De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De vrijheid om onbeschaafd en barbaars te zijn

De vrijheid om onbeschaafd en barbaars te zijn

donderdag 29 mei 2014 13:41
Spread the love

Meisjes die tot zweepslagen, steniging, of nog erger, ter dood worden veroordeeld omdat zij hun man hebben verlaten, vreemd zijn gegaan, verkracht Afbeeldingwerden, met een anders-gelovige huwden, of simpelweg zich tot een andere religie bekeerden. Het zijn berichten, uit de meestal door de islam gedomineerde landen, die met de regelmaat van de klok in het nieuws komen.

Niet dat deze berichten veel ophef maken. Want behalve wat verontwaardigde lezersbrieven en hier en daar een protest van humanitaire verenigingen, zijn zij de dag nadien alweer uit de mediabelangstelling verdwenen. Iedereen vindt het verschrikkelijk dat dergelijke barbaarsheden, welke in wezen enkel nog bij sterk onderontwikkelde en beschavingsloze volkeren  kunnen voorkomen, in deze eenentwintigste eeuw nog voorkomen.

Of moeten wij zeggen: nog mógen voorkomen, want laten we eerlijk zijn, het zijn wel wij die het überhaupt toelaten dat dit op deze wereld nog steeds kan en mag gebeuren.

Wat te zeggen over ónze ‘ontwikkeling’ en beschaving, die zich

DeWereldMorgen.be verstopt achter de nationale integriteit van landen, geleid door al dan niet democratisch gekozen regimes welke op basis van achterlijke, door misdadigers opgestelde, religieuze teksten, zogenaamd ‘recht’ spreken. Een integriteit welke wij volgens het internationaal recht nu eenmaal moeten ‘respecteren’. Maar, is een beschaving die anderen in de wereld het recht op ‘beschaving’ ontzegt, niet op zijn minst hypocriet te noemen?

Het bestraffen van vrouwen die zogenaamd ‘de aanleiding gaven tot verkrachting’, of die hetzelfde rechten opeisten als de mannenn (o.a. trouwen met een andersgelovige), zijn niet de enige religieuze of culturele barbaarsheden welke vrouwen op last van één of andere zelfverklaarde profeet en in naam  van één of andere verzonnen God dienen te ondergaan.

Zo is zelfs in westerse landen, bij immigranten vooral afkomstig uit Noord- en Oost-Afrika en in mindere mate ook het uit midden oosten, het nog steeds veel  voorkomende verminken van de vrouwelijke genitaliën. Bij bepaalde culturen is het namelijk ondenkbaar dat een  vrouw enig genot zou ondervinden bij de seksuele daad. Blijkbaar staan machogedrag, barbaarsheid en achterlijkheid, mekaar niet in de weg.

In België wonen meer dan 13.000 besneden vrouwen, dat

DeWereldMorgen.beis meer dan een verdubbeling in vergelijking met 2008. Meer dan 4.000 jonge meisjes lopen het risico besneden te worden, het dubbel van het aantal in 2008. Dat blijkt uit een studie van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Die stijging is voornamelijk te wijten aan de toestroom van migranten uit landen waar vrouwelijke genitale verminking veel voorkomt, zoals Guinee, Somalië en Egypte.

Vrijwel alle discriminaties en barbaarsheden tegenover de vrouwelijke sekse stammen uit religieuze teksten, -tradities en/of overleveringen. Zowel in de Christelijke Bijbel, de islamitische Koran als Joodse Thora zijn er meerdere teksten te vinden waardoor het achterstellen en zelfs mishandelen van vrouwen van uit gelovig oogpunt te verantwoorden zouden zijn.

Dat al deze geschriften en overleveringen afkomstig zijn van mensen welke al dan niet ter goeder trouw hun eigen gedachten als goddelijke openbaringen beschouwden, doet hier niet zoveel ter zake. Feit is dat de iedeeën stammen uit tijden en culturen waarin men met grote stelligheid beweerde en geloofde dat de aarde plat was, om de zon draaide, en bliksem en donder het gevolg van de toorn van één of ander goddelijk wezen was . Dat zegt dus ruim voldoende.

Ook deze eenentwintigste eeuw leeft een aanzienlijk deel van de mensheid nog steeds onder het juk van regimes en personen welke dank zij al dan niet gewelddadige religieuze indoctrinatie van hun bevolking, hun eigen macht en weelde bestendigen.  In de gebieden waar de maatschappelijke evolutie zodanig is gevorderd dat religie er tot een strikt persoonlijke beleving is herleidt, en mede door de misdadige activiteiten welke zij in de geschiedenis heeft mede veroorzaakt (oorlogen), en welke meerdere van hun bedienaars tot op de dag van vandaag begingen (o.a. kindermisbruik) is de Christelijke godsdienst als maatschappelijk element verlwaarloosbaar geworden.DeWereldMorgen.be

Door de massale immigratie van uit islamitische landen wordt via de in grote meerderheid gelovige inwijkelingen stilaan opnieuw een (ditmaal voor ons eerder achterlijke) religie in het straatbeeld zichtbaar. En samen met de islam manifesteren, althans bij die bevolkingsgroep, zich steeds duidelijker de traditionele, voor ons verwerpelijke achteruitstelling en onderdrukking van de vrouw.

De mensenrechten, de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing, welke in de westerse samenleving is ontwikkeld, en die er in oorsprong bij gebrek aan culturele en godsdienstige tegenstellingen tot heden onbetwistbaar waren, creëren als gevolg van de islamitische immigratie een waar ‘boemerangeffect. Waar zij die rechten en vrijheden juist bedoeld waren om de discriminatie en onderdrukking van bepaalde bevolkingsgroepen tegen te gaan,  verhinderd het recht op vrije godsdienstbeleving de op het geloof gebaseerde onderdrukking van de vrouw te bestrijden.

Zodoende wordt via de grondwettelijke godsdienstvrijheid de vrijheid verleend om onbeschaafd en barbaars te zijn.

Of hoe een beschaving tegen zijn eigen grenzen kan aanbotsen…

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!