De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Oegandese huurlingen van het Amerikaanse leger

De Oegandese huurlingen van het Amerikaanse leger

zondag 16 september 2012 12:08
Spread the love

De nieuwe arbeidsmarkt voor de armen, uitgebuitenen, de erfgenamen van slaven en gekoloniseerden is als kanonnenvlees te dienen in de misdadige, roofzuchtige agressieoorlogen van de wereldoverheerser.
Deze extreem wreedaardige agressieoorlogen van de wereldoverheerser hebben tot doel bepaalde gebieden van de wereld open en “veilig” te maken voor de roofzuchtige uitbuiting ten dienste van de misdadige hebzucht van de bazen van de machtigste westerse multinationals.
Alleen de meesters van slaven (kolonialisten en imperialisten) zijn vrij om te controleren, te onderdrukken en uit te buiten, de rest van de wereld leeft nog steeds in (economische) slavernij.

Zie vanaf de 14de minuut van de volgende video  http://www.arte.tv/fr/arte-reportage/103294.html

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!