De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Secretary of Defense Lloyd J. Austin III takes questions at a joint press conference with Ukrainian Minister of Defense Andriy Taran, Kyiv, Ukraine, Oct. 19, 2021. DoD photo by Chad J. McNeeley (Wikimedia Commons).

De nachtmerrie van het Westen: verlies van het imperium

maandag 16 mei 2022 06:10
Spread the love


Dat de VS aandringt op een staakt-het-vuren spoort niet met het narratief dat Oekraïne de oorlog wint. Rusland waarschuwt opnieuw voor de inzet van kernwapens. De sancties hebben meer impact op de EU dan op Rusland, de verdeeldheid binnen de Unie neemt toe en de ontrafeling van het wereldsysteem is ingezet.

De Belgische Nederlandstalige krant De Morgen wijst op Amerikaanse berichten dat Rusland in de Donbas maar weinig vorderingen zou maken. Rond Charkiv zou Oekraïne zelfs terrein terugwinnen. Het moreel van de Russen zou laag zijn. Zij zouden terugschrikken voor de Oekraïense vuurlinie die dag na dag zou worden aangevuld met wapens uit het Westen. Oekraïne zou “elke dag vliegtuigladingen vol nieuwe wapens” ontvangen, waaronder zware M777-houwitsers en artilleriegranaten.

Het zijn berichten die kranten klakkeloos overnemen van de persbureaus en die we kunnen klasseren als oorlogspropaganda. De wapens uit het Westen worden naar Oekraïense buurlanden gevlogen. Steken ze de grens over, dan worden ze door Russische precisieaanvallen vernietigd. Ze kunnen al zeker het slagveld niet bereiken nu de Russen bruggen en spoorlijnen hebben opgeblazen. Stap voor stap schakelt het Russische leger de Oekraïense grondtroepen uit door intensief gebruik van zware artillerie. De Oekraïense artillerie is vernietigd, of zit zonder munitie.

Doodvonnis

De Oekraïense strijdkrachten hebben orders om op hun positie te blijven en de linie vast te houden. Daarmee is hun doodvonnis getekend. Berichten over het hoge moreel van Oekraïense soldaten die de Russische opmars stoppen, staan haaks op de realiteit. Dat bevel werd gegeven omdat het Westen de Oekraïense president ertoe heeft aangezet geen vrede met Rusland te sluiten. Het resultaat kan enkel de vernietiging van het Oekraïense leger zijn, het demilitariseren van Oekraïne, conform het consigne van de Russische legerleiding.

Friedmans meest bizarre stelling is dat de VS Rusland niet aan de NAVO-grenzen kan accepteren.

De Amerikaanse analist George Friedman wijst erop dat de oorlog jaren kan duren. Om te voorkomen dat Rusland de strijd wint, moet Washington het Oekraïense leger moderniseren, maar hoe dat moet in een land in volle oorlog zegt hij er niet bij. Friedmans meest bizarre stelling is dat de VS Rusland niet aan de NAVO-grenzen kan accepteren. Is hij vergeten dat het de VS is die Oekraïne de facto NAVO-lid heeft gemaakt en de alliantie heeft laten opschuiven tot de Russische grens?

Net als de gewezen Belgische diplomaat Jean-Pierre Biebuyck beweert Friedman dat Rusland zou willen doorstoten naar NAVO-lidstaten om haar positie van vóór 1991 te herstellen, maar niets wijst op Russische expansiezucht. Moskou wordt gemotiveerd door veiligheid en wil in Oekraïne een bufferstaat creëren.

Economische impact in het Westen

In een long read wijst ook het Britse Royal United Services Institute (RUSI)1 op “militaire tegenslagen van Rusland in Oekraïne”. Het stelt zelfs dat die tegenslagen nieuwe veiligheidsuitdagingen vormen in Europa en elders. De auteurs wijzen op de economische impact in het Westen2 van de sancties. Die kan de internationale steun voor Oekraïne doen opdrogen.

Het instituut verwacht een aanslepende strijd, een Russisch zomeroffensief om Oekraïne aan zich te onderwerpen, en een offensief richting Moldavië en Servië. De auteurs dringen aan op blijvende NAVO-steun aan Oekraïne, en op “gecoördineerde inspanningen om de kwaadaardige Russische invloed in deze staten – en daarbuiten – in te perken”, maar zij maken de titel van het stuk, “Operatie Z: martelgang van imperiale mondiale ambities” niet waar.

Staakt-het-vuren

Op 13 mei belde de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin zijn Russische collega Sergei Shoigu. Daarin drong Austin aan op een onmiddellijk staakt-het-vuren. Dat spoort niet met het narratief dat Oekraïne de oorlog aan het winnen is, noch met het Amerikaanse streven om ‘Rusland te verzwakken’.

Mogelijk bepleitte Austin ook een vrijgeleide voor de strijders die zich in de Azov-staalfabriek in Marioepol hebben verschanst. Onder hen zouden zich westerse huurlingen bevinden en hoge Amerikaanse en NAVO-militairen.

De oproep wijst erop dat de Oekraïense strijdkrachten het niet lang meer volhouden. Ze zijn omsingeld en worden in de pan gehakt als ze zich niet overgeven. Mogelijk bepleitte Austin ook een vrijgeleide voor de strijders die zich in de Azov-staalfabriek in Marioepol hebben verschanst. Onder hen zouden zich westerse huurlingen bevinden en hoge Amerikaanse en NAVO-militairen.

Kernwapens

Als we luisteren naar Anatoly Antonov, de Russische ambassadeur in de VS, dan komt dat snelle staakt-het-vuren er niet. Antonov zegt dat de Russische doelstellingen nog niet zijn gerealiseerd. Hij realiseert zich dat de VS dieper in het conflict dreigt te worden getrokken, en dat dat onvoorspelbare gevolgen kan hebben voor de betrekkingen tussen twee kernmachten. Opnieuw dus een waarschuwing voor de inzet van kernwapens, mocht de Amerikaanse bemoeienis met de oorlog een positieve uitkomst voor Rusland in gevaar brengen.

Intussen draait de Russische economie goed. De tarweoogst haalt recordcijfers. Het land weert zich tegen de sancties en brengt tegensancties in stelling die het Westen pijn doen. De aardgasprijzen in Europa stegen verder na de sluiting van het Oekraïense Sokhranivka dat Russisch gas aan Europa levert. Russische tegensancties hebben de gasleveringen door de Yamal-pijpleiding in Polen stilgelegd.

Tegen die achtergrond is het niet ondenkbaar dat het Nord Stream 2-gaspijpleidingproject opnieuw wordt bekeken.

De sluiting van alle Russische pijpleidingen door Polen en Oekraïne maakt Duitsland bijzonder nerveus. Het land komt dicht bij een elektriciteitstekort, en een onderbreking van de industriële productie ligt in het verschiet. Tegen die achtergrond is het niet ondenkbaar dat het Nord Stream 2-gaspijpleidingproject opnieuw wordt bekeken.

Militair biologisch ‘onderzoek’ in Oekraïne

Hongarije blokkeert de sancties tegen Russische olie, en Turkije zet een rem op de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. Een video van Le Monde toont hoe een Oekraïens ‘vrijwilligersbataljon’ Russische krijgsgevangenen martelt, en Rusland publiceerde over het Amerikaanse militaire biologische ‘onderzoek’ in Oekraïne dat overal vragen oproept.

Het uitlokken van Operatie Z moest een geostrategisch offensief van het Westen op Rusland verdoezelen. Het was een list om komaf te maken met Nord Stream 2 en de Duitse afhankelijkheid van Russische energie, en per saldo om te voorkomen dat de VS de controle over het Euraziatische supercontinent zou verliezen aan een partnerschap tussen China, Rusland en de EU.

Het Westen kijkt aan tegen een nieuw wereldbeeld waarin het niet meer in staat is zijn wil op te leggen aan andere landen.

Per saldo is de Russische inval in Oekraïne het startschot van wat UAntwerpen professor Criekemans de “ontrafeling van het wereldsysteem” noemt. 77 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, en drie decennia na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, spant Rusland zich in om een einde te maken aan de westerse unipolaire wereld. Het Westen kijkt aan tegen een nieuw wereldbeeld waarin het niet meer in staat is zijn wil op te leggen aan andere landen. Het verlies van het imperium ligt in het verschiet, de nachtmerrie van het Westen.

Nu rond de Oekraïnecrisis bij herhaling de mogelijke inzet van kernwapens aan de orde is geweest, laten we in een volgend artikel twee teams van vier experten aan het woord. Het eerste team bestaat uit drie Amerikanen en een Pool, die zich uitspreken over de motie: “Het beëindigen van de ergste geopolitieke crisis ter wereld begint met het erkennen van de veiligheidsbelangen van Rusland”. Het tweede team bestaat uit drie Belgen en een Nederlander, die debatteren over de vraag: “Kernwapens in België, wat staat ons land te doen?”

1 Op zijn website omschrijft RUSI zich fier als ’s werelds oudste denktank op het gebied van defensie en veiligheid, met als missie om “het publieke debat te informeren, beïnvloeden en versterken om zo te helpen bouwen aan een veiligere en stabielere wereld”. Het instituut staat op de 30e plaats van de belangrijkste denktanks in West-Europa volgens het 2019 Global Go To Think Tank Index Report, juist voor ons Egmontinstituut (31e plaats). De Nederlandse denktank Clingendael staat op de 10e plaats.
2 De term “het Westen” duidt op West-Europa, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

*****

Dit artikel verscheen eerder vandaag op Geopolitiek in context.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!