De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Jurian Van Parys

De nieuwe pastoors heten coaches

De nieuwe pastoors heten coaches. Ze zijn veel gevraagd, graag gezien en worden per uur vergoed. Zingeving is alomtegenwoordig. Zelfs op de werkvloer. Aandacht voor de mens is de nieuwe mantra. Leve de blijde boodschap van verbindende communicatie.

vrijdag 18 november 2022 17:09
Spread the love

 

Ik ervaar een groeiende openheid en ontvankelijkheid voor levensbeschouwing. Werkgevers gaan er actief mee aan de slag. Expliciet of impliciet, in allerlei vormen en gedaanten. De ironie van externe opleidingen is dat je leert dichter bij jezelf te blijven. Coaching en consultancy in een professionele context om meer mens te worden. Minder hiërarchie en meer mededogen. Ik zie hoe onder collega’s een gemeenschappelijke taal en levenshouding ontstaat die leidt tot (nog) meer oprechte samenwerking.

Recent genoten enkele collega’s en ik een opleiding inspirerend coachen. De docente van de Arteveldehogeschool ging uitvoerig in op mijn vraag naar het fundament van haar leerstof. Ik vroeg op de vrouw af of religie en levensbeschouwing aan haar onderricht ten grondslag lagen. Tot mijn vreugde antwoordde zij bevestigend met trefzekere verwijzingen naar christendom, boeddhisme en filosofie. Daarbij kwam het Thomasevangelie aan bod, tevens bekend als het vijfde evangelie. De fraaie boodschap is om vanuit ontspanning en belangstelling met elkaar om te gaan. Terug naar onze natuur, nieuwsgierig en verwonderd.

Hebben wij het vermogen tot spontaneïteit verloren door volwassen te worden? Gek dat waar we als kind ongeremd toe in staat waren ons dient te worden aangeleerd. Gedachten, behoeften en gevoelens uiten? Een straffe relatie is deze waarin niets ongezegd blijft. Ook op het werk. Weg met pleasen en conflictvermijdend gedrag. Leve het constructieve conflict. Jawel, ruimte geven aan conflict. Wij, collega’s, zullen onze oplossingsdrift loslaten en met mededogen naar onszelf en de andere kijken. Een mooie stap richting ideale wereld.

Ik geloof graag in verbindend communiceren en doe er mezelf (en hopelijk mijn omgeving) voordeel mee. In leven en werk. Ik herken sneller voorbeelden van (mijn eigen) minder verbindend gedrag. Een bescheiden begin. Ik ben dankbaar dat mijn werkgever open staat voor zingeving en mij via vormingen uitrust voor een gelukkig (arbeids)leven. Persoonlijk ontwaar ik in de nadruk op dienend leiderschap en intermenselijkheid een christelijke grondstroom.

Niet alle coaches zijn nieuwe pastoors. Er wordt al eens schamper gedaan over (de inflatie aan) coaches. Iedereen coach? Fundamenteel lijkt de hoge vraag naar coaching een leemte te vullen. Velen hebben de kerk de rug toegekeerd. Wij zijn zinzoekers in een sterk geseculariseerd land. Werkgevers voeren mindfulness in opdat werknemers beter zouden presteren. Functioneel gebruik van zingeving? Aandacht voor mentaal welzijn creëert een win-win. Gelukkige medewerkers en tevreden werkgevers die de hoge kosten van de uitval van personeel vermijden. Mensen in hun kracht (helpen) zetten vind ik positief. Een spirituele toekomst lacht ons tegemoet.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!