst/vpro-gids-geheime-deportatie/
Bronnen:Sandra Evers, antropologe vrije universiteit van Amsterdam
www.oneworld.nl
//static.rnw.nl/migratie

“Diego Garcia

John Pilger’s documentary, “Stealing a Nation,”describes how in the 1960s, as Britain was dismantlingits colonies, the U.S. conspired with Britain to receivesecretly, gratis, and for 50 years, the Chagos Archipelago.Between 1965 and 1973, to clear the largest islandin the archipelago, Diego Garcia, for a listening postfor the U.S. National Security Administration, everyman, woman, and child was physically removed fromthe islands, and placed “bewildered and frightened,” onthe islands of Mauritius and Seychelles.At first, the islanders were tricked and in-timidated into leaving; those who had goneto Mauritius for urgent medical treatmentwere prevented from returning. As theAmericans began to arrive and build thebase, Sir Bruce Greatbatch, the governor ofthe Seychelles, who had been put in chargeof the “sanitizing,” ordered all the pet dogson Diego Garcia to be killed. Almost 1,000pets were rounded up and gassed, usingthe exhaust fumes from American militaryvehicles. . . .The islanders took this as a warning; andthe remaining population were loaded onto ships, allowed to take only one suitcase.Recently, David Vine revealed (Foreign Policy inFocus, April 3, 2008) that thishuge U.S. air and naval base has been a ma-jor, if little known, launch pad for the warsin Iraq and Afghanistan. . . .The island hasalso been part of the CIA’s secret ‘rendition’program for captured terrorist suspects.”(1)
26 februari 2019,UN Court ruling puts future of U.S military Base Diego Garcia into question:https://edition.cnn.com/2019/02/25/asia/uk-chagos-mauritius-intl/index.html
1.Enver Masud “9/11 unveiled”blz 16- 17                                              http://www.twf.org/Library/911Unveiled.pdf

The Chagos Islands: a millstone around the neck of British diplomacy | Letters | The Guardian

chagos2

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!