De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Suprematie van de Ecologie. Wat wij nu eigenlijk doen, is ons nageslacht de nek omwringen.

De Suprematie van de Ecologie. Wat wij nu eigenlijk doen, is ons nageslacht de nek omwringen.

woensdag 27 maart 2019 11:38
Spread the love

Als je de Wereld wil begrijpen, bijvoorbeeld om te weten wat de richting kan zijn die best is om samen in te slaan, dan is de Ecologische laag, (de dimensie van de schakels tussen de mens en de andere levende delen van de Grote Natuur), nog schromelijk onbekend en onderschat. Ik geef even, als een soort volksonderwijzer op het internet, een korte schets van een levensbelangrijk Perspectief.

Recent wees de zeer originele Economische Kate Raworth er de wereld op dat het zelfbegrip van de Economie, van de wetten van onze Samenleving wat handel en diensten betreft, fundamenteel wat fout zit.
Dat is zo, omdat onze economie, gestoeld op bezoldigd werk, gesalarieerde jobs, maar kan draaien omdat overal vrouwen, moeders en vrijwilligers essentiële taken op zich nemen, nog voor het Boek van de boekhouding één pagina is open geslagen.
Dat is het zogenaamde Donut model. De schijnbaar lege binnenkant van de koek is ‘pivotal’, daar draait alles om.
Wel, eigenlijk kan elke wijze geleerde zeggen: vergeet het Donut model: op een nog essentiëler niveau, én helaas nog minder opgemerkt door de meeste mensen, denkers, draait ons leven op onze “relaties” met alle andere Levensvormen.
Iedereen kent intussen de realiteit dat wij, menselijke wezens, geen fruit meer zullen te eten hebben, wanneer wij de bijtjes zullen hebben uitgeroeid. Als onbedoeld maar destructief neveneffect van de massale inzet van “gemakkelijke, doeltreffende” Pesticiden…

De bijtjes. Zulk intussen ruim bekend stukje van de werkelijkheid, deze kleine ECOLOGISCHE Schakel, is slechts een honderdste van een groot web, een Vangnet dat alles en iedereen draagt.

En natuurlijk, er is, om het EcoWeb duidelijk te maken op een nog dieper niveau, dit van de levenloze Natuurelementen, iets eenders aan dat hand: niemand ziet de zuivere lucht, hoewel wij als menselijke wezens geen twee minuten zonder haar kunnen.Weinigen hebben besef hoe belangrijk aarde is, humus, hoewel zij de basis is van alle leven en dus van alle voedsel.

Doordat we haar niet zien, en zeer bedrijvige, industriële wezens zijn geworden, vervuilen en beschadigingen wij die Lucht en die Aarde de hele tijd.
Idem voor andere “commons” en Natuurlijke Bronnen.Denk aan Stilte. Dat wordt een schaars, kostbaar goed!De psychiatrische opvanghuizen zijn volzet, ook juist omdat velen geen innerlijke rust meer konden vinden. Ook omdat overal lawaai of geruis op je afkomt.  
Of denk aan, frisse, natuurlijke geuren in een bos, aan zee of op de heide. Dat is beter voor de mens dan het fijnste synthetische parfum! (No offence, Chanel…) Onbewust dragen en schragen die zintuiglijke ervaringen, die men nog vaak “randvoorwaarden” voor geluk noemt, onze geestelijke kracht, de innerlijke Rust.

In die zin zaagt de Mens van onze generatie voortdurend, van minuut tot minuut, verder de boomtak af, waarop hij zit.

Is een dodelijke (en beschamende!) Val echt wat wij willen?Zoals de zaken nu staan, is dat het geschenk (sic) dát wij prepareren voor onze kinderen en hun kinderen Dat is de proviand “for the road”, dat is wat we onze jongeren meegeven voor de Levensexpeditie…
Laat ons weer meer genereus worden.Meer liefdevol en zorgzaam.
Wie de dieren, bomen en kruiden laat sterven, wringt zijn nageslacht de nek om.

Onze zucht naar geld heeft ons onbedoeld een gouden hek laten bouwen dat binnentreden in het rijk van een menselijke toekomst in toenemende mate onmogelijk maakt

Als wij zo voortdoen, gaan wij een lange, harde Winter in, dan wacht ons een wereld van Kou en “Hardship”, van ontberingen.
Wat is dan juist een Oplossing?
Luister naar de klimaat profetie van Greta Thunberg en de andere jongeren die opstaan, wereldwijd.
Verdiep jouw inzichten.
En handel overeenkomstig.
Be informed, and Act accordingly.
En voor de slimmen en de jonge mensen: studeer!Kennis van Biologie, Ethologie en Ecologie wordt onmisbaar voor de Mens, als hij niet voor altijd wil verdwalen. 
Met dank voor uw bereidheid.
Stef
 
PS. Op bijgaande foto en van wijsheid vervulde slogan, die door Greta Thunberg zelf werd geliked en gedeeld op Facebook, kwamen zoals te verwachten veel reacties, je kunt ze zelf  nalezen. Op éen verstandige en toch niet zo optimale kritiek van een man  met voornaam David ging ik in het bijzonder in. Om de dingen concreet te maken, geef ik deze dialoog even weer. We schrijven beiden in niet zeer moeilijk Engels.  

David schreef als kritiek op deze deep ecology gedachte uitgedrukt in de prent dit: 
“The sheer idiocy of this post astounds me, with no money there is no incentive to produce anything including food, with no oil all transportation stops and store shelves would be bare in 2 days, with no oil or money power plants would close down leaving no electricity so all the food you have would rot, yes lets eliminate money and oil and see massive chaos in a matter of days, if not hours.” 

Mijn antwoord gaat zo: 
Stefaan C. Hublou-Solfrian David, that is a brave post, and you are combatting a Giant: Greta Thunberg has liked this Truth & photo herself. You have a (small) point. The thing is that we as a society and social-economic system, are out of balance; I can and must say that as a historian who specialised in nature and in economy. Today, needs and wants are blown up. With the money as the oil for the machinery of human behavior, and not to forget, with the use of vast Publicity, rooted in scientific psyology based understanding of us, poorly rooted human beings! You yourself, under-estimate the other forces and feelings that Motivate people, apart form money. You wirte, “without money, no one will get up to produce food”. What about hunger? What about the Love of a mother and a father for their offspring? Think again, David. But thank you very much for contributing to this converation, and making it better, more grounded in realities. You shed a new, more clear light on the immense circumstantial evidence, the reasons for Climate Justice Movement in expressing yourself. Cheers from Belgium.

David blijkt een vechter en een denker, en hij gaat met velen het debat persoonlijk aan. Hij merkt zinvolle dingen op, die op grote geleerdheid teruggaan.
 
Deze reactie gaf ik hem nog mee, nadat hij (voor een deel terecht) de zegeningen beschreef die “het kapitalisme” ons heeft gebracht. 
Stefaan C. Hublou-Solfrian David Ferris You make a nice point about capitalism making possible many blessings. But what I see happening, after working with the growing number of psychiatric patients, and seeing the extremerly high suicide rates in my country and in Chinese cities, and in overturned indigenous communities (!), that this Capitalism is killing its babies. It makes a LOT of collateral damage! Not only to the Great Nature, like the German ecophilosopher has coined the name, but also…to Human Nature! 

Eveneens interesant en zeer bondig vind ik deze reactie uit de VSA:
Mark Shaw David Ferris The truth is not “doomsday”. The real science simply points to some very real concerns that we are in fact harming ourselves and the environment in some seriously detrimental ways. I personally don’t think we could ever destroy the planet but human civilization to a greater or lesser degree has become like a cancer to the planet. We take and take with no concern for giving back or sustaining. Most people live in a bubble in America with no real awareness of the bigger picture.

take down
the paywall
steun ons nu!