De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geen dag gaat voorbij zonder dat de kranten, de sociale media en mijn televisie overrompeld worden met opinies en ‘feiten’ over de zogenaamde vluchtelingencrisis. Discussies waarbij feiten opinies worden en opinies feiten, waarbij elke zin voor causaliteit zonder pardon overboord wordt geworpen en waarbij argumenten bij het haar gegrepen zijn.

woensdag 10 februari 2016 13:46
Spread the love

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!