De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De westerse mens draagt een kolonialistische bril

dinsdag 10 mei 2011 13:04
Spread the love

 

Ons denken is vergiftigd door een misdadige leugen. Daardoor zijn we nog steeds geestelijk zieke, onbewuste, blinde mensen. Daardoor moet ieder van ons een bewustwordingsproces meemaken, zich bezinnen en een gewetensonderzoek doormaken en de geschiedenis lezen en ervaren vanuit de ogen van de slachtoffers. Nu zien we de geschiedenis vanuit het standpunt van de misdadige dader.
We moeten onze empathie gebruiken en proberen de volledige geschiedenis te zien vanuit de ogen, gevoelens en gedachten van onze slachtoffers.
De indianen, de eerste bewoners van Noord- en Zuid-Amerika werden volledig uitgemoord door gouddorstige barbaren. Laten wij ons in hun positie stellen en de pijn, gevoelens en gedachten voelen van de indianen, de slaven, de slaven als vee in de deportatieboten, de slaven als handelswaar.

Laten wij ons in de plaats stellen van de weerloze volkeren onder de vernietigende en angst en dood zaaiende bombardementen van de Amerikaanse militaire dictatuur in Grenada, Panama, Vietnam, Laos, Cambodja, Joegoslavië, Somalië, Irak, Afghanistan, Libië enz.
Hopelijk komt er een ontwaking waarbij we het licht van waarheid kunnen zien en de kolonialistische bril kunnen afzetten. Zodat we kunnen zien dat de mensen van de rest van de wereld ook belangen hebben en ook recht hebben op een rechtvaardige vrede en rijkdom.

Zolang er geen gerechtigheid komt voor ‘onze’ misdaden tegen de mensheid, leven wij gevangen in een wrede leugen.
Deze onbewuste/kwaadwillige ontkenning leidt naar de gespletenheid tussen ‘wij-vrienden-goed’ en de ‘andere-vijanden-slecht’. Wij projecteren onze misdaden naar de andere en zo blijven wij onze wreedheden rechtvaardigen en er onze wettigheid aan geven.
Wij leven gevangen in een grote onbewustheid, blind voor de WAARHEID.
De gespletenheid splitst ons van de helft van de mensheid, daardoor zijn wij zelf maar half mensen. Achter de schone schijn schuilt een wrede leugen.
De bezetting, onderdrukking en uitbuiting worden bezien als vrijheid, gerechtigheid en vrede,
De waarheid wordt verkracht om de belangen van de machtigen te beschermen.

SELECTIEVE BLINDHEID
Onze rijkdom is diefstal en is gebaseerd op uitbuiting onder militaire bedreiging/agressie door de wereldoverheerser, de VSA (Verenigde Staten Van America) en hun Europese bondgenoten.
Zolang we een kolonialistische bril dragen, zullen we blind blijven voor onze misdaden en zullen we de “anderen” blijven aanklagen, berechten en aanvallen. De politiekers van de Europese Unie als bondgenoten van de overheerser bij de militaire agressies, maken zich ook schuldig aan de oorlogsmisdaden en de misdaden tegen de mensheid.

Zelfs de mensenrechten organisaties, Human Rights Watch en Amnesty International, met hun misdadige selectieve blindheid staan ook ten dienste van de VSA om de rest van de wereld aan te klagen en dus  zijn ze, door schuldig verzuim, ook medeplichtig aan de misdaden van de overheerser.
We hebben nog steeds onze misdaden niet toegegeven, zijn nooit voor een rechtbank verschenen, hebben geen schadevergoeding betaald en daardoor blijven we nog steeds kolonialisten in ons denken en blind voor de waarheid.

Kolonialisme (neokolonialisme) is een misdadig systeem waarbij de rijkdom van de wereld wordt geplunderd onder militaire bedreiging en agressie. Daardoor heeft de VSA ongeveer 1000 militaire basissen in ongeveer 120 landen en Frankrijk honderden militaire basissen in de wereld.
De kolonialisten zijn geestelijk zieke mensen met macht en dus zien ze het machtsmisbruik als vrede, vrijheid en rechtvaardigheid.
We zijn erfgenamen van kolonialisten, slavenhandelaren en slavenmeesters en daardoor zijn we opgevoed met een  kolonialistisch wereldbeeld.. De kolonialisten denken dat de VSA/ Europa het centrum van de wereld zijn. Ze zijn overtuigd dat de rest van wereld en hun rijkdom hun bezit is. Daardoor zien ze hun agressieve acties van geweld en diefstal als een gerechtvaardigde zelfverdediging.

MISDADIGE PARTIJDIGHEID VAN DE MEDIA
Als kind worden we opgevoed door deze dominante ideologie. Daardoor is de weg van de minste weerstand dat we dezelfde wereldvisie hebben als de machthebbers.
Als volwassenen worden we opgevoed door de dominante ideologie in de scholen en door de media. Daardoor is de westerse mens selectief blind en “gebrainwashed.”
De westerse media zoals CNN en BBC zijn de staatstelevisie van de wereldoverheerser, de spreekbuizen van hun belangen, standpunten en visie, hun eisen en klachten tegenover de slaven.
Ze besteden het grootste gedeelte van hun tijd aan het verheerlijken van de overheerser, het in een goed licht zetten van de bondgenoten en van de bevriende opstandelingen die als pro vrijheid, pro democratie benoemd worden. Hun functie is ook het zwart maken van de “vijand” en van de vijandelijke opstandelingen die nu als “terroristen” benoemd worden.
De functie van de media is de misdaden van de wereldoverheerser te verkopen als vrede, vrijheid en rechtvaardigheid. Uiteindelijk is dit een brainwash-machine ten dienste van de uitbuitingsbelangen van de 1% superrijken.
Ze zetten de paar honderden doden door de “vijand” in het lang en het breed in de verf en zwijgen als een graf over de honderd duizenden burgerslachtoffers vermoord onder de agressie van de wereldoverheerser.
Deze selectieve blindheid vind ik een misdadige discriminatie.
De rest van de wereld wordt bezien als “minder mens”, als “insecten” waarop de mensenrechten niet van toepassing zijn. Door deze misdadige blindheid vinden we het normaal dat de VSA militaire dictatuur miljoenen onschuldige burgers doodt met hun brutale massavernietigingswapens. We vinden het normaal dat de VSA honderd duizenden mensen  doodschiet als kleiduiven. We hebben de wereld gespleten tussen “wij zijn goed” en “zij zijn  slecht” we leven in een leugen, we zijn blind voor de waarheid en dus zijn we nog steeds een half mens.

Dispuut van Valladolid – Wikipedia

Daarom is het zeer belangrijk wij ook andere dan de westerse media raadplegen:
http://www.presstv.ir  de Engelstalige Iraanse tv die men op de computer kan bekijken
http://rt.com   //rt.com/on-air/ engelstalige russische TV
Al Jazeera is ook goed om een ander geluid te horen maar dan niet per se over Libië want zij zijn pro-opstandelingen omdat hun baas, de Arabische dictatuur Qatar, de opstandelingen steunt
http://english.aljazeera.net
Ook op de computer te bekijken op www.livestation.com/channels  en dan op aljazeera klikken Hier kan men ook de Engelstalige, Iraanse en Russische tv zien.
http://www.michelcollon.info  is ook een site met een andere kijk op de wereldgebeurtenissen
http://tv.globalresearch.ca

http://www.informationclearinghouse.info

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!