De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Hypocrisie van een Boerkini-verbod

De Hypocrisie van een Boerkini-verbod

zondag 28 augustus 2016 17:03
Spread the love

Er is heel wat te doen over het boerkiniverbod op de stranden dat enkele Franse steden onlangs instelden. Voorstanders van het verbod beroepen zich op de religieuze, en dus naar onze maatstaven vrouw- onderdrukkende reden waarom sommige moslimas, en gelovigen van sommige andere religies dit kledingstuk op de stranden gebruiken.In heel wat openbare zwembaden, is een dergelijk verbod, inpassend in het algemeen verbod om zich met losse zwemshorts of andere overbodige kledij in het zwemwater te begeven, door de plaatselijke overheden op hygiënische gronden opgelegd. Dat lijkt mij verantwoord, en zou mijn inzien dan ook nationaal moeten ingevoerd worden. Maar wat stranden en zeewater betreft, zou gezien de uitgebreidheid van het ‘zwemwater’ zou het hanteren van dergelijke argumentatie, op zijn zachts gezegd, onzinnig zijn.Blijft dus inzake ‘strandrecreatie’ en het daar bijhorende zee-zwemmen, enkel het religieuze, onderdrukkende, en niet-aangepaste, enigszins overeind. Alhoewel…hier zou mij toch enige nuancering alsook logische invraagstelling raadzaam lijken. Want, naar mijn weten is er geen enkele wetgeving of reglement dat de toegang tot openbare stranden, en zelfs het zeewater, afhankelijk maakt van een bepaalde ‘dresscode’, en is dus aan iedereen vrij om zelfs volledig aangekleed op het strand (of in het water) te vleien…Maar goed, zelfs als zou men enkel het in eerste alinea aangehaalde ‘vrouw-onderdrukkend’ en/of ’onaangepast’ als relevant beschouwen, en het dus enkel hebben over diegenen die hun lichaam op de stranden overmatig bedekken om zuiver religieuze en/of culturele redenen, dan stel ik mij toch de vraag of we niet hypocriet bezig zijn? Vooreerst voorkomt een boerkiniverbod niet het dragen van hoofddoek, sluier, en ‘semi-boerka’ op de stranden, en ten tweede blijft de vraag met welke motivering wij op de stranden bepaalde religieus en/of cultureel geïnspireerde strandkledij verbieden, terwijl wij op alle andere openbare plaatsen diezelfde religieus- en cultureel bedekkende dagelijkse kledij wel tolereren?Wordt het niet stilaan tijd dat onze zogenaamde ‘waarden en normen’ waar iedereen geacht wordt naar te handelen, ook duidelijk en eenduidig te bepalen? Tegenwoordig blijken deze begrippen zelfs meer uiteenlopende interpretaties te hebben dan het aantal letters welke ze bevatten. Bovendien gaan sommigen zo ver dat zij op grond ervan voorstellen genereren die onze zo geroemde ‘Westerse waarden’ ronduit belachelijk maken.Als gevolg van de in de grondwet en internationale verdragen verankerde, oorspronkelijk goed bedoelde, maar heden als ‘Paard van Troje’ fungerende godsdienstvrijheid, hebben wij een met onze samenleving niet-compatibele religie binnengehaald. Onze democratische beginselen en gelijkwaardigheidsregels dwingen(?) ons er toe om stapvoets steeds meer armslag geven, en toegevingen aan doen, aan een door religie gedomineerde cultuur welke juist dié beginselen en regelgevingen verwerp.Het resultaat van dat alles is verwarring, verdeeldheid, aarzeling, slaan en zalven, stoere uitspraken en achterhaalde handelingen, de strijd tussen rede en gevoel…het niet beter kunnen bedenken dan een ‘boerkiniverbod’… waarvan men niet eens de hypocrisie niet meer inziet….

take down
the paywall
steun ons nu!