De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De stier is de halve kudde

De stier is de halve kudde

zondag 8 mei 2011 12:08
Spread the love

Wij kweken Limousins. Dat is een van origine Frans runderras. De dieren passen zich gemakkelijk aan, waardoor ze over de ganse wereld gekweekt worden. In België zijn de Limousins helemaal niet algemeen. Als vleesrunderen worden vooral dikbillen van de Belgisch Wit Blauw ras gehouden. Dat past beter bij de intensieve landbouw zoals we die in België kennen.Deze intensieve landbouw impliceert dan wel dat de dieren vrijwel stadaard keizersnede krijgen. Limousins daarentegen worden extensiever gehouden en kalven nog op een natuurlijke manier.

Wij werken met natuurlijke dekking. Dat houdt in dat er een stier aan te pas komt. Om inteelt te voorkomen moeten we na enkele jaren op zoek naar een nieuwe stier. 2 jaar geleden werden er 2 nieuwe stieren gekocht. Evert en Ernest. Dit voorjaar werden de eerste kalfjes van Evert geboren. Zijn kalfjes zijn klein. Alle kalfjes werden dan ook zonder hulp geboren. De kalfjes zijn zeer vitaal. Ze groeien heel hard. Op enkele weken tijd zijn ze niet meer te herkennen. ‘s Avonds spelen ze spelletjes. Soms lijkt het of ze pakkertje spelen. De oude boerenwijsheid “De stier is de halve kudde” blijkt eens te meer waar te zijn.

take down
the paywall
steun ons nu!