Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Vrijheid als schijnargument voor oerconservatisme

Negatief beeld Onder het mom van vrijheid tracht Open vld Voorzitster Gwendolyn Rutten een conservatief beeld van ‘Westerse waarden’ op te zetten alsof het een onveranderbaar gegeven is. Met het oprukken van de radicale Islam is de harde taal die Rutten gebruikt uitera...

Waar hoop was op een verlaagde CO2-uitstoot is Uplace gekomen, waar hoop was op meer groen is Essers gekomen en waar hoop was op een logischer mobiliteitsbeleid zijn tariefverhogingen bij het openbaar vervoer gekomen. Uplace Dat Uplace noch nodig, noch gewenst is hoeft niet meer aangehaald te w...

De vluchtelingencrisis

Uiteraard is er een crisis en uiteraard is het logisch dat de media dit dagelijks aanhalen. Alleen loopt de discussie vaak grandioos verkeerd. Vluchtelingen worden gedehumaniseerd. We schrijven 9 februari 2016, ik lees op DeMorgen.be de volgende titel: “Vluchtelingenstro...